lg-cloudpoint-neg

Hybridní
cloud

Kombinace veřejného, privátního nebo on-premise řešení

lg-cloudpoint-neg

Hybridní cloud

Kombinace veřejného, privátního nebo on-premise řešení

Technologie vhodně sestavené pro nízkou spotřebu a vysoký výkon infrastruktury

Bezpečnost on-premise, flexibilita služby

Naprostá bezpečnost

Přítomnost dat a systémů na vašich fyzických serverech nijak nebrání optimálnímu provozu zbytku infrastruktury v cloudu. Zajistíte si tak maximální dostupnost a minimalizujete ohrožení vendor lock-inem, nedodržení legislativních požadavků či nefunkčnost legacy systémů.

Plná kontrola

Pro správu celé IT infrastruktury máte k dispozici jeden ovládací panel. Díky tomu máte kompletní přehled o všech výpočetních zdrojích, takže můžete jednoduše optimalizovat všechny náklady. Hlavně odstranit většinu CAPEX díky migraci části IT mimo fyzickou infrastrukturu.

Individuální řešení

Hybridní cloud konfigurujeme na míru. Standardizované technologie přizpůsobujeme tak, aby přesně odpovídaly potřebám každého klienta. Výběr vhodné architektury je postavený na hloubkové analýze současného stavu, potřeb a očekávaného budoucího vývoje.

Maximální flexibilita

Díky cloudové části infrastruktury máte k dispozici rychle dostupný výpočetní výkon v reálném čase, který ale není na úkor bezpečnosti. Škálování virtuální části je naprosto jednoduché, se škálováním té fyzické naši technici rádi pomůžou. Není vždy potřeba shánět celý server.

Možnosti využití hybridního cloudu

Získejte odbornou
konzultaci zdarma

Možnosti uplatnění hybridního cloudu ve vaší firmě s vámi probere náš kolega, který je odborníkem na cloudovou infrastrukturu.

FAQ

Ano, obzvláště v porovnání s běžnou fyzickou infrastrukturou. Díky hybridnímu cloudu můžete minimalizovat investiční náklady na fyzické servery a také optimalizovat náklady provozní. S menším počtem fyzických zařízení odpadá mnoho nákladů spojených s jejich provozem a péčí o ně. 

Ve firmách mohou nastat různé situace, ve kterých hybridní cloud napomůže k optimalizaci provozu. Může se hodit například při

  • Zajištění disaster recovery
  • Nutnosti využití softwaru se specifickými požadavky
  • Zohlednění zapojení IT infrastruktury do většího celku
  • Vlastnění fyzické storage
  • Efektivním rozšířením kapacity stávajícího on-premise řešení
  • Optimalizaci IT pomocí cloudu
  • Legislativních nebo provozních požadavcích na on-premise správu dat
  • Obměně IT s nižšími CAPEX náklady
  • Vyzkoušení cloudu bez nutnosti opustit fyzickou infrastrukturu
  • Obavách z čistě cloudové infrastruktury

Mezi firmy, pro které je hybridní řešení vhodnou variantou, patří výrobní podniky, Telco poskytovatelé, finanční instituce, e-commerce, rychle se rozvíjející organizace, vývojová centra nebo společnosti spoléhající na BI, ML či AI. Často jsou to velikostí i korporátní organizace, které musí splňovat určité požadavky na bezpečnost. Firmy, které mají provozovny na vícero lokalitách můžou díky hybridnímu cloudu centralizovat obecné potřeby a decentralizovat ty lokální.

K dispozici je jeden přehledný ovládací panel, díky kterému máte kompletní přehled o všech výpočetních zdrojích – bez ohledu na to, zda jdou fyzické nebo virtuální.

Naši zákazníci o nás říkají

Naši zákazníci o nás říkají

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru