lg-cloudpoint-neg

Virtuální datové centrum​​

Infrastruktura jako služba

Virtuální datové centrum se skládá z procesorů, RAM a disků.
lg-cloudpoint-neg

Virtuální datové centrum​​

Infrasturktura jako služba

Virtuální datové centrum se skládá z procesorů, RAM a disků.

Online prostředí navržené pro provoz firemních systémů​

Svoboda fyzických serverů, pohodlí virtuálních serverů, přehlednost SaaS​

Otevřená budoucnost

Budoucnost moderních firem leží v otevřených technologiích. Virtuální datové centrum je na nich postavené – základem je OpenStack a Kubernetes – ale řídí se i přístupem nulového vendor lock-inu a otevřené mysli techniků, kteří navrhují firemní IT architekturu.

Padnoucí vyúčtování

Efektivní IT architektura se pozná podle přehledné faktury. Virtuální datové centrum je vždy definované jasně danými náklady, transparentní a jednoduchou  fakturací a účtováním bez zpoplatněných datových přenosů. Žádné hvězdičky ani poznámky pod čarou. 

Nekonečná jednoduchost

Virtuální datové centrum dává k dispozici kompletní správu firemního IT online. Jakékoli optimalizace objemu výpočetních zdrojů jsou  jednoduše udělané jedním emailem, aniž by musel být omezen provoz firmy nebo práce techniků. Navýšení  nemá limity.

Domácí prostředí

Infrastruktura ani data nejsou ve virtuálním datovém centru rozesety po různých lokacích. Vše zůstává v České republice a napomáhá tak firmám splňovat požadavky dané Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a směrnicí NIS2.

Klíčová data

Získejte odbornou
konzultaci zdarma

Možnosti uplatnění virtuálního datového centra ve vaší firmě s vámi probere náš kolega, který je odborníkem na cloudovou infrastrukturu.

FAQ

My jsme zvolili označení virtuální datové centrum (VDC), ale na výběr by byla například tato: cloudová platforma, virtuální privátní cloud, infrastruktura jako služba nebo privátní virtuální datové centrum. Úplně nejpřesnější je však privátní řešení na sdílené infrastruktuře.

Mezi těmito typy služeb jsou určité rozdíly, proto jsme šli cestou VDC. Důležité je, že výsledkem není nějaký předkonfigurovaný server omezující svým nastavením, ale soubor výpočetních zdrojů, které umožňují každé firmě získat přesně takové prostředí, které potřebuje.

Naše virtuální datové centrum stojí na 20+ komponentech OpenStacku v kombinaci s Kubernetes. Pro zajištění poskytování storage jsme zvolili CEPH.

Z pohledu uživatele je důležitý dashboard Horizon, který poskytuje veškeré ovládání virtuálního prostředí, včetně grafické topografie veškerých sítí.

NVMe disky, které nebývají součástí storage poskytovaných uživatelům, jsme přesně tak použili. Zároveň máme v serverech dva typy procesorů, 2,4 GHz a 3,0 GHz, díky kterým je mnohem jednodušší provozovat v cloudu i legacy systémy a programy s velmi specifickými výpočetními potřebami.

PARAMETR

Virtuální privátní server

Virtuální datové centrum

ZDROJE

Jeden virtuální stroj s danou konfigurací vCPU, vRAM a vHDD/vSSD/vNVMe

Alokované vCPU, vRAM a vHDD/vSSD/vNVMe s flexibilní možností sestavení libovolného počtu serverů z těchto zdrojů

OPERAČNÍ SYSTÉM

Svázaný s virtuálním strojem

Kdykoliv si sestavíte server s libovolným OS

PRIVÁTNÍ NETWORKING

Neumožňuje propojování jednotlivých serverů pomocí privátních rozsahů

SDN; Síťové prostředí plně pod vaší kontrolou

SÍŤOVÁ BEZPEČNOST

Definováno a řízeno poskytovatelem

Plná kontrola nad síťovým provozem a bezpečnsotními pravidly.

FLEXIBILITA

Pro změnu konfigurace nebo OS je nutné koupit další virtuální stroj

Libovolné konfigurace a OS a možnost přiobjednání libovolného počtu zdrojů jedním emailem

PROVOZ

Platby spojené s každým virtuálním serverem

Platby spojené se zdroji, ne s konkrétními servery

 • Obnova IT infrastruktury bez ohledu na to, jak je původní architektura řešená (fyzická, virtuální, multicloud, hybridní)

 • Dynamické požadavky na výpočetní výkon

 • Digitalizace podnikových procesů

 • Expanze firmy

 • Eliminace CAPEX IT investic

 • Optimalizace nákladů na provoz a správu IT

 • Odstranění provozních IT nákladů na chlazení, bezpečnost, údržbu, revize a servis

 • Odstranění vendor lock-inu

 • Poskytování on-premise aplikací formou cloudové služby

 • Rozšíření multicloudového prostředí o dalšího poskytovatele

 • Disaster recovery site

 • Potřeba virtuální prostředí s větším počtem virtuálních serverů

 • Konsolidace IT infrastruktury

 • Zajištění kompletního IT

Samozřejmě. Naše prostředí je připravené k provozu aplikací, které byly původně poskytovány on-premise.

Přechod z on-premise aplikace na SaaS je otázkou zdlouhavého a nákladného procesu. SaaS ale není jediný přístup, jak z on-premise aplikace udělat cloudovou službu. Naši technici udělají funkční a provozní analýzu a najdou ten nejlepší přístup, jak zprovoznit aplikaci jako službu.

Zároveň máme ale také pro naše zákazníky všechny nástroje, díky kterým se mohou pustit do čistého SaaS vývoje, klidně i od nuly.

V rámci virtuálního datového centra zpřístupníme počet virtuálních procesorů, operačních pamětí a disků (typově to mohou být HDD, SSD nebo NVMe). K tomu je jedna IP adresa zdarma. Neúčtujeme navíc za nic dalšího, jako jsou například přenosy dat nebo topografie sítí.

Navíc je možné využít platbu paušální nebo Pay-as-You-Go, podle toho, jaké potřeby daný zákazník má. Platby probíhají měsíčně.

Ano, naše společnost má jasně definované podmínky, které určují, jak můžete svá data a architekturu přemigrovat při případném opuštění cloudové platformy.

To nemusí být nutně překážkou. Společně se podíváme na způsob, jakým vaše IT funguje a případně vám pomůžeme zajistit i potřebné licence.

V ceně poskytujeme ke cloudové platformě SLA na úrovni 99,5 %. Je možné si samozřejmě připlatit i vyšší úroveň.

V ceně poskytujeme ke cloudové platformě SLA na úrovni 99,5 %. Je možné si samozřejmě připlatit i vyšší úroveň.

Virtuální datové centrum je provozované z datového centra v Praze, které splňuje standardy TIER III. Pokud by vás zajímalo více informací k technické stránce, ozvěte se nám osobně.

Naši zákazníci o nás říkají

Naši zákazníci o nás říkají

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru