Blog

Digitalizace a zapojení moderních technologií za část ceny

Obsah
Vyhlášená dotace s termínem podání žádostí do začátku listopadu umožňuje malým a středním podnikům získat finanční prostředky na moderní technologie, automatizaci a digitalizaci.

Malé a střední podniky (MSP) jsou centrem pozornosti v rámci výzvy Virtuální podnik (Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Ta se zaměřuje na podporu ekonomické transformace, zvýšení výkonnosti podniků a využití přínosů digitalizace. To v praxi znamená, že MSP mohou získat dotaci na podporu nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních technologií.

Praktické uplatnění pomocí technologií

Zvýšení automatizace a digitalizace má v Evropské unii vysokou prioritu. To se propisuje i do finanční podpory, kterou vypisuje stát. Některé firmy se ale těchto moderních přístupů stále bojí a nedokážou si představit, co to obnáší.

Podíváme se na několik konkrétních případů, jak je možné dotaci prakticky využít pro zefektivnění vaší firmy pomocí sběru dat a jejich vizualizace:

 • Monitoring využití elektřiny a zajištění energetické efektivnosti
 • Sledování specifických parametrů a zajištění jejich správných hodnot
 • Monitoring spotřeby a včasné zjištění potenciálních úniků
 • Automatizovaná příprava reportů (například v potravinářství pro audity)
 • Předcházení kažení výrobků
 • Efektivní plánování přepravy

Toto je ale pouze seznam příkladů, každá firma je jedinečná a k jejím potřebám je třeba tak přistupovat.

Kromě internetu věcí je v rámci dotace možné využít finanční prostředky také na obměnu firemní infrastruktury. Cloud a jeho různé podoby stále odolávají nasazení ve spoustě MSP. Díky této dotaci si ale firmy mohou zajistit nejen nasazení moderní architektury, ale také školení a expertízu techniků.

Detaily výzvy

Podpora se zaměřuje na zvýšení funkčnosti výrobku, rozvíjení online služeb, modernizaci postupů nebo přechod na obchodní modely, které jsou založené na vynechání zprostředkovatelů.

Základní podmínkou pro zajištění dotace je přínos nových technologií. Musí zajistit novou funkcionalitu a propojení s vnitropodnikovým systémem. Nelze pořídit nové vybavení, které pouze nahradí původní řešení a nepřinese žádnou jinou novou funkcionalitu.

Finanční podpora je vyplacena formou zpětné dotace. Malé podniky mohou zažádat o příspěvek ve výši 40 % nákladů, pro střední podniky je úroveň 30 %. Velikost projektu se může pohybovat mezi 250 000 CZK až cca 4,8 mil. CZK. Jen místo realizace nesmí být v Praze.

Aktivity, které jsou v rámci výzvy podporované, souvisí s pořízením ICT produktů a služeb. To může zahrnovat investice do softwaru, investice do hardwaru nebo expertní poradenství.

Konkrétně pak tyto skupiny zahrnují následující aktivity:

 • Nákup nevýrobních technologií vytvářející funkční propojený celek pro efektivní řízení a chod firmy
 • Robotické autonomní stroje pro přepravu zboží nebo robotické uklízení
 • WMS
 • Konektivita
 • Chytré senzory pro monitoring provozních parametrů (IoT)
 • Kyberbezpečnost
 • IT certifikace
 • BIM a CDE systémy
 • Digitální dvojče
 • Infrastruktura jako služba a další IT formou služby

Aby vaše firma uplatnila dotaci správně, naši odborníci přes dotace a technologie s vámi projdou fungování vaší firmy a doporučíme vám správné řešení pro projekt na základě individuální analýzy.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru