techpoint_lg_negative_rgb

Monitoring Center

24/7 system monitoring as a service

Dohledové centrum chrání a hlídá libovolné online prostředí.
techpoint_lg_negative_rgb

Monitoring Center

24/7 system monitoring as a service

Dohledové centrum chrání a hlídá libovolné online prostředí.

Continuous remote monitoring for flawless operation of the IT infrastructure

We monitor, analyze, solve and rescue

24/7

We are able to continuously monitor operations of the IT infrastructure and, if any problems are detected, immediately resolve the situation or proceed according to our mutual agreement. Your technicians can focus on their work.

Any Technology

Our technical team is ready to monitor your operational technologies, whether within data centers, cloud platforms (e.g. Azure, AWS, Google Cloud and others), physical and virtual security, IoT technologies, including incident reporting.

From A to Z

We are ready to monitor as well as manage and maintain your infrastructure. As a part of monitoring, it is possible to include not only alerting, but also the resolution of incidents. If you need to outsource some areas of your IT department, we can find a solution together.

Open Communication

We use ZABBIX monitoring software, which allows us to monitor the functionality, availability and performance of technologies or applications. We can also work with your internal software, or with external communication channels (WhatsApp, Skype, Signal, etc.).

What Can You Monitor?

Get A Free
Professional Consultation​

You can talk about the options of a monitoring center with our colleague who is an expert in IT solutions.

FAQ

We operate our monitoring center 24/7, so that an incident, error or a problem are noticed almost immediately.

The solution then takes place on the basis of the set processes and the complexity of the problem.

That’s certainly not a problem, get in touch and we’ll see together how we can cover your needs.

Our Customers Say About Us

Our Customers Say About Us

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru