techpoint_lg_negative_rgb

Migration to K8s

Renewing IT infrastructure using Kubernetes

Virtuální prostředí je možné řídit pomocí Kubernetes kormidla.
techpoint_lg_negative_rgb

Migration to K8s

Renewing IT infrastructure using Kubernetes

Virtuální prostředí je možné řídit pomocí Kubernetes kormidla.

Analysis of the possibilities of running your IT infrastructure on Kubernetes containers

Automate thanks to Kubernetes

Into the Container

Our technicians have experience both in the operation of physical and virtual machines, as well as in IT management using Docker and Kubernetes technologies. Thanks to this, they will help you discover whether it is effective for you to use Kubernetes solutions in your IT architecture.

Automated Operations

Our team will help you with the migration and manual set-up and transition, if necessary. After that, however, operation is simple, because the platform on which Kubernetes will run ensures automated operation, including load-balancing, scaling, monitoring and analysis.

Knowledge Unnecessary

Like any other technology, Kubernetes has its own architecture and logic. Since we’ll migrate you to the automated K8s platform, you don’t need to train technicians to manually deploy and manage Kubernetes.

Efficiency of Resources

Thanks to Kubernetes, your application will run on containers and clusters. Thanks to this, the system itself can control the use of computing resources and automatically adjust load balancing and scaling.

Running on Kubernetes is a piece of cake

Get A Free
Professional Consultation​

You can talk about the options of using Kubernetes with our colleague who is an expert in IT solutions.

FAQ

Simply put – because it provides simple application management.

The main difference is in the use of container runtime – software that manages containers. Kubernetes can use different kinds of this software.

For maximum comfort, we deploy the environment using our K8s platform, which uses computing resources from OpenStack. So everything is deployed on open technologies.

Our Customers Say About Us

Our Customers Say About Us

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru