Reference

Gornicky

Přední dodavatel evropských pochoutek automatizuje pomocí cloudu a vítězí

Díky využití služby DASHPOINT společnost Gornicky šetří čas, má okamžité informace při snížení požadované teploty a připojuje se k platformě kdykoli a odkudkoli.

Společnost Gornicky je importérem sýrů a uzenin z celé Evropy a prodejcem těchto chlazených delikates. Dovezené produkty dodává do největších potravinových řetězců po České republice. Práce s jídlem je vždy o přesných skladovacích podmínkách, aby se pochutiny zachovaly v co nejvyšší kvalitě.

Právě z tohoto důvodu inovovala společnost Gornicky svůj přístup k provozu chlazení a zakomponovala do svého fungování vzdálený monitoring potravin od společnosti The Cloud Provider.

Výzva

Společnost Gornicky zajišťovala pravidelný zápis hodnot z chladících zařízení ručním stahováním dat o teplotě z data loggerů. Tento způsob sice zaručoval jistou míru uchování důležitých informací, ale nebyl ani přesný, ani pohodlný. Kromě samotného monitoringu funkčnosti zařízení tedy společnost čelila ještě tomu, že tato manuálně sebraná data musela ručně zpracovávat pro audit IFS.

Tento proces ale vynechával jeden důležitý aspekt, který je pro kvalitní monitoring důležitý. Ruční zaznamenávání hodnot znamená, že když někdo zrovna neopisuje data, tak jsou chladící zařízení nehlídaná. Tím pádem může dojít k výpadku nebo výkyvu teploty, aniž by o tom kdokoliv věděl. Následkem pak může být velká finanční ztráta a znehodnocené zboží, na jehož import se již vyvinulo mnoho úsilí.

Řešení

Společnost Gornicky hledala vhodné řešení, protože chtěla přinést do provozu větší pohodlí a okamžitý přehled o aktuálním stavu. Na základě doporučení od partnerské firmy I love Hummus se seznámila s IoT Cloud platformou pro vzdálený monitoring potravin od TCPro.

Tento systém poskytuje online monitoring provozních údajů a přehled o nainstalovaných čidlech.

Ta v reálném čase přenášejí informace o stavu zařízení do platformy samotné, která ukládá historická data. Navíc je tým TCPro z Písku, do provozovny ve Vodňanech má tedy velmi blízko, takže má společnost lokální podporu 24/7/365 a lokální řešení.

Reálné informace o systému usnadňují ohlídaní jakýchkoli výkyvů a výpadků. Nejen, že se kdokoli s přístupem může kdykoli podívat na současný stav, ale systém také relevantním osobám hlásí právě chybové stavy a výpadky, aby se s nimi dalo okamžitě něco dělat. Společnost Gornicky využívá hlášení pomocí SMS či e-mailu.

Historická data slouží pro zjednodušení přípravy na audit certifikace IFS. Platforma IoT Cloud je připravena tak, aby automaticky generovala potřebné reporty pro IFS a další audity pro plnění standardů bezpečnosti potravin na základě sesbíraných dat.

Společnost Gornicky už tedy nepotřebuje zjišťovat informace například k jednotlivým incidentům, ale veškeré informace jsou automaticky vložené do šablony správného reportu.

Výsledek

Společnost Gornicky úspěšně dosáhla svého cíle a vyřešila problém s informovaností o svém provozu za všech okolností. Veškeré provozní údaje má nyní přehledně k ruce online v reálném čase. Navíc byla celá implementace bez problémů a plynně se podařilo najet na tento nový automatizovaný monitorovací systém.

Vzdálený monitoring hodnotí společnost Gornicky velmi kladně.

Díky službě DASHPOINT máme o všem přehled. Vše funguje rychle, pohodlně a vždy jsme v obraze, ať už jsme na provozovně nebo kdekoli jinde,” říká majitel firmy Leoš Gornický.

Automatizovaný sběr dat napomáhá k úplně informovanosti o stavu celého systému, ať už je den, nebo noc.

“Když z platformy zjistíme, že došlo k poklesu teploty, můžeme okamžitě reagovat a zajistit převoz zboží, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Díky tomu předcházíme ztrátám a navíc zajišťujeme tu nejlepší kvalitu výrobků,” dodává pan Gornický.

Díky využití služby DASHPOINT společnost Gornicky

 • šetří čas
 • má okamžité informace při snížení požadované teploty
 • připojuje se k platformě kdykoli a odkudkoli

IoT Cloud umožnil společnosti Gornicky zjednodušit procesy, ušetřit čas a minimalizovat ztráty vlivem změny teplot v chladících zařízeních. Ale ze změny nebenefituje pouze firma samotná. Její zákazníci dostávají zboží ve vysoké kvalitě tak, jak to má být.

Službu DASHPOINT přizpůsobujeme individuálnímu zákazníkovi podle potřeb tak, jako jsme to udělali i pro společnost Gornicky.

Zaujalo Vás naše řešení?

Filip Rakovan

Filip Rakovan

IoT Business Developer

Vyplňte následující formulář

  Jméno
  Příjmení
  Email
  Telefon
  Předmět
  Co pro vás můžeme udělat?