Reference

Hotel U Kapličky I Restaurant Chapelle

Hotel U Kapličky míří mezi špičku tuzemské gastronomie díky komplexnímu monitoringu

Dobře nastaveným monitoringem sledovaných parametrů v reálném čase se management hotelu a restaurace zbavil zdlouhavých příprav kvalitativních reportů a podkladů k HACCP auditu. Systém upozornění v reálném čase poskytuje naprostý přehled o dění v hotelu i restauraci, posiluje zabezpečení objektu a zamezuje zbytečnému plýtvání energiemi.

Výzva

Hotel U Kapličky je úspěšný rodinný podnik, který v oboru působí téměř tři dekády. V roce 2021 prošel hotel a hotelová restaurace kompletní rekonstrukcí s ambicí dostat se do dvou let mezi TOP 100 gastronomických provozů v České republice. Dosažení ambiciózního cíle by nebylo možné bez modernizace IT infrastruktury a jejího rozšíření o současné technologické trendy. Řešení by mělo poskytnout možnosti monitoringu kvality surovin a prostředí, zefektivnit provoz restaurace a hotelu z pohledu automatizace rutinních činností a přinést úspory nákladů díky zamezení zbytečného plýtvání energiemi.

Jak probíhala spolupráce

Ze zadání bylo patrné, že optimálním řešením bude customizace služby DASHPOINT. Po úvodním oslovení zákazníkem jsme si připravili detailní seznam potenciálně sledovaných oblastí, které vycházely z předchozích úspěšných implementací v gastronomii a potravinářských provozech a zároveň reflektovaly specifické požadavky zákazníka. Po potvrzení oblastí sledování zákazníkem jsme do 2 dní připravili návrh řešení s možnými variantami.

Vzhledem k tomu, že celý provoz byl nově zrekonstruován jsme nemuseli řešit integraci předchozí infrastruktury a čidel, což výrazně přispělo k rychlosti implementace schváleného řešení. V rámci několika dnů, byl pak celý objekt připraven ke zkušebnímu provozu, který byl po testování potvrzen a předán do užívání.

„Software se jednoduše ovládá, nejsou potřeba složitá školení, protože si vše popíšete podle sebe. Kliknutím na libovolné zařízení dostanete požadované informace. Samozřejmostí je autonomie jednotlivých zařízení, takže u každého sleduji pouze to, co potřebuji. Je to jednoduché.“
Roman Dolejš
Šéfkuchař, Hotel U Kapličky

Technické řešení

V kontextu ambiciózních cílů zákazníka jsme připravili řešení, které dokáže monitorovat celý objekt hotelu a restaurace, kde jsou jednotlivé okruhy rozčleněny dle požadavků zadavatele. Pomineme-li 2 základní okruhy (hotel, restaurace), řešení obsahuje několik samostatných okruhů v hotelu a dalších několik okruhů v restauraci. Vedle sledování spotřeby vody, elektrické energie a teploty se může Hotel U Kapličky pochlubit sledováním kvality ovzduší jak v jednotlivých pokojích, tak i v prostoru kuchyně a restaurace.

Systém je přímo napojen na jednotky vzduchotechniky a klimatizace a monitoruje obsah CO2, mastných látek a nežádoucích pachů (VOC látek), což v případě otevřené kuchyně znamená, že se host potěší z vůně připravovaných pokrmů, ale je ušetřen jakýchkoliv negativních pachů způsobených například smažením. Samostatné měření teploty a vlhkosti je i pro jednotlivé druhy vín v restaurační vinotéce. Unikátním řešením je monitoring vlhkosti a teploty v humidorech, takže po výtečném gastronomickém zážitku si může milovník doutníků vychutnat svou oblíbenou značku v té nejvyšší dosažitelné kvalitě.

Výsledky

Hotel U Kapličky využívá všechny výhody služby DASHPOINT. Tou nejviditelnější je 100% možnost nastavení uživatelského prostředí včetně hraničních veličin všech sledovaných parametrů a pojmenování jednotlivých okruhů a zařízení. Management má okamžitý přehled nejen o spotřebě elektrické energie a vody v reálném čase, ale i v případě řešení případných incidentů. Přehled má také i o stavu teplot a ovzduší v jednotlivých částech budovy.

Vedle monitoringu optimální kvality vzduchu pro zdravý spánek jsou okamžitě detekovány zvýšené odběry elektřiny či vody, což posiluje bezpečnost hotelových hostů (prevence proti požárům elektronických zařízení či vytopení).

V restauraci kuchaři sledují teploty v jednotlivých chladících boxech dle povahy určení (maso, zelenina atp.), monitorují kvalitu ovzduší a mají přehled o počtu a délce otevření jednotlivých chladících boxů. Jedním z nejdůležitějších benefitů služby je snížení administrativní zátěže při zaznamenávání podkladů potřebných pro HACCP denní reporty a audity. Místo každodenní několikahodinové přípravy a manuálního zaznamenávání hodnot jsou veškeré podklady připraveny v řádu několika málo minut dle požadavků auditu.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru