Vydáváme komerční
a kvalifikované certifikáty

Registrační autorita

IC.A

Služby

Jsme registrační autoritou společnosti První certifikační autorita a.s. Poskytujeme služby vydávání komerčních a kvalifikovaných certifikátů I.CA pro veřejnost. Nabízíme i možnost prodeje a uložení certifikátů na bezpečný hardware a komplexní doplňkové služby. V případě zájmu výdeje více certifikátů najednou, nabízíme službu mobilní registrační autority, která vám poskytne komplexní služby na vámi zvoleném místě.

Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je možné využít k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování. Díky elektronickému podpisu můžete lépe komunikovat v online prostředí, neboť certifikovaný elektronický podpis splňuje právní náležitosti, je ekvivalentem k fyzickému podpisu.

Komerční certifkát

Komerční certifikát je vhodný pro firemní subjekty či organizace. Tento typ certifikátu slouží pro šifrování a zabezpečení vnitřní komunikace, přihlašování a autentizaci k webovým nebo firemním portálům a službám.

TWINS certifikát

TWINS certifikát zahrnuje kombinaci kvalifikovaného a komerčního certifikátu, tak aby bylo možné komfortně zajistit všechny funkce požadované v rámci bezpečné elektronické komunikace.

Kvalifikovaný certifikát splňuje přísné normy a požadavky stanovené právními předpisy v oblasti elektronické identifikace a digitálních podpisů, jako je například eIDAS na úrovni Evropské unie.

Pro bližší informace a cenu nás neváhejte kontaktovat. Vydání certifikátů provádíme primárně v sídle naší společnosti na adrese Pražská 483, Písek. Rezervace termínu návštěvy je nutná. Bez rezervace není bohužel možné klienty přijmout.

Pro bližší informace a cenu nás neváhejte kontaktovat

Vydání certifikátů provádíme primárně v sídle naší společnosti na adrese Pražská 483, Písek. Rezervace termínu návštěvy je nutná. 

Rádi se přizpůsobíme Vašim možnostem, a to v časovém rozmezí 7 – 15 hod.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru