Cloud - technologie budoucnosti pomůže firmám ušetřit i na elektřině

Přechod z fyzické infrastruktury do cloudového řešení nabírá čím dál vyšší obrátky. Firmy totiž díky cloudu mohou významně uspořit nejen na investičních, ale i na provozních výdajích – elektrické energii, zaměstnancích nebo opravách.

A to je v poslední době pro všechny z nás téma číslo 1! Hlavně malé a střední firmy aktivně hledají cesty, jak provozní náklady optimalizovat a co nejlépe se připravit na změny, které s sebou přináší aktuální krize. IT infrastrukturu na seznamu nelze opomíjet. Začněme ale popořádku. Existují totiž hned tři způsoby, jak IT systém spravovat:

  • Vlastní fyzická IT infrastruktura outsourcovaná v externím datovém centru
  • Virtuální IT infrastruktura
  • Vlastní infrastruktura, tzv. in-house, tj. servery uložené v serverovně nebo jiném k tomuto účelu přizpůsobeném prostoru

Možné jsou samozřejmě i kombinace, například fyzické a virtuální infrastruktury. V takových případech je dobré důkladně si prověřit dodavatele služeb – způsob účtování, dodatečné poplatky, SLA podmínky a další faktory, které tvoří koncovou cenu a mohly by vám v příštích měsících přidělat vrásky na čele. A ještě jedna věc! Ujistěte se, že v tom nezůstanete sami a k dispozici vám bude technická podpora na úrovni, která vám vyhovuje, ať už v režimu 24/7/365, a která hlavně dokáže reálně řešit vzniklé problémy bez zbytečných dodatečných nákladů. Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás.


Máte vlastní IT infrastrukturu? Pak byste si měli umět odpovědět na jednoduchou otázku: „Z jakého důvodu?“ Je to pocit bezpečí, nedůvěra v externí poskytovatele služeb nebo je to ve vašem případě vlastně jen tak trochu ze setrvačnosti? Kromě počáteční jednorázové investice je tu celá řada dalších položek spojených s „IT samosprávou“, které rozhodně nejsou nezanedbatelné:
  • Pravidelné provozní a udržovací (OPEX) výdaje na provoz IT infrastruktury, zejména elektrická energie, opravy a úpravy
  • Zvýšené mzdové výdaje na tým, který musí vlastní IT infrastrukturu spravovat
  • Jednorázové výdaje na doplnění IT infrastruktury dle aktuální potřeby
  • Náklady spojené se servisními odstávkami (ať již plánovanými či havarijními)
  • Dodatečné investiční výdaje v případě, že je IT infrastrukturu nutné rozšířit.
Nehledě na to, že morální životnost fyzické IT infrastruktury je v průměru 3-5 let! Sečteno podtrženo. Cloud nabízí řešení, které pomáhá firmám výrazně ušetřit. Možná je teď ten správný čas dát tomuto řešení šanci. Pojďte se společně potkat na schůzce. Níže jsme za vás shrnuli ty nejdůležitější PRO cloud důvody:

Plné využití kapacit

Dlouholetá praxe i poslední zveřejněné mezinárodní průzkumy potvrzují, že vlastní IT infrastruktura firem je využívána v průměru z 25-35 %, takže 65-75 % jak investičních, tak i provozních výdajů je vynakládáno naprosto zbytečně. V rámci cloudových služeb poskytovaných z externích datových center takové plýtvání odpadá, protože většina poskytovatelů služeb nabízí obchodní model tzv. pay-as-you-go, tj. zákazník platí pouze za výpočetní výkon, který reálně spotřebuje.

Snížení spotřeby elektrické energie a dalších provozních výdajů

I bez aktuální krize vždycky byl a bude jeden z největších nákladů na provoz vlastní infrastruktury ten na spotřebu elektrické energie. Stačí si pro příklad představit provoz jednoho obyčejného, dva roky starého, fyzického serveru – je to až 94.000,- Kč (a to započítáváme pouze příkon elektrické energie a chlazení)! U vlastní fyzické infrastruktury je nutné počítat ještě s dalšími provozními náklady na opravy, údržbu, servisní odstávky a s tím související případné výpadky provozu apod. Jsou to náklady, které navíc nelze přesně predikovat, na rozdíl od cloudu, kdy můžete jasně definovat veškeré výdaje, které firmě vzniknou.

Snížení mzdových nákladů a CAPEX výdajů

Díky outsourcingu IT infrastruktury se ušetří i čas IT odborníků, kteří systém spravují. Cloud ale rozhodně neznamená konec firemních „ajťáků“. Firmy díky nim potřebují menší množství specialistů, kterým odpadne rutinní práce v IT podpoře a mohou se věnovat jiným oblastem, jako jsou inovace a optimalizace. Redukují se i náklady za zastupitelnost během dovolených nebo po dobu nemoci. Externí technická podpora poskytovatele cloudových služeb je jednoduše k dispozici v režimu 24/7/365. A v neposlední řadě jsou tu CAPEX výdaje. Tím, že celá IT infrastruktura je firmě poskytována jako služba, se uvolnění vysoké investiční výdaje, například na rozvoj firmy v jiných oblastech.

Vysoká bezpečnost

Velkým rizikem, které může v případě vlastní IT infrastruktury nastat, je jakýkoliv výpadek, porucha nebo jiné znehodnocení fyzických strojů, které firma vlastní. To může mít nedozírné dopady na podnikání a může znamenat vysoké ztráty. A to se nebavíme o případných kybernetických útocích! V případě cloudových služeb poskytovaných z datového centra, je toto riziko výrazně redukováno. Datové centrum nabízí vysokou míru ochrany proti vnitřním (poruchy hardware, problémy s internetem) i vnějším vlivům (výpadky elektrické energie, rozmary počasí, kybernetické hardwarové útoky atp.).

Zvažujete i vy přechod na cloud? Pokud se vaše organizace rozhodne pro využití cloudových služeb, je ideální nejprve se spojit s jedním, nebo několika poskytovateli, nechat si zpracovat detailní analýzu současného stavu IT infrastruktury. Navrhnout i variantní řešení přechodu do cloudu a nechat si podrobně vysvětlit obchodní model i veškeré poplatky, které se ke cloudovým službám váží. Důležité je řešit otázku zabezpečení, záloh, úrovně technické podpory apod. A nezapomeňte! Nehledáte univerzální řešení, ale individuální přístup. Jedině tak vaše společnost získá nejlepší služby podle vašich aktuálních potřeb i s ohledem na vývoj do budoucnosti při optimálních nákladech.

Zaujali jsme vás?

Doporučené