Jak minimalizovat rizika a docílit očekávaných výsledků při obnově IT infrastruktury?

Představte si, že ve firmě, kde pracujete, dosluhuje současná IT infrastruktura a bude třeba naplánovat a zrealizovat její obnovu. Jaké scénáře se mohou objevit?

 • IT oddělení na modernizaci infrastruktury připravuje vedení, které vzhledem k předpokládaným nákladům neplánuje zásadní změnu a IT je obnoveno tak, aby fungovalo úplně stejným způsobem.
 • O projektu se pouze mluví a peníze jsou k dispozici až ve chvíli, kdy se zásadní část infrastruktury rozbije a pak následuje překotný nákup techniky, která je právě dostupná.
 • Dostatek času je věnován přípravám, průzkumům a plánování s předpokladem, že projekt zabere mnoho měsíců nejen přípravou, ale i samotnou migrací dat a implementací nových zařízení nebo řešení.
 • Finance nejsou bezedné, takže je rozhodnuto nakoupit repasované servery.
Možná, že jste se i vy poznali v jedné z těchto situací. Možná, že ne. Ať tak, či tak, podíváme se společně na kroky, které vám mohou napomoci k minimalizaci rizik a negativních následků v podobě zbytečně vysokých nákladů, nižší efektivity nebo nevhodně zvolených IT zdrojů.

Analýza stavu

Dobrým základem pro obnovu IT je si vyjasnit, co vlastně za infrastrukturu používáte.
 • Kolik máte serverů?
 • Využíváte je všechny skutečně efektivně?
 • Kde servery provozujete?
 • Existuje lepší možnost provozu?
 • Je možné restrukturalizovat infrastrukturu, aby to přineslo větší užitek?
Je mnoho otázek, které je dobré si položit. Jedna skupina se zaměřuje na to, co teď potřebujete a jestli to používáte. Druhá skupina otázek se věnuje výhledu a změnám, které očekáváte.

Je nutné najít rovnováhu mezi těmito dvěma skupinami, protože jinak se díváte na zbytečně vysoké náklady. Ty mohou souviset i právě s pořízením “nového” použitého hardwaru, který repasovaně nakoupíte, ale náklady se vám zvýší, protože prostě servery nedokázaly vydržet déle.

Zjistěte, co trh nabízí

Technologie jsou jedna z hlavních oblastí, které se neustále a hlavně rapidně mění. Někteří lidé by vám přísahali, že nejlepší IT infrastrukturou jsou fyzické servery. Není tomu ale nutně tak a výhodně neseženete pouze servery, které prošly repasem.

Fyzickou infrastrukturu lze kombinovat s virtualizačními službami formou hybridního řešení, případně můžete volit plnou virtualizaci vašich serverů a další cloudové služby. Na výběr máte využití veřejných cloudů, které dokáží výrazně snížit vaše náklady na provoz, zatímco privátní cloud využíváte pouze sami, avšak stále s možností efektivního využívání prostředků oproti běžným fyzickým serverům. V případě potřeby můžete kombinovat více cloudových řešení od několika poskytovatelů včetně zálohování dat a scénáři na rychlou obnovu.
Je patrné, že máte na výběr ze široké škály řešení a jejich kombinací. Ale jak zjistit, která je ta správná volba? Nabízí se využití konzultačních služeb odborníků, zabývajícími se problematikou obnovy a optimalizace infrastrukturních řešení, kteří s vámi projdou zjištění, které jste získali analýzou vašeho IT, nebo vám pomohou s zajistit vstupy a připravit závěry, které budete potřebovat k informovanému rozhodnutí.

Technické zázemí poskytovatele

Pokud si servery provozujete ve vlastních prostorách, měli byste si položit otázky týkající se bezpečnosti a vhodnosti prostředí, efektivity využití zdrojů, správy a dostupnosti dohledu, provozní údržby a nákladovosti celého řešení.

Tyto otázky by vám měl uspokojivě zodpovědět i váš současný poskytovatel služeb. Získejte odpovědi i na další otázky:
 • Jakým způsobem a kde jsou ukládána vaše data.
 • Jak zabezpečené je datové centrum? V jakém datovém centru se vůbec data nacházejí?
 • Jsou vaše data v cloudu přelévána a rozdělována mezi jednotlivá datová centra podle toho, jak poskytovatel potřebuje rozložit zátěž?
 • Dává vám poskytovatel možnost v každém okamžiku vědět, kde vaše data skutečně jsou?
Zajímejte se také o to, kdo se o vás bude starat v případě, že budete potřebovat cokoli řešit, jestli poskytuje v případě potřeby podporu v češtině, či jestli je dosažitelný i o víkendech a svátcích nebo v době dovolených vašich IT kolegů.

Zvažte, jestli je pro vás výhodnější svěřit své IT svěřit do rukou lokálního, nebo globálního poskytovatele nebo raději hledat partnera, který dokáže zajistit obě varianty s dodatečnou mírou flexibility a podpory. Prověřte si pečlivě, zdali se jedná o poskytovatele vlastního řešení nebo pouhého přeprodejce služeb bez jakékoliv podpory a vyjasněte si očekávání a odpovědnosti.

Financování

Bez ohledu na to, jak starou infrastrukturu budete nahrazovat, je dobré si připomenout, že vývoj v posledních letech nám umožnil zbavit se při nákupu IT infrastruktury některých položek, jakou je například investice do předimenzovaného hardware. Obnova již dávno neznamená zbytnělý CAPEX a několikaleté odepisování nákladů, i hardware lze pronajmout nebo se úplně oprostit od jeho vlastnictví. Ušetřit tedy nemusíte na serverech z druhé ruky, ale na změně smýšlení o tom, jakou IT infrastrukturu vlastně potřebujete.

Cloud s sebou přinesl skvělé možnosti snížení nákladů a zefektivnění práce. To ale platí pouze v případě správného výběru nejen poskytovatele, ale i platebního modelu. Dle fungování vaší firmy se vám vyplatí buď měsíční paušální platba nebo pay-as-you-go model konzumace za opravdu využité služby, který je vhodný v případě dynamických změn ve vašich potřebách.
Nenechte se také zaskočit výhodnými cenovými nabídkami podmíněnými platbou předem. Dejte si také pozor na poplatky za nejrůznější „ostatní“ služby a také nepřehledné faktury, které vám znemožní mít náklady na IT provoz pod kontrolou.

Štěstí opravdu přeje připraveným

Projekt obnovy a modernizace IT infrastruktury na první pohled nemusí vypadat tak časově náročný, jak ve skutečnosti je. Není radno nechávat výběr řešení nové IT infrastruktury na poslední chvíli, ale věnovat několik týdnů či měsíců přípravě na rozhodnutí, které ovlivní fungovaní vaší společnosti na několik příštích let.

Pokud nepodceníte přípravu, tak vše proběhne dobře a docílíte skutečného snížení a optimalizace nákladů na provoz celého IT, do kterých můžete započítat i efektivnější práci vašich techniků.

Zaujali jsme vás?

Doporučené

Vyplňte následující formulář

  Jméno
  Příjmení
  Email
  Telefon
  Předmět
  Co pro vás můžeme udělat?