Reference

Konica Minolta IT Solutions Czech

Nonstop L1 technická podpora pro zákazníky nadnárodní společnosti

Individualizovaný monitoring a správa platformy Azure v režimu 24/7 v českém i anglickém jazyce. Zajištěno je kompletní zázemí týmu podpory pro zákazníky.

Profil společnosti

Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech je součástí celosvětové skupiny Konica Minolta. V oblasti technologií se zaměřuje na podnikové aplikace, digitální transformaci a tzv. moderní digitální pracoviště. Své kompetence potvrzuje také uděleným statusem Microsoft Managed Partner. Konkrétně se společnost zaměřuje na dodávky komplexních informačních systémů, především ERP a CRM a řešení na Microsoft platformách.

V rámci svých zákazníků poskytuje společnost svým klientům technický support na různých úrovních v režimu 24/7/365. Tím, že společnost poskytuje produkty globálně, nabývá režim 24/7/365 velkého významu a opravdu po celou dobu je nutné zajistit odpovídající úroveň technické podpory.

Výzva

Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech poptala společnost TCPRO s cílem zajistit odpovídající úroveň L1 technické podpory pro své produkty a řešení, která jsou postavena na platformě AZURE.

Tato technologie byla zpočátku pro technický tým TCPRO výzvou, protože historicky byl tým zvyklý monitorovat a řešit zákaznické požadavky, které vznikaly v rámci otevřených platforem postavených na technologiích OpenStack a Kubernetes.

Technický tým TCPRO zahájil tedy téměř půlroční intenzivní vzdělávací a výukový proces, a to nejen za podpory L3 techniků, developerů a dalších IT odborníků ze společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech, ale především v rámci vlastního samostudia, seminářů a testování. Celý proces byl zakončen úspěšnou AZURE certifikací všech členů technického týmu TCPRO.

Řešení

Po úspěšném absolvování intenzivního vzdělávací a výukového procesu a zejména certifikaci, byl spuštěn testovací provoz, v rámci kterého si technický tým vyzkoušel práci v novém software pro příjem požadavků a problémů (Jira). Pod dohledem seniorních IT specialistů ze společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech se tým pustil do řešení prvních problémů a požadavků.

Po skončení tohoto testovacího období, ve kterém nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky, byl spuštěn „ostrý“ provoz služby a nyní lze konstatovat, že tým společnosti TCPRO již plnohodnotně zajišťuje L1 technický support vybraným zákazníkům společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech, a to nejen v českém, ale i anglickém jazyce.

Výsledky

Společnost TCPRO poskytuje plně kompletní L1 technický support v režimu 24/7/365 v českém i anglickém jazyce. Společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech, tak odpadly povinnosti spojené se základní L1 technickou podporou, nemusí složitě vytvářet technický tým, který by fungoval v režimu 24/7/365, neřeší náhlé onemocnění některého člena týmu, dovolené a jiné dočasné resp. dlouhodobé výpadky členů týmu.

Jsou jasně definovány jednotlivé eskalační procesy v rámci vzniklých problémů a požadavků a taktéž je tvořen tzv. Troubleshooting Guide, kde jsou zapisovány různé typy požadavků a problémů vč. způsobu jejich řešení.

IT specialisté společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech se mohou plně soustředit na vývojové, implementační či testovací práce v rámci poskytovaných produktů a řešení. Nemusí tedy řešit základní technické problémy a požadavky, protože TCPRO je plně odpovědné za 24/7/365 technickou podporu směrem k vybraným koncovým zákazníkům společnosti.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru