Reference

Jan Mikyska I průmyslové brzdové systémy

Efektivita těžebního průmyslu zajištěná internetem věcí

Díky spolupráci s TCPro je společnost Jan Mikyska lépe vybavená pro servisní práce, které jsou díky službě DASHPOINT včasnější a efektivnější.

Profil společnosti

Firma Jan Mikyska – průmyslové brzdové systémy je na území České republiky a Slovenska výhradním dodavatelem výrobků a jedinou pověřenou servisní organizací dánské společnosti Svendborg Brakes. Ta dodává brzdové systémy pro různá odvětví.

Kromě výhradního zastoupení poskytuje společnost Jan Mikyska ještě celosvětově servisní, vzdělávací a designérské služby pro zákazníky firmy Svendborg Brakes. Díky spolupráci s TCPro je společnost Jan Mikyska lépe vybavená pro servisní práce, které jsou díky službě DASHPOINT včasnější a efektivnější.

Výzva

Při práci v oblasti těžkého průmyslu a těžby je velmi důležité včas zjistit, kde se vyskytují problémy. Jedním ze zákazníků společnosti jsou Severočeské doly, a.s., kde byl realizován projekt instalace brzdových systémů na povrchové rypadlo v dole Bílina a jejich následný servis.

Brzdové systémy představují kritický systém celého stroje, a i přes pravidelné servisní intervaly dochází k neočekávaným poruchám, a tedy k neplánovaným odstávkám rypadla, které pro koncového zákazníka představují velké finanční ztráty.

Firma Jan Mikyska hledala způsob, jakým svým zákazníkům zajistit ještě lepší servisní služby díky včasné detekci a řešení poruch ještě předtím, než se stanou. Hlavními parametry pro výběr řešení tohoto problému byla rychlá informovanost o potenciálním problému a možnost upravovat systém tak, aby byla platforma co nejvíce přizpůsobena danému problému.

“Díky službě DASHPOINT máme online přehled o tom, jak se chovají brzdové a hydraulické systémy našich zákazníků. Problémy tak můžeme řešit na dálku, včas a často i před tím, než se problém objeví,”
Jan Mikyska
ředitel, Jan Mikyska

Řešení

Jan Mikyska pro splnění těchto podmínek vybral univerzální platformu DASHPOINT, která je velmi flexibilní jak z pohledu napojení libovolných čidel a systémů, tak také z pohledu přizpůsobivosti. Ve spolupráci TCPro se tedy osadily brzdové hydraulické systémy čidly a jednotkami pro vzdálený monitoring provozních údajů, které téměř v reálném čase odesílají data do platformy.

Výsledek

Technici společnosti Jan Mikyska tak mají v přehledné webové aplikaci k dispozici živé informace o chování konkrétního stroje nebo systému. Mohou tak sledovat provozní stav v kontextu historických údajů a provádět základní diagnostiku případných problémů online bez nutnosti výjezdu do terénu.

Získaná data jsou navíc dlouhodobě a bezpečně ukládána v databázi, což technikům umožňuje procházet historické metriky a provádět analýzu změn chování stroje v dlouhodobém horizontu.

Spolupráce se společností Svendborg Brakes také napomohla k vytvoření algoritmů pro automatickou detekci nejčastějších poruch, jako je například interní či externí únik oleje. Historická data do budoucna umožní aplikaci algoritmů strojového učení a detekce anomálií, které posunou automatickou diagnostiku na další úroveň a umožní lepší predikci problémových stavů dříve, než dojde k selhání.

Celé řešení vytváří pro koncového zákazníka Severočeské doly, a.s. přidanou hodnotu ve formě eliminace selhání a výpadků, což šetří náklady a zvyšuje celkovou provozuschopnost rypadla. Servisní organizace Jan Mikyska může díky službě DASHPOINT poskytovat kvalitnější služby a má online přehled o chování brzdového a hydraulického systému.

Díky tomu mohou technici řešit problémy vzdáleně, a tím dochází ke snižování nákladů na servisní činnosti. Historická data následně umožňují lepší pochopení chování stroje v reálném provozu a poskytují důležitá data pro budoucí zkvalitňování služeb.

Univerzální platforma DASHPOINT má díky své flexibilitě mnohostranné využití v různých oborech.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru