Reference

Itera Technologies

Jaké výhody přineslo virtuální datové centrum společnosti Itera?

 • O 25 % nižší cena oproti stejné konfiguraci u konkurence
 • Zajištění plného dohledu funkčnosti vč. řešení základních problémů v češtině
 • Plná možnost okamžitého přizpůsobení množství výpočetních prostředků
 •  Rychlý komunikační proces při řešení obchodních, technických a administrativních záležitostí

Itera Technologies je progresivním start-upem, který vytváří cloudová prostředí na míru za pomoci nejmodernějších nástrojů (OpenStack, Kubernetes) a know-how odborníků s desetiletou zkušeností z oblasti cloudových a virtualizačních technologií.

V současnosti se tým Itery věnuje vývoji nástroje Taikun, který umožňuje integraci veřejných i privátních cloudů. Práce na takovém nástroji má ale hodně specifické požadavky, co se týče vývojového prostředí, a tak Itera hledala toho vhodného poskytovatele virtuálních zdrojů.

Výzva

Itera Technologies hledala flexibilní virtuální výpočetní prostředí, které bude respektovat jejich specifické potřeby. Softwarový vývoj vyžaduje výpočetní výkon, který je schopný dynamicky se přizpůsobovat změnám podle toho, v jaké fázi vývoje se tým nachází.

Vzhledem k tomu, že práce na nových řešení a produktech v oblasti cloudu musí být řízena za pomoci moderních agilních přístupů, Itera si nemůže dovolit pracovat v prostředí, které nebude schopné reagovat na jejich současné potřeby.

Celá společnost navíc zažívá rapidní růst potenciálu, což s sebou nese zvyšující se nároky na lidské zdroje, kterým je třeba poskytnout to správné výpočetní zázemí.

Společnost tedy poptávala několik poskytovatelů virtuálního výpočetního výkonu, kteří by mohli pokrýt tyto náročné potřeby. Tým ale u většiny z nich narazil na problémy s

 • nízkou flexibilitou produktů
 • nepřehlednou konstrukcí cen
 • nemožností plného přizpůsobení zdrojů

Jako poskytovatel virtuální cloudové infrastruktury si Itera mohla postavit prostředí na vlastní infrastruktuře, ale tento postup není efektivní ani z pohledu financí, ani z pohledu efektivity práce. Jako rozvíjející se start-up musí Itera velmi dobře hospodařit se zdroji, které svým objemem samozřejmě nedosahují rozpočtů velkých zavedených firem.

Je tedy nutné investice dobře promýšlet a vynakládat je v oblastech, kde to má smysl, tedy do lidských zdrojů. Využití vlastní fyzické infrastruktury by znamenalo část z lidských zdrojů přesunout do oddělení péče o tuto infrastrukturu. Navíc pokud by Itera měla využít fyzickou infrastrukturu jako službu a tam zprovoznit své prostředí, náklady by nebyly optimalizované.

Bylo proto potřeba najít poskytovatele virtuálních zdrojů, které jsou přesně přizpůsobené požadavkům Itery v daném okamžiku. Všechny podmínky splnilo virtuální datové centrum společnosti The Cloud Provider – maximální přizpůsobení objemu výpočetních zdrojů, přehledná fakturace, dynamické změny prostředí a nulová péče o prostředí.

Řešení

Itera měla jasnou představu o tom, jaké prostředí je potřeba mít. Tým TCPro s Iterou prošel jednotlivé požadavky a způsob fungování prostředí. Na základě společné analýzy byl Iteře doporučen obchodní model Pay-as-You-Go s ohledem na rychlé dynamické změny, které tým pro vývoj potřebuje.

Vzhledem k tomu, že Itera nejen vyvíjí cloudové produkty na míru, ale také se stará o správnou funkčnost těchto prostředí u zákazníků, nabídlo TCPro spolupráci i v této oblasti. Dohledové centrum TCPro, které funguje v režimu 24/7/365, tedy hlídá nejen provoz vývojového prostředí Itery, ale také poskytuje podporu pro správné fungování zákaznických cloudů.

Vzhledem ke způsobu, jakým Itera potřebuje fungovat, byl tým TCPro proškolen, aby mohl co nejlépe podporovat fungování týmu. Dohledové centrum bylo seznámeno se specifikacemi práce pro dynamicky se rozvíjející start-up a jeden z techniků byl dedikován přímo pro potřeby Itery.

Výsledek

Tato spolupráce vede k tomu, že se Itera může naplno věnovat práci na svých produktech díky tomu, že se virtuální datové centrum naprosto přizpůsobuje veškerým nárokům na výpočetní výkon. Vzhledem k tomu, že vývojový tým Itery má v současné době 20 zaměstnanců, je dynamická optimalizace skutečně základem pro úspěšný vývoj produktů a minimalizaci nákladů a investic.

Dohledové centrum navíc poskytuje plnou podporu jak s monitoringem funkčnosti prostředí, tak řešením jednotlivých požadavků, které z týmu Itery přicházejí. Management společnosti také nemusí tápat, ale veškeré informaci o počtu zdrojů, jejich využití a spotřebě může jednoduše kontrolovat na grafech ovládacího panelu.

“Služba CLOUDPOINT nám umožňuje naplno se věnovat práci na našich produktech, protože se plně přizpůsobuje našim nárokům na výpočetní výkon. Náš tým se rozrůstá, takže je pro nás dynamická optimalizace skutečným základem pro úspěšný vývoj produktů a minimalizaci nákladů a investic.” říká Michal Novák, Customer Success Manager, Itera

Oproti konkurenci, kde byly poptávány služby stejného rozsahu, lze konstatovat následující závěry:

 • o 25 % nižší cena oproti stejné konfiguraci u konkurence
 • zajištění plného dohledu funkčnosti vč. řešení základních problémů v češtině
 • plná možnost okamžitého přizpůsobení množství výpočetních prostředků
 • rychlý komunikační proces při řešení obchodních, technických a administrativních záležitostí

Zaujalo Vás naše řešení?

Jan Hes

Jan Hes

Senior IT Specialist

Vyplňte následující formulář

  Jméno
  Příjmení
  Email
  Telefon
  Předmět
  Co pro vás můžeme udělat?