Technický list

Architektonický diagram vrstvení komponent

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

DC

Datové centrum v Praze
Intel Xeon 2,4 GHz a AMD Epyc 3 GHz
HDD - SSD - NVMe
2x25 GE pro servery a 2x100 GE pro storage

L2/L3

ISO/OSI model

Node ctl03

Fyzické řídící servery celé cloudové infrastruktury - princip tří hlav

Node ctl02

Fyzické řídící servery celé cloudové infrastruktury - princip tří hlav

Node clt01

Fyzické řídící servery celé cloudové infrastruktury - princip tří hlav

Node cfg01

Fyzický server provozující servisní technologie

Node cicd01

Fyzický server zodpovědný za provoz CI/CD nástrojů

Ironic

Projekt, který umožňuje poskytování fyzických strojů v prostředí celého cloudu.

CI/CD Tools

Pilíře přístupu k DevOps, který zkracuje čas potřebný od vývojové fáze do fáze nasazení předmětného softwaru. To umožňuje integraci vysoce kvalitního a otestovaného softwaru v krátké době do produkční verze služeb.

Block Storage Drivers

Ovladače pro propojení block storage s externími systémy.

Network Drivers

Ovladače pro propojení externích síťových systémů v OpenStackovým jádrem

Compute Drivers

Ovladače pro výběr mezi různými typy hypervizorů, na kterých poběží výpočetní vrstva.

Block Storage API

API pro rozšíření možností práce s block storage.

Network API

API pro rozšíření možností práce se sítěmi.

Compute & Images API

API pro rozšíření možností správy prostředí v rámci výpočetních zdrojů a šablon.

OpenStack APIs

API, které umožňuje vytváření skriptů, které umožňují automatizované nasazování hardwarových zdrojů v datovém centru.

User authn. & authz.

Procesy, které zajišťují ověření, že daný uživatel má povolený přístup do prostředí, a v následném kroku jsou potvrzena oprávnění pro vstup do daných modulů. Využití OpenStack Identity service.

Automated Kubernetes

Webové uživatelské rozhraní, které se používá k nasazení kontejnerových aplikací do clusteru, odstraňování problémů s aplikacemi a ke správě samotného klastru spolu s jeho obslužnými prostředky.

Linux CLIs

Jednoduše použitelný příkazový řádek pro ovládání veškerých API pomocí jednoduchých příkazů.

Web GUI Horzion

Uživatelské rozhraní pro práci s virtuálními zdroji přiřazenými v rámci OpenStackového projektu. Umožňuje naprostou volnost při vytváření cloudové infrastruktury díky přístupu IaaS.

Tiler

Helm pro instalaci a aktualizaci Kubernetes

Swift

Projekt pro ukládání objektů nabízí software pro cloudové úložiště, které dokáže ukládat a vyvolávat velké množství dat pomocí jednoduchého API.

RabbitMQ

Služba koordinující jednotlivé aktivity a statusy mezi službami.

Prometheus

Monitorovací systém a databáze časových řad

PostgreSQL

NoSQL dokumentově orientovaná databáze

Orchestration

Služba poskytující orchestraci pro popis cloudových aplikací založenou na šablonách.

OpenSwitch

Implementace distribuovaného virtuálního vícevrstvého switche s otevřeným zdrojovým kódem. Hlavním účelem je poskytnout switch pro prostředí virtualizace hardwaru a zároveň podporovat více protokolů a standardů používaných v počítačových sítích.

OpenStack

Cloudový operační systém, který řídí výpočetní, úložné a síťové zdroje v datovém centru, všechny spravované a poskytované prostřednictvím API s běžnými autentizačními mechanismy.

Octavia Worker

Implementace vyrovnávání zátěže pro cluster pomocí standardních směrovacích protokolů. Vyrovnávání zátěže zlepšuje distribuci pracovních zátěží na více výpočetních zdrojů, jako je počítačový cluster, síťová připojení, centrální procesorové jednotky nebo úložiště. Účelem vyvažování zátěže je optimalizovat využití zdrojů, maximalizovat propustnost, minimalizovat dobu odezvy a zabránit přetížení jakéhokoli jednotlivého zdroje.

Nova/Glance

Projekt pro poskytování virtuálních serverů včetně API pro jednotlivé image.

Neutron

Síťová konektivita jako Služba Projekt umožňující správu mezi rozhraními spravovanými různými OPenStackovými službami.

MongoDB

NoSQL dokumentově orientovaná databáze

Mistral

Automatizační služba pro procesy zahrnující fyzické stroje, virtuální stroje nebo kontejnery.

Memcached

Systém pro cachování objektů distribuované paměti, který urychluje dynamické webové aplikace díky odlehčení databázové zátěže.

MariaDB

NoSQL dokumentově orientovaná databáze

Magnum

API služba umožňující nasazení Dockeru a Kubernetes na OpenStacku.

Promtail

Zprostředkující služba, která odesílá obsah lokálních logů do soukromé LOKI instance nebo Grafany.

Libvirt

Njeběžnější virtualizační ovladač pro OpenStack.

LDAP

Standardizovaný mechanismus pro interakci s adresářovými servery. Používá se pro ověření a ukládání informací o uživatelích, skupinách a aplikacích.

Kubernetes

Systém pro automatizované nasazení, škálování a správu kontejnerových aplikací.

Jenkins

Nabízí jednoduchý způsob, jak nastavit prostředí pro nepřetržitou integraci nebo kontinuální nasazování (CI/CD) pro téměř jakoukoliv kombinaci jazyků a úložišť zdrojových kódů pomocí pipelines, a také automatizovat další rutinní vývojové úkoly. Poskytuje uživatelům rychlejší a robustnější způsob integrace celého řetězce sestavovacích, testovacích a implementačních nástrojů.

Ingress

Ovladač, který je součástí clusteru, a řídí komunikaci směrem k různým službám.

Helm

Správce balíků pro Kubernetes, který umožňuje vývojářům a operátorům snadnější balení, konfiguraci a nasazení aplikací a služeb do clusterů.

Heat

Hlavní orchestrační projekt umožňující nasazení instancí, volumů a jiných služeb pomocí šablon založených na YAML.

Harbor

CI/CD nástroj pro správu speficik napříč cloudovými službami

Loki

Pomáhá identifikovat úspěšné vzory a kombinace technologií pro vytváření produkční infrastruktury.

Grafana

Vizualizační platforma dat zobrazující data ze serveru Prometheus.

Gnocchi

Metriky jako Služba Ukládání a indexace dat časových řad and zdrojů ve velkém měřítku.

Docker

Nástroj určený k usnadnění vytváření, nasazování a spouštění aplikací pomocí kontejnerů. Kontejnery umožňují vávojářům zabalit aplikaci se všemi částmi, které potřebuje, jako jsou knihovny a další závislosti, dodávat je jako jeden balíček.

CoreDNS

Přeposílatel cache pro OpenStackové instance.

Congress

Politiky jako Služba Projekt nabízející správu kontroly a dodržování předpisů pro dynamickou infrastrukturu v rámci libovolného souboru cloudových služeb.

Cinder

Služba blokové storage pro OpenStack. Prezentuje uložené zdroje koncovému uživateli, které mohou být zpracovány výpočetním projektem.

CEPH

Softwarově definovaná storage, která implementuje ukládání objektů do jednoho distribuovaného počítačového klastru a poskytuje rozhraní pro objekty, bloky a ukládání na úrovni souborů. Používán pro kompletně distribuovaný provoz bez single-point-of-failure.

Ceilometer

Služba sběru dat, která umožňuje normalizaci a přeměnu dat napříč současnými klíčovými komponentami, aby mohly podporovat budoucí komponenty prostředí.

Calico

Nástroj SDN, který umožňuje vytváření sítí a síťových politik v clusteru uvnitř cloudu. Využívá čistě síťovou strukturu IP k zajištění vysoce výkonných sítí a její produkčně ověřený modul politik zajišťuje její běh v HA.

Barbican

REST API vytvořené pro bezpečné uložení, poskytování a správu tajných informací, jako jsou například hesla, šifrovací klíče nebo certifikáty.

AlertManager

Služba zprostředkující upozornění vyslaná serverem Prometheus.

Gitlab

Umožňuje týmům a členům týmů spolupracovat a pracovat na různých projektech namísto správy více vývojových vláken napříč různými nástroji. Poskytuje jediné úložiště dat, jedno uživatelské rozhraní a jeden model oprávnění. Umožňuje týmům spolupracovat s flexibilním pracovním prostředím a rychle se zaměřit na vytváření softwaru.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru