lg-cloudpoint-neg

K8s platforma​

Zlepšete svým technikům život

lg-cloudpoint-neg

K8s platforma​

Zlepšete svým technikům život

Automatizovaný deployment Kubernetes clusterů​

Efektivnější práce s aplikacemi a nakládání se zdroji

Nasazení​

Díky K8s platformě nasadíte cluster během 5 minut se všemi potřebnými nastaveními. Přehledný wizard vás provede všemi kroky, takže na nic nezapomenete a nemusíte cluster nastavovat ručně. K nasazení navíc nepotřebujete žádné DevOps znalosti.

Provoz

K8s platforma v sobě zahrnuje automatizovaný load balancing a škálování, detailní nativní monitoring a také diagnostiku, která obsahuje logging i alerting. Zdroje jsou tak vždy optimalizované, efektivně využité a problémy se řeší hned.

Aplikace

Na cluster je možné nasadit připravené šablony stovek aplikací, které jsou kompatibilní s Kubernetes. K dispozici máte nejen veřejné repozitáře, ale také si do platformy můžete napojit repozitáře vlastní. Zefektivníte a zautomatizujete nasazování nástrojů.

Rozšíření

Cluster je možné libovolně upravovat, a to pomocí přednastavených možností, scriptů nebo čistě manuálně. K8s platforma navíc umožňuje efektivní správu aplikací napříč geografickými lokalitami i různými poskytovateli cloudové infrastruktury na úrovni workloadů.

Optimální řešení pro

Získejte odbornou
konzultaci zdarma

Možnosti uplatnění k8s platformy ve vaší firmě s vámi probere náš kolega, který je odborníkem na cloudovou infrastrukturu.

FAQ

K8s platforma je cloudová automatizační platforma pro zvýšení produktivity DevOps týmů. S monitorováním v reálném čase, automatizovaným vytvářením kanálu CI/CD a optimalizací správy pomáhá platforma poskytovat nejlepší uživatelskou zkušenost a zároveň zlepšovat zabezpečení a ochranu dat.

K8s platforma nabízí jedinečnou kombinaci funkcí, včetně snadného nasazení clusteru Kubernetes, monitorování nákladů na cloudové zdroje a infrastrukturu, nasazení aplikací, automatické škálování, zálohování, automatický upgrade a další.

Ano, je navržena s intuitivním uživatelským rozhraním, které každému usnadňuje používání a správu cloudových zdrojů a Kubernetes clusterů bez ohledu na jeho technické znalosti.

Pomocí několika kliknutí v K8s platformě můžete nainstalovat všechny potřebné aplikace do clusteru Kubernetes. Naše intuitivní uživatelské rozhraní eliminuje potřebu ruční konfigurace a zjednodušuje celý proces, takže můžete rychle a snadno zprovoznit pipeliny.

Naši zákazníci o nás říkají

Naši zákazníci o nás říkají

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru