Reference

Gornicky

Přední dodavatel evropských pochoutek automatizuje pomocí cloudu a vítězí

Díky využití služby DASHPOINT společnost Gornicky šetří čas, má okamžité informace při snížení požadované teploty a připojuje se k platformě kdykoli a odkudkoli.

Profil společnosti

Společnost Gornicky je importérem sýrů a uzenin z celé Evropy a prodejcem těchto chlazených delikates. Dovezené produkty dodává do největších potravinových řetězců po České republice. Práce s jídlem je vždy o přesných skladovacích podmínkách, aby se pochutiny zachovaly v co nejvyšší kvalitě.

Právě z tohoto důvodu inovovala společnost Gornicky svůj přístup k provozu chlazení a zakomponovala do svého fungování vzdálený monitoring potravin od společnosti The Cloud Provider.

Výzva

Společnost Gornicky zajišťovala pravidelný zápis hodnot z chladících zařízení ručním stahováním dat o teplotě z data loggerů. Tento způsob sice zaručoval jistou míru uchování důležitých informací, ale nebyl ani přesný, ani pohodlný. Kromě samotného monitoringu funkčnosti zařízení tedy společnost čelila ještě tomu, že tato manuálně sebraná data musela ručně zpracovávat pro audit IFS.

Tento proces ale vynechával jeden důležitý aspekt, který je pro kvalitní monitoring důležitý. Ruční zaznamenávání hodnot znamená, že když někdo zrovna neopisuje data, tak jsou chladící zařízení nehlídaná. Tím pádem může dojít k výpadku nebo výkyvu teploty, aniž by o tom kdokoliv věděl. Následkem pak může být velká finanční ztráta a znehodnocené zboží, na jehož import se již vyvinulo mnoho úsilí.

„Díky službě DASHPOINT máme o všem přehled. Vše funguje rychle, pohodlně a vždy jsme v obraze, ať už jsme na provozovně nebo kdekoli jinde. Když z platformy zjistíme, že došlo k poklesu teploty, můžeme okamžitě reagovat a zajistit převoz zboží, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Díky tomu předcházíme ztrátám a navíc zajišťujeme tu nejlepší kvalitu výrobků.“
Leoš Gornicky
majitel, Gornicky

Řešení

Společnost Gornicky hledala vhodné řešení, protože chtěla přinést do provozu větší pohodlí a okamžitý přehled o aktuálním stavu. Na základě doporučení od partnerské firmy I love Hummus se seznámila s IoT Cloud platformou pro vzdálený monitoring potravin od TCPRO.

Tento systém poskytuje online monitoring provozních údajů a přehled o nainstalovaných čidlech. Ta v reálném čase přenášejí informace o stavu zařízení do platformy samotné, která ukládá historická data. Navíc je tým TCPRO z Písku, do provozovny ve Vodňanech má tedy velmi blízko, takže má společnost lokální podporu 24/7/365 a lokální řešení.

Reálné informace o systému usnadňují ohlídaní jakýchkoli výkyvů a výpadků. Nejen, že se kdokoli s přístupem může kdykoli podívat na současný stav, ale systém také relevantním osobám hlásí právě chybové stavy a výpadky, aby se s nimi dalo okamžitě něco dělat. Společnost Gornicky využívá hlášení pomocí SMS či e-mailu.

Historická data slouží pro zjednodušení přípravy na audit certifikace IFS. Platforma IoT Cloud je připravena tak, aby automaticky generovala potřebné reporty pro IFS a další audity pro plnění standardů bezpečnosti potravin na základě sesbíraných dat.

Společnost Gornicky už tedy nepotřebuje zjišťovat informace například k jednotlivým incidentům, ale veškeré informace jsou automaticky vložené do šablony správného reportu.

Výsledek

Společnost Gornicky úspěšně dosáhla svého cíle a vyřešila problém s informovaností o svém provozu za všech okolností. Veškeré provozní údaje má nyní přehledně k ruce online v reálném čase. Navíc byla celá implementace bez problémů a plynně se podařilo najet na tento nový automatizovaný monitorovací systém. Vzdálený monitoring hodnotí společnost Gornicky velmi kladně.

Automatizovaný sběr dat napomáhá k úplně informovanosti o stavu celého systému, ať už je den, nebo noc.

Díky využití služby DASHPOINT společnost Gornicky

  • šetří čas
  • má okamžité informace při snížení požadované teploty
  • připojuje se k platformě kdykoli a odkudkoli

DASHPOINT umožnil společnosti Gornicky zjednodušit procesy, ušetřit čas as minimalizovat ztráty vlivem změny teplot v chladících zařízeních. Ale ze změny nebenefituje pouze firma samotná. Její zákazníci dostávají zboží ve vysoké kvalitě tak, jak to má být.

Službu DASHPOINT přizpůsobujeme individuálnímu zákazníkovi podle potřeb tak, jako jsme to udělali i pro společnost Gornicky.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru