Vzdálená pomoc
Reference

Jan Mikyska

Efektivita těžebního průmyslu zajištěná internetem věcí

Díky spolupráci s TCPro je společnost Jan Mikyska lépe vybavená pro servisní práce, které jsou díky službě DASHPOINT včasnější a efektivnější.

Firma Jan Mikyska – průmyslové brzdové systémy je na území České republiky a Slovenska výhradním dodavatelem výrobků a jedinou pověřenou servisní organizací dánské společnosti Svendborg Brakes. Ta dodává brzdové systémy pro různá odvětví.

Kromě výhradního zastoupení poskytuje společnost Jan Mikyska ještě celosvětově servisní, vzdělávací a designérské služby pro zákazníky firmy Svendborg Brakes. Díky spolupráci s TCPro je společnost Jan Mikyska lépe vybavená pro servisní práce, které jsou díky službě DASHPOINT včasnější a efektivnější.

Výzva

Při práci v oblasti těžkého průmyslu a těžby je velmi důležité včas zjistit, kde se vyskytují problémy. Jedním ze zákazníků společnosti jsou Severočeské doly, a.s., kde byl realizován projekt instalace brzdových systémů na povrchové rypadlo v dole Bílina a jejich následný servis.

Brzdové systémy představují kritický systém celého stroje, a i přes pravidelné servisní intervaly dochází k neočekávaným poruchám, a tedy k neplánovaným odstávkám rypadla, které pro koncového zákazníka představují velké finanční ztráty.

Firma Jan Mikyska hledala způsob, jakým svým zákazníkům zajistit ještě lepší servisní služby díky včasné detekci a řešení poruch ještě předtím, než se stanou. Hlavními parametry pro výběr řešení tohoto problému byla rychlá informovanost o potenciálním problému a možnost upravovat systém tak, aby byla platforma co nejvíce přizpůsobena danému problému.

Řešení

Jan Mikyska pro splnění těchto podmínek vybral univerzální platformu DASHPOINT, která je velmi flexibilní jak z pohledu napojení libovolných čidel a systémů, tak také z pohledu přizpůsobivosti. Ve spolupráci TCPro se tedy osadily brzdové hydraulické systémy čidly a jednotkami pro vzdálený monitoring provozních údajů, které téměř v reálném čase odesílají data do platformy.

“Díky službě DASHPOINT máme online přehled o tom, jak se chovají brzdové a hydraulické systémy našich zákazníků. Problémy tak můžeme řešit na dálku, včas a často i před tím, než se problém objeví,” říká Jan Mikyska, ředitel společnosti.

Výsledek

Technici společnosti Jan Mikyska tak mají v přehledné webové aplikaci k dispozici živé informace o chování konkrétního stroje nebo systému. Mohou tak sledovat provozní stav v kontextu historických údajů a provádět základní diagnostiku případných problémů online bez nutnosti výjezdu do terénu.

Získaná data jsou navíc dlouhodobě a bezpečně ukládána v databázi, což technikům umožňuje procházet historické metriky a provádět analýzu změn chování stroje v dlouhodobém horizontu.

Spolupráce se společností Svendborg Brakes také napomohla k vytvoření algoritmů pro automatickou detekci nejčastějších poruch, jako je například interní či externí únik oleje. Historická data do budoucna umožní aplikaci algoritmů strojového učení a detekce anomálií, které posunou automatickou diagnostiku na další úroveň a umožní lepší predikci problémových stavů dříve, než dojde k selhání.

Celé řešení vytváří pro koncového zákazníka Severočeské doly, a.s. přidanou hodnotu ve formě eliminace selhání a výpadků, což šetří náklady a zvyšuje celkovou provozuschopnost rypadla. Servisní organizace Jan Mikyska může díky službě DASHPOINT poskytovat kvalitnější služby a má online přehled o chování brzdového a hydraulického systému.

Díky tomu mohou technici řešit problémy vzdáleně, a tím dochází ke snižování nákladů na servisní činnosti. Historická data následně umožňují lepší pochopení chování stroje v reálném provozu a poskytují důležitá data pro budoucí zkvalitňování služeb.

Univerzální platforma DASHPOINT má díky své flexibilitě mnohostranné využití v různých oborech.