Reference

Hexio

Start-up Hexio roste díky virtuálnímu datovému centru

  • Nulové vstupní investici při pořízení kompletní IT infrastruktury
  • Žádné skryté poplatky či doplatky
  • 0 zbytečných minut starání se o jiné než vývojové a komerční aktivity

Profil firmy

Hexio je moderním start-upem, který se skládá z několika nadšených programátorů a naplno se věnuje oblasti internetu věcí (IoT). Jádrem jejich práce je univerzální IoT platforma, která slouží jako hlavní prostředí pro integraci většiny IoT zařízení za použití různých komunikačních protokolů.

Tato integrace je možná u libovolného zákazníka a bez ohledu na vybraného dodavatele zařízení. Jako nadstavbu na tuto platformu vytváří Hexio nástroj AppEngine, který zajišťuje plné ovládání všech IoT zařízení z jednoho ovládacího panelu. Jako start-up má Hexio specifické potřeby a požadavky, a tím správným produktem IT infrastruktury na jejich pokrytí se stalo virtuální datové centrum TCPro.

Výzva

Hexio má vysoký potenciál tržního uplatnění produktů, avšak z hlediska obchodního rozvoje je stále na začátku. Potřeby Hexia závisí na aktivitách, kterým se zrovna věnují. Při vývoji je potřeba zajistit stabilní výpočetní prostředí. Ve fázi testování se potřeby mění a dynamická přizpůsobivost je základem úspěšného otestování nových funkcionalit a modulů.

A dalším ohledem jsou nově příchozí zákazníci, kterým Hexio své produkty poskytuje v podobě SaaS (Software jako služba) a u kterých je potřeba brát ohled na individuální potřeby a rozvoj.

Dalším ohledem je také objem dat, který Hexio ke své práci potřebuje. Vzhledem k tomu, že platforma ke svému fungování využívá i práci s algoritmy a principy strojového učení, je nutné výpočetní zdroje přizpůsobovat obrovským nárokům, které souvisí se zpracováváním velkých dat. To vše je ale potřeba řešit v rámci minimálních finančních investic a nákladů na infrastrukturu.

“Všechny tyto požadavky splňuje řešení společnosti TCPRO. Do infrastruktury jsme nemuseli investovat ani halíř, reakce prostředí i podpory na naše požadavky je velmi rychlá, a hlavně si nemusíme předplácet žádné kredity. Celé výpočetní prostředí je účtováno dle jeho reálné spotřeby. V TCPRO se o nás postarali od A do Z, tak jsme neměli důvod nakonec hledat jinde.“
Jiří Hýbek
CEO, Hexio

Řešení

The Cloud Provider se společností Hexio úzce spolupracuje již od jejího vzniku. Definice potřeb tedy byla velmi jednoduchá a díky dlouhodobé spolupráci bylo možné prostředí virtuálního datového centra a jeho služeb plně Hexiu přizpůsobit.

Hexio se skládá z českých programátorů, kteří se nachází v různých koutech České republiky, kteří jsou zvyklí fungovat v odlišném režimu než ostatní. Většina programování se děje v noci, tím pádem se i většina problémů objevuje v noci. Dohledové centrum TCPro ale funguje v režimu 24/7/365 a v češtině, takže je vše plně přizpůsobené tomu, jak jsou programátoři Hexia zvyklí fungovat.

Již od počátku bylo zadání jasné, a to poskytovat kompletní infrastrukturu formou služby (IaaS), takže bez investic, s nepřetržitou podporou a minimalizací nákladů, které přímo nesouvisí s vývojem a tržním uplatněním IoT řešení společnosti Hexio.

Zároveň dodává, že před uzavřením smlouvy sice pro jistotu ověřili možnosti u konkurence, ale vždy se vyskytl nějaký problém, například u jednoho potenciálního konkurenta nebylo možné dobrat se jasně dané koncové ceny nebo se objevily skryté poplatky.

Výsledek

V současné době spolupracují obě firmy již téměř 8 měsíců a za tu dobu nebyl zaznamenán žádný výpadek či jakékoliv problémy s virtuálním datovým centrem, s dohledovým centrem či jinými službami TCPRO.

Jiří Hýbek nakonec dodává: “TCPro sice není světově známá firma, ale úrovní a kvalitou služeb není v ničem pozadu, platíme za to, co reálně potřebujeme, ne za světovou značku. Obchodní model je dopředu jasný a za celou dobu nás TCPro ničím nezklamalo.”

Hlavní výhody virtuálního datového centra spočívají v

  • nulové vstupní investici při pořízení kompletní IT infrastruktury
  • žádné skryté poplatky či doplatky
  • 0 zbytečných minut starání se o jiné než vývojové a komerční aktivity

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru