Reference

Atos IT Solutions and Services

Jak TCPRO pomohlo Atosu raketově zefektivnit vývoj softwaru

Firma zajišťuje vývoj pro komerční sféru i oblast výzkumu a vývoje. Během probíhajících projektů ale Atos začal pociťovat nevyhovující zázemí vlastní infrastruktury, kterou bylo potřeba změnit.

Profil společnosti

Společnost Atos IT Solutions and Services je nadnárodní společností specializující se na kompletní služby v oblasti IT. Firma zajišťuje vývoj pro komerční sféru i oblast výzkumu a vývoje. Během probíhajících projektů ale Atos začal pociťovat nevyhovující zázemí vlastní infrastruktury, kterou bylo potřeba změnit. Jejich poptávka směřovala i do TCPro.

Společnost Atos poptala virtuální datové centrum a tým TCPro ji přesvědčil přístupem i cenou, že to je to správné řešení jejich problémů. Díky této spolupráci mohl Atos technicky stabilizovat vývojové prostředí, vytvořit procesy řízení a optimalizovat náklady na správu IT infrastruktury.

Výzva

Atos narazil na několik problémů. Jedním bylo samotné fyzické vybavení, protože šlo nejen o nevyhovující hardware, ale také o problémy s výpadky elektrické energie, nestabilitu prostředí a nespolehlivé zálohování. Navíc bylo náročné správně nastavit procesy a zodpovědnosti za správu.

Při správě vlastní infrastruktury také společnost narážela na to, že lze jen těžko měřit náklady. Tato situace přivedla Atos k rozhodnutí obnovit celkové prostředí infrastruktury. Novou strategií bylo vyřešit problém virtualizací v externím datovém centru.

Možností využití principu virtualizace je hned několik – on-premise privátní cloud, poskytovatel virtuálních strojů a také virtuální datové centrum. Atos zvažoval několik parametrů, které bylo potřeba v optimálním řešení najít.

  • Stabilita prostředí,
  • Flexibilita při vytváření infrastruktury,
  • Jasně definované náklady za jasně definovaný výběr služeb,
  • Reakční doba v případě servisních požadavků,
  • Udržitelný finanční model.

„Velmi důležitým krokem pro nás bylo vysvětlení přínosů vedení, abychom získali jejich podporu. Je nutné, aby celý tým byl na jedné lodi a vnímal pozitivní přínosy změny. Přechod do virtuálního datového centra bylo dobré rozhodnutí, které otevírá dveře novým možnostem, technologiím a postupům v krátkém čase.

Virtuální datové centrum se naplno přizpůsobuje našemu procesu vytváření softwaru a umožňuje nám tak pracovat efektivně. Spolu s výbornou podporou a její okamžitou reakční dobou představuje stabilní páteř pro vývoj našich produktů.

Vnímáme ale také pozitivní dopad na naše zákazníky, kteří těží z větší dynamiky, se kterou můžeme definovat zdroje potřebné k řešení jejich požadavků, a tedy efektivněji realizovat jejich projekty.“

Petr Holan
Solutions Architect, Atos IT Solutions & Services

Řešení

Spolupráce mezi Atosem a TCPro tedy začala jasnou definicí výchozího prostředí včetně plánu na postupné rozšiřování. Prostředky byly za podpory technického týmu zmigrovány a hned po migraci se projevily pozitivní dopady na výkon a dostupnost infrastruktury. Zvýšila se stabilita vývojového prostředí a také jeho výkon. Z přechodu také vyplynula revize nutných výrobních prostředků a zdrojů, což vedlo k optimalizaci nákladů. Tento přechod také Atosu pomohl změnit a nově definovat procesy a pravidla správy prostředí, které byly dokončeny souběžně s migrací.

Základem úspěchu bylo uplatnění tradičního projektového řízení na celý přechod. Zejména důležité bylo mít k dispozici potřebné technické role v pravý čas, zejména odborníky na sítě. Dalším náročným bodem byla definice požadavků na rozsah migrace, a hlavně pravidla tvorby prostředí, které neohrozilo ani neomezilo běžící projekty.

Jednou z těch hlavních výhod je optimalizace infrastruktury jako celku. To znamenalo zbavit se nepotřebných zdrojů, upravit pravidla pro poskytování služeb a modernizovat platformu jako celek, k čemuž přispívají moderní technologie a prvky virtualizovaného prostředí.

Výsledek

Změna fungování IT infrastruktury vedla k tomu, že Atos zrevidoval procesy a upravil je tak, aby byly účinné a mělo smysl je dodržovat. Zkrátil se také čas, který bylo nutné vyhrazovat pro definici nových zdrojů a řešení problémů. Zavedení stabilního prostředí a rychlá reakční doba podpory zvýšily také efektivitu práce, protože vše funguje, jak má, a případné požadavky jsou vyřešeny vždy svižně.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru