Globální vs. lokální poskytovatel cloudu

V dnešní době je na trhu celá řada poskytovatelů cloudových služeb, od globálních po lokální. Využitá technologie, úroveň zabezpečení, přístup k zákazníkům, úroveň doplňkových služeb, úroveň technické podpory, lokalizace dat, obchodní model, koncová cena za služby – to jsou jen některé z rozhodovacích kritérií, která zákazníci při volbě „svého“ poskytovatele porovnávají. V dnešním článku se zamyslíme nad výhodami a nevýhodami globálních resp. lokálních poskytovatelů cloudových služeb.

Cena za služby

Na první pohled by se mohlo zdát, že lokální poskytovatelé cloudových služeb nemohou cenově obstát v porovnání s globálními společnostmi, jako je Azure, AWS nebo Google. Opak je ale pravdou.

Je obvyklé, že základní ceny globálních poskytovatelů jsou nižší, nežli u lokálních, avšak rozhodně neobsahují celou řadu dodatečných, mnohdy skrytých poplatků, např. za datové přenosy, technickou podporu, zálohování apod. Je proto vhodné nechat si vždy zpracovat kompletní cenovou nabídku a ujistit se, že tato je kompletní a obsahuje všechny položky, které se následně objeví na měsíční faktuře.

Lokalizace dat

U globálních poskytovatelů obvykle nemáte jasnou představu o konečném místě, ve kterém jsou ukládána vaše firemní data. V lepším případě si připlatíte za možnost výběru geografické lokace, avšak je zde oprávněný předpoklad, že to nebude v zemi, ve které realizujete své podnikání.

U lokálních poskytovatelů na naopak téměř jisté, že datové centrum, ve kterém jsou ukládána vaše data, se nachází ve stejné zemi a nemůže tedy nastat situace, že vlastně nevíte, kde jsou vaše data.

Úroveň technické podpory

V případě využití lokálního poskytovatele cloudových služeb je téměř jisté, že jeho technická podpora bude minimálně ve stejné zemi, z jaké je služba poskytována. Nemůže tedy nastat situace, že se dovoláte např. na jiný kontinent, že bude mezi vámi a technickou podporou jazyková bariéra, nebudete tedy schopni specifikovat svůj problém apod.

Tato situace však může nastat v případě globálních poskytovatelů, a to proto, že tito obvykle směřují svá oddělení technické podpory do zemí s levnou pracovní silou, ať se již jedná o Afriku nebo Asii.

Flexibilita poskytovaných služeb

I když se globální poskytovatelé cloudových služeb tváří, že splní jakékoliv přání zákazníka, opak může být pravdou. Obvykle je totiž nutné, aby si zákazník zvolil s přednastavených konfigurací jednotlivých složek výpočetního výkonu, a ne vždy musí platit, že tato konfigurace přesně odpovídá jeho aktuálním potřebám.

Jakákoliv změna konfigurace již podléhá dalším poplatkům, nebo je zcela nemožná. Sekundární efektem této snahy splnit zákazníkovi jeho přání jsou naprosto nepřehledné ceníky se stovkami položek a variant, ve kterých se vyzná jen opravdový expert.

Zákaznická excelence

Individuální přístup ke každému zákazníkovi rozhodně u globálních poskytovatelů nehledejte. Lokální poskytovatelé mají obvykle maximálně desítky nebo stovky zákazníků, u kterých přesně znají jejich potřeby, dokáží jim vyjít flexibilně a rychle vstříc a měli by umět řešit i jiné zákazníkovy problémy a požadavky v oblasti IT – tedy komplexně podporovat fungování IT infrastruktury ve firmě.

Bezpečnost poskytovaných služeb

V této oblasti jsou služby jak globálních, tak i lokálních poskytovatelů zřejmě nebližší. Základní prioritou každé služby, poskytované v oblasti IT, je zajistit pro zákazníka maximální úroveň bezpečnosti.

U globálních poskytovatelů toto většina zákazníků bere jako samozřejmost, ale je nutné říci, že v některých směrech mohou být menší provideři lepší volbou.

Chyby či díry v zabezpečení se mnohem lépe odhalují v malých týmech specialistů, kteří si vzájemně koukají pod ruce a jsou v denním kontaktu s realitou provozu, než v obřích korporacích, kde se automaticky všichni spoléhají na to, že ostatní dělají, co mají a jak to mají dělat, a závěrem chybu schovají za „společnou odpovědnost“, „certifikační audity“ či „systémové chyby“.

Doporučené

Vyplňte následující formulář

  Jméno
  Příjmení
  Email
  Telefon
  Předmět
  Co pro vás můžeme udělat?