Reference

Město Písek

Město Písek jde na spotřebu energií chytře
Již v roce 2015 se Město Písek zapojilo do programu Smart City, jehož dlouhodobým cílem je šetrný přístup k životnímu prostředí a zvyšování kvality života občanů. Jedním z jeho pilířů je optimalizace nákladů na spotřebu energií v městských budovách, jako jsou úřady nebo školy.

Výzva

Město Písek mělo dobré zkušenosti s řešením na sledování kvality ovzduší, které dodala společnost The Cloud Provider. Proto se na tým obrátilo s dalším požadavkem, tentokrát na vytvoření a provozování centrálního monitoringu spotřeby elektřiny a vody v 5 budovách města Písku. Jednalo se o budovy základních škol, kulturní zařízení a budovu radnice.

Primárním cílem bylo ověření možností využití čidel internetu věcí (IoT) pro sledování spotřeby a detekci kritických stavů (např. únik vody). Zároveň bylo také potřeba uspořit čas, který byl každý měsíc věnován odečtům vodoměrů a elektroměrů. Ty byly často umístěny na hůře přístupných místech. Kromě těchto hlavních záměrů mělo město Písek ještě další cíle. Mezi ně patřila:

  • automatizace procesů spojených s energetickým managementem
  • nastavení přístupu více uživatelům s odlišnými právy
  • pružná reakce na případné incidenty

Řešení

Po zpracování všech požadavků a rozsahu projektu dostalo město Písek kompletní dokumentaci k osazení čidly a nastavení platformy DASHPOINT, která data nejen zpracovává, ale také vizualizuje. Město Písek tak dostalo vlastní dashboard s vybranými parametry. To vše přizpůsobené konkrétním potřebám.

V rámci služby DASHPOINT byly nastaveny různé úrovně oprávnění a konkrétním osobám byly přiděleny potřebné přístupy. Zatímco vedoucí pracovníci dostali přístup k souhrnným informacím, provozní pracovníci přistupují v jednotlivých budovách k detailním informacím o daném objektu. Ty jsou zaznamenávány čidly, takže už nedochází k chybám, ke kterým docházelo, když se musely hodnoty zaznamenávat manuálně.

Byl nastaven časový interval, v rámci kterého jsou data v platformě aktualizována. Ten vycházel z praktických zkušeností, aby platforma dokázala relevantní osoby informovat včas při překročení hraničních hodnot nebo nenadálém zvýšení spotřeby. Systém vysílá upozornění na možné incidenty skrze email a SMS, takže město může včas reagovat na potenciální problémy a předejít řešení následků.

„Za dobu, po kterou v rámci Smart Písek využíváme platformu DASHPOINT, se nám povedlo především nastavit automatické procesy a tím uspořit čas našich zaměstnanců. Zároveň také vidíme, že zodpovědným osobám se mnohem lépe pracuje s daty z platformy než měřáky samotnými, takže mohou svůj čas využívat efektivněji a neplýtvat ho navštěvováním nedostupných míst, aby se dostaly k jednomu číslu.“
PhDr. Miloš Prokýšek, PhD.
vedoucí organizační složky Smart Písek, garant oblasti informační technologie

Výsledek

Město Písek má díky řešení DASHPOINT přístup k podrobným datům o energetickém chování jednotlivých budov. Ta mnohem lépe než měsíční odečty distributora dávají představu o průběhu spotřeby a město je efektivně využívá v rámci energetického managementu a například pro plánování fotovoltaických elektráren.


Město také předchází potenciálním únikům, a jakmile se objeví nestandardní situace, systémová upozornění jsou odeslána zodpovědným osobám, které tak mohou okamžitě reagovat. Díky individualizovaným přístupovým právům mají zaměstnanci přístup pouze k informacím, které potřebují, takže nemusí trávit zbytečný čas obíháním fyzických měřáků nebo prodíráním se tunami nerelevantních dat.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru