Reference

Itera Technologies

Jaké výhody přineslo virtuální datové centrum společnosti Itera?

 • O 25 % nižší cena oproti stejné konfiguraci u konkurence
 • Zajištění plného dohledu funkčnosti vč. řešení základních problémů v češtině
 • Plná možnost okamžitého přizpůsobení množství výpočetních prostředků
 •  Rychlý komunikační proces při řešení obchodních, technických a administrativních záležitostí

Profil společnosti

Itera Technologies je progresivním start-upem, který vytváří cloudová prostředí na míru za pomoci nejmodernějších nástrojů (OpenStack, Kubernetes) a know-how odborníků s desetiletou zkušeností z oblasti cloudových a virtualizačních technologií.

V současnosti se tým Itery věnuje vývoji nástroje Taikun, který umožňuje integraci veřejných i privátních cloudů. Práce na takovém nástroji má ale hodně specifické požadavky, co se týče vývojového prostředí, a tak Itera hledala toho vhodného poskytovatele virtuálních zdrojů.

Výzva

Itera Technologies hledala flexibilní virtuální výpočetní prostředí, které bude respektovat jejich specifické potřeby. Softwarový vývoj vyžaduje výpočetní výkon, který je schopný dynamicky se přizpůsobovat změnám podle toho, v jaké fázi vývoje se tým nachází.

Vzhledem k tomu, že práce na nových řešení a produktech v oblasti cloudu musí být řízena za pomoci moderních agilních přístupů, Itera si nemůže dovolit pracovat v prostředí, které nebude schopné reagovat na jejich současné potřeby.

Celá společnost navíc zažívá rapidní růst potenciálu, což s sebou nese zvyšující se nároky na lidské zdroje, kterým je třeba poskytnout to správné výpočetní zázemí.

Společnost tedy poptávala několik poskytovatelů virtuálního výpočetního výkonu, kteří by mohli pokrýt tyto náročné potřeby. Tým ale u většiny z nich narazil na problémy s

 • nízkou flexibilitou produktů
 • nepřehlednou konstrukcí cen
 • nemožností plného přizpůsobení zdrojů

Jako poskytovatel virtuální cloudové infrastruktury si Itera mohla postavit prostředí na vlastní infrastruktuře, ale tento postup není efektivní ani z pohledu financí, ani z pohledu efektivity práce. Jako rozvíjející se start-up musí Itera velmi dobře hospodařit se zdroji, které svým objemem samozřejmě nedosahují rozpočtů velkých zavedených firem.

Je tedy nutné investice dobře promýšlet a vynakládat je v oblastech, kde to má smysl, tedy do lidských zdrojů. Využití vlastní fyzické infrastruktury by znamenalo část z lidských zdrojů přesunout do oddělení péče o tuto infrastrukturu. Navíc pokud by Itera měla využít fyzickou infrastrukturu jako službu a tam zprovoznit své prostředí, náklady by nebyly optimalizované.

Bylo proto potřeba najít poskytovatele virtuálních zdrojů, které jsou přesně přizpůsobené požadavkům Itery v daném okamžiku. Všechny podmínky splnilo virtuální datové centrum společnosti The Cloud Provider – maximální přizpůsobení objemu výpočetních zdrojů, přehledná fakturace, dynamické změny prostředí a nulová péče o prostředí.

„Služba CLOUDPOINT nám umožňuje naplno se věnovat práci na našich produktech, protože se plně přizpůsobuje našim nárokům na výpočetní výkon. Náš tým se rozrůstá, takže je pro nás dynamická optimalizace skutečným základem pro úspěšný vývoj produktů a minimalizaci nákladů a investic.“
Michal Novák
Customer Success Manager, Itera Technologies

Řešení

Itera měla jasnou představu o tom, jaké prostředí je potřeba mít. Tým TCPRO s Iterou prošel jednotlivé požadavky a způsob fungování prostředí. Na základě společné analýzy byl Iteře doporučen obchodní model Pay-as-You-Go s ohledem na rychlé dynamické změny, které tým pro vývoj potřebuje.

Vzhledem k tomu, že Itera nejen vyvíjí cloudové produkty na míru, ale také se stará o správnou funkčnost těchto prostředí u zákazníků, nabídlo TCPRO spolupráci i v této oblasti. Dohledové centrum TCPRO, které funguje v režimu 24/7/365, tedy hlídá nejen provoz vývojového prostředí Itery, ale také poskytuje podporu pro správné fungování zákaznických cloudů.

Vzhledem ke způsobu, jakým Itera potřebuje fungovat, byl tým TCPRO proškolen, aby mohl co nejlépe podporovat fungování týmu. Dohledové centrum bylo seznámeno se specifikacemi práce pro dynamicky se rozvíjející start-up a jeden z techniků byl dedikován přímo pro potřeby Itery.

Výsledek

Tato spolupráce vede k tomu, že se Itera může naplno věnovat práci na svých produktech díky tomu, že se virtuální datové centrum naprosto přizpůsobuje veškerým nárokům na výpočetní výkon. Vzhledem k tomu, že vývojový tým Itery má v současné době 20 zaměstnanců, je dynamická optimalizace skutečně základem pro úspěšný vývoj produktů a minimalizaci nákladů a investic.

Dohledové centrum navíc poskytuje plnou podporu jak s monitoringem funkčnosti prostředí, tak řešením jednotlivých požadavků, které z týmu Itery přicházejí. Management společnosti také nemusí tápat, ale veškeré informaci o počtu zdrojů, jejich využití a spotřebě může jednoduše kontrolovat na grafech ovládacího panelu.

Oproti konkurenci, kde byly poptávány služby stejného rozsahu, lze konstatovat následující závěry:

 • o 25 % nižší cena oproti stejné konfiguraci u konkurence
 • zajištění plného dohledu funkčnosti vč. řešení základních problémů v češtině
 • plná možnost okamžitého přizpůsobení množství výpočetních prostředků
 • rychlý komunikační proces při řešení obchodních, technických a administrativních záležitostí

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru