Blog

Cross-provider cluster - na jaké úrovni ho řešit?

Obsah
Pokud firma používá multicloud a Kubernetes, pak zákonitě musí řešit tento prostý fakt – na jaké úrovni řešit sdílení zdrojů.

Jak se multicloud stává častějším návštěvníkem ve firmách, řeší se také víc jeho spolupráce s clustery a dalšími přístupy a procesy. Pokud firma používá multicloud a Kubernetes, pak zákonitě musí řešit tento prostý fakt – na jaké úrovni řešit sdílení zdrojů.

Možnosti jsou následující – na úrovní workloadů nebo na úrovni infrastruktury samotné. Tak jako ve většině případů se nedá říct, že jedno je principielně lepší než druhé. Jde spíš o to, v jakém prostředí potřebujete jejich výhody využít.

O čem se vlastně bavíme?

Pokud firma nasazuje do svého IT oddělení multicloud, pak chce využít možnosti služeb různých poskytovatelů. A pozor, není to tak, že pouze velké firmy těchto možností využívají. Jde spíše o to, že firma velmi intenzivně a dynamicky pracuje s velkou spoustou práce v rámci IT.

Infrastruktura je slovo, které není ve firmách neznámé. Je to vlastně soubor výpočetních zdrojů v nějakém formátu, s nějakými vlastnostmi a určitou architekturou.

Workload už ale nemusí být na první pohled tak zřejmý, protože už si pod ním lze představit různé věci. Pokud ale zůstaneme u Kubernetes, pak je workload velmi jednoduše řečeno každá jedna aplikace, proces nebo služba, která v clusteru běží.

Proč nás jednotlivé úrovně zajímají?

Teď, když už víme, že jsou tu konkrétní úrovně, na kterých se dá napříč poskytovateli pracovat, podíváme se na to, proč by to firmu mělo zajímat.

Odpověď je vcelku jednoduchá – protože každý přístup má své výhody, které jsou ale výhodami jen pro určité skupiny firem. Jakmile byste tedy zvolili variantu neodpovídající vašim potřebám, výhody by byly ta tam a už byste byly na cestě k neefektivitě.

Clustery na úrovni workloadu

Jak už samotné označení napovídá, jedná se o cluster zaměřený na seskupování zdrojů pro konkrétní workload – neboli aplikaci. Je tu sada zdrojů, které jsou dedikované jedné aplikaci. Ta sada je definovaná na základě požadavků této aplikace, takže se tyto sady mohou lišit workload od workloadu.

Jedná se tedy o přístup, který má za cíl věnovat co největší péči a pozornost jednotlivým aplikacím, které na infrastruktuře běží. Z toho plynou i výhody tohoto přístupu – izolace, optimalizace a škálovatelnost.

Izolace

Toto slovo spíše zní jako zápor než klad. V případě workload clusterů tomu ale skutečně je. Vzhledem k tomu, že každý workload má dedikované zdroje, nikdy nedojde k tomu, že by se workloady mezi sebou narušovaly nebo si braly zdroje.

Optimalizace

K té dochází na úrovni výkonu, protože mohu se zdroji pracovat individuálně u každé sady odpovídající každé aplikaci. Díky tomu jsou zdroje perfektně přizpůsobené potřebám konkrétního workloadu.

Škálovatelnost

Pokud dojde ke změně potřeb, pak je pouze nutné přizpůsobit se s ohledem na tyto změny a neřešit to, co zůstává stejné. Práce se zdroji se tak stává efektivní, protože každá aplikace je škálovaná podle svých potřeb.

Tyto výhody a také samotný popis přístupu nám napovídá, že cluster na úrovni workloadu je používaný v případě, že se firma zaměřuje na optimalizaci výkonu a izolaci zdrojů pro jednotlivé a oddělené workloady.

Clustery na úrovni infrastruktury

Tento přístup se také nazývá sdílený cluster nebo multi-tenantní cluster. Jedná se o pool sdílených výpočetních zdrojů, který je k dispozici napříč workloady a aplikacemi.

Pokud tedy máte pool výpočetních zdrojů – do kterých patří výpočetní výkon, storage a sítě – pak si z této sady tahají všechny workloady nasazené v clusteru. Tento přístup také má své výhody – efektivitu zdrojů, jednoduchý management a přizpůsobivost.

Efektivita zdrojů

Jakmile dochází ke sdílení zdrojů napříč workloady, pak jsou zdroje efektivně využívané, protože si pro ně může v konkrétní okamžik sáhnout kterýkoli z workloadů. Zdroje nejsou dedikované, takže se na nich dá více ušetřit.

Jednoduchý management

Jedna sada zdrojů je míň než vícero sad. To je jednoduchá matematika a plyne z toho i míra složitosti, s jakou je potřeba počítat při pohledu na správu jednotlivých clusterů.

Přizpůsobivost

Když přijde potřeba, prostě se zdroje přerozdělí. V tom spočívá přizpůsobivost tohoto přístupu správy cross-provider clusterů. Opět vychází z toho, že zdroje nejsou dedikované konkrétnímu workloadu.

Výhody clusteru na úrovni infrastruktury napovídají, že je vhodnějším přístupem pro firmy, které hledají úspory a konsolidaci multicloudového prostředí.

Který si vybrat?

Základ pro rozhodnutí už máte – potřebujete dedikované zdroje a škálovatelnost, nebo sdílené zdroje a důraz na náklady. Toto naše jednoduché shrnutí vám může napovědět, jaký přístup nakoupit, aby konkrétně vaší firmě přinesl ten největší užitek.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru