Vzdálená pomoc
Reference

I Love Hummus

IoT zajišťuje efektivní práci v potravinářství

Aby k těmto katastrofám nedocházelo, využila společnosti I love Hummus možnosti automatizovat své procesy kontroly podmínek, řešení problémů a přípravu auditu pro IFS.

Společnost I love Hummus je rodinná firma, která se zabývá výrobou cizrnových pomazánek zvaných hummus. Své pomazánky dodává do více jak 600 maloobchodů po celé ČR a také do restaurací a firem.

Jejich výroba vyžaduje specifické podmínky, které se nesmí mimo limity změnit, protože jinak dochází k nepoužitelnosti výrobků a velkým finančním ztrátám.

Aby k těmto katastrofám nedocházelo, využila společnosti I love Hummus možnosti automatizovat své procesy kontroly podmínek, řešení problémů a přípravu auditu pro IFS.

Výzva

Firma při výrobě pomazánek vždy klade důraz na kvalitu ve všech krocích výroby a pro hlídání funkčnosti chladících boxů a lednic a kontrolu teplot, za kterých jsou pomazánky skladované, používala ručně zapisovaná data následně uložená do Excelového souboru.

Tento proces byl extrémně časově náročný a také málo efektivní, protože jednoduše docházelo k chybně zapsaným hodnotám. Navíc pak bylo nutné veškeré podklady pro audit IFS poskládat ručně z jednotlivých zápisů a dohledat manuálně všechny podklady včetně detailních zápisů o řešení problémů.

Jedním z milníků pro zvážení nasazení automatizovaného systému byla situace, kdy došlo k poruše na lednici v pátek odpoledne a k řešení se společnost dostala až pozdě. Výsledkem byly zkažené výrobky v hodnotě několika desítek tisíc korun. Bylo nutné změnit přístup k těmto situacím a zaměřit se na prevenci spíše než na řešení už vzniklých problémů.

Firma I love Hummus hledala řešení, které by jí nejen umožnilo hlídat stavy jednotlivých chladících zařízení, ale také automaticky oznamovat případné problémy odpovědným osobám.

Toto řešení mělo zároveň zautomatizovat proces přípravy na audit IFS. I přes všechny podmínky, které bylo nutné splnit, se společnosti podařilo najít řešení v podobě univerzální platformy internetu věcí zvané DASHPOINT od společnosti The Cloud Provider.

Řešení

Společnosti I love Hummus získala plný servis od A do Z. Společně s techniky z TCPro vybrali ta správná čidla a všechna chladící zařízení byla osazena. Tato čidla pak byla napojena do platformy DASHPOINT a společnost I love Hummus získala online přístup do webového rozhraní, které bylo upravené na míru a zajišťovalo kompletní přehled funkčnosti celého řešení.

Výrobce pomazánek si určil, kdo má dostávat upozornění o nestandardních stavech – jako je například náhlý pokles teploty pod limit nebo hlášení o otevřených dveřích – aby došlo k včasnému odhalení problému a informování té správné osoby.

Kromě IoT řešení na klíč přinesla platforma DASHPOINT ještě jednu změnu. Vzhledem k tomu, že celé řešení automatizované sbírá a vyhodnocuje data, je součástí platformy také možnost vygenerovat report, který přesně obsahuje veškerá data nutná pro audit IFS.

Zahrnuje veškeré záznamy o funkčnosti zařízení včetně hlášeních o incidentech, přesných časových razítkách řešení a také označení osoby, které problém vyřešila, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu. Už žádné sbírání dat z různých dokumentů. Ve službě DASHPOINT stačí jedno tlačítko pro vygenerování potřebného reportu.

“Překvapilo nás, jak se řešení plně přizpůsobilo našim jednotlivým potřebám. Všechny parametry byly nastaveny přesně podle našich požadavků a automatizace procesů na nás nekladla další nároky na různé změny.” říká Štěpán Hodač, ředitel společnosti I love Hummus.

  • IoT řešení na klíč přizpůsobené požadavkům zákazníka
  • Okamžité a efektivní řešení problémů
  • Automatizace přípravy na audit IFS

Výsledek

Přínosy má nasazení služby DASHPOINT na dvou frontách. Vedení společnosti má k dispozici online veškeré informace o fungování všech napojených zařízení. Zároveň systém také ukazuje upozornění, hlášení a informace o řešení problémů.

Zároveň mají technici I love Hummus v přehledné webové aplikaci k dispozici živé informace o teplotách lednic či otevřených dvířkách. Mohou tak sledovat jejich stav, provádět základní diagnostiku případných problémů online a bez nutnosti výjezdu.

Díky prediktivní analytice dochází i ke snížení finančních nákladů na provoz chladicích boxů, protože jednoduché grafy ukazují jasné výchylky standardního chování a tím může firma okamžitě reagovat, než se zařízení rozbije. Získaná data jsou dlouhodobě a bezpečně ukládána v databázi, což umožňuje provádět analýzu dat a procházet historická data.

“Jsme velice spokojeni s přípravou reportů pro audit IFS. Veškerá data jsou sbírána automaticky a přednastavení DASHPOINT pro potravinářský průmysl obsahuje zabudovanou možnost generovat podklady pro audit automatizovaně,” dodává k výhodám implementace služby DASHPOINT Štěpán Hodač.

Společnost I love Hummus může nyní poskytovat kvalitnější výrobky a mít jejich výrobu i skladování plně pod kontrolou z domova či kanceláře. Netratí zbytečně na problémech, kterým se dá předejít, a efektivně spravuje data pro přípravu reportů na audit IFS.

Filip Rakovan

Filip Rakovan

IoT Business Developer