Reference

Comrico

Šťavnatější speciality a audit bez výhrad s DASHPOINTEM

Výtečné kuřecí sendviče a další pochoutky pomocí podrobného dohledu nad kvalitou výroby a uchování.

Profil společnosti

Společnost Comrico se zabývá výrobou specialit z drůbežího masa. Pro snadnější přípravu podkladů a plnění přísných podmínek HACCP proto hledala automatizované řešení monitoringu teploty, který by usnadnil přehled o průběhu přípravy výrobků. Cílem bylo minimalizovat podíl manuálních činností při odečtu dat, zvýšit kvalitu vyráběných specialit a docílit optimální křehkosti a šťavnatosti hotových výrobků díky přehledným a v reálném čase dostupným datům.

Výzva

Zaměstnanci Comrico byli zvyklí odečítat teploty v mrazicích boxech, konvektomatech a termokomorách manuálně v pravidelných hodinových intervalech. Tento způsob byl časově náročný, neumožňoval okamžitou reakci na změnu teploty a nepokrýval riziko nepřesností při přípravě podkladů pro HACCP audit.

Dalším důvodem pro hledání vhodnějšího řešení byla potřeba včasného upozornění při výpadcích elektrické energie, a tedy na změny teplot při skladování a výrobě. V neposlední řadě bylo cílem automatizovat kontrolu teploty při přípravě masa v konvektomatech a termokomorách, jelikož dodržování přesných teplot a časů má zásadní vliv na výslednou kvalitu vyráběných specialit.

Jak probíhala spolupráce

Náš DASHPOINT tým nejprve představil technologické možnosti, které prodiskutoval se zákazníkem. Rozhodujícím pro výsledné doporučení jednotlivých technologií byla kombinace požadavků na přesnost měření, snadnost obsluhy a automatizované výstupy, sloužící jako podklad pro HACCP audity.

Pro Comrico jsme integrovali teplotní sondy, které monitorují teplotu při zpracování masa po celou dobu skladování a výroby. Upozornění na jakékoliv změny je zákazníkovi zasíláno formou e-mailu a SMS zpráv.

„DASHPOINT nám významně ulehčuje život při přípravě podkladů pro HACCP audity a automatický sběr dat nám šetří čas, který můžeme využít pro důležitější činnosti. Součástí dodávky je i sledování teplot a časů při přípravě, a proto jsou naše kuřecí speciality ještě šťavnatější a křupavější, což oceňují naši zákazníci.“

Barbora Řihánková
Manžerka prodejny, Comrico

Technologické řešení

Pro dodané řešení jsme zvolili otevřený protokol Modbus pro komunikaci přes rozhraní RS-485, abychom garantovali bezproblémový přenos dat do hlavní jednotky. Pro spojení s čidly jsme zvolili drátový přenos, jelikož více vyhovoval prostředí zákazníka a přenos dat je v mnoha ohledech kvalitnější. Zvolená teplotní čidla jsou certifikovaná dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Největším oříškem bylo při instalaci neomezit probíhající výrobu, celé řešení jsme instalovali za jeden den při plném provozu všech výrobních linek včetně plné konfigurace vizualizace dat a otestování systémů. Data jsou zpracována a vyhodnocována ve výkonném cloudu TCPRO, kde je služba DASHPOINT nasazena. Zákazník ke cloudovému řešení přistupuje přes internetové připojení a má okamžitý přehled o stavu bez ohledu na čas a místo, ze kterého požadavek vysílá.

Výsledky

Zákazník má nyní v reálném čase přehled o teplotách v mrazících boxech, systém monitoruje doby a teploty při přípravě masa a v případě, že dojde k jakýmkoliv teplotním nebo časovým výkyvům, je pracovník okamžitě upozorněn. Nedochází tak k prodloužení výrobního cyklu, což má pozitivní vliv na výslednou kvalitu výrobků.

Vedle časových úspor a zvýšení efektivity pracovníků díky automatizaci odečtu a sledování teplot se výrazně zkrátila a zpřesnila příprava podkladů pro HACCP audity. Výstupy ze služby DASPOINT jsme plně přizpůsobili požadavkům certifikační autority, Comrico tak audity plní bez výhrad a tým je na část auditu přichystán za zlomek původního času nutného pro přípravu podkladů.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru