Proč by vás obnova IT infrastruktury měla zajímat už TEĎ

Jak minimalizovat rizika a negativní následky při obnově IT infrastruktury?

Představte si situaci v jedné fiktivní firmě. Ví, že za rok budou muset řešit obnovu IT infrastruktury. Jaké scénáře se mohou objevit?
  • IT oddělení na nákup pomalu připravuje šéfa, který se samozřejmě do této položky moc nehrne, protože znamená relativně vysoké náklady.
  • IT je obnoveno tak, aby fungovalo úplně stejným způsobem.
  • Peníze se samozřejmě najdou ve chvíli, kdy se zásadní část infrastruktury rozbije.
  • Dostatek času je věnován přípravám, průzkumům a plánování, ale i tak je obnova aktivitou, která zabere mnoho měsíců po nákupu nových zařízení nebo řešení.
Možná, že jste se i vy poznali v jedné z těchto situací. Možná, že ne. Ať tak, či tak, podíváme se společně na kroky, které vám mohou napomoci k minimalizaci rizik a negativních následků v podobě zbytečně vysokých nákladů, nižší efektivity nebo nevhodně zvolených IT zdrojů.

Analýza stavu

Dobrým základem pro obnovu IT je si vyjasnit, co vlastně za infrastrukturu používáte. Kolik máte serverů? Využíváte je všechny skutečně efektivně? Kde servery provozujete? Existuje lepší možnost provozu? Je možné restrukturalizovat infrastrukturu, aby to přineslo větší užitek? Je spousta otázek, které je dobré si položit. Jedna skupina se zaměřuje na to, co teď potřebujete a jestli to používáte. Druhá skupina otázek se věnuje výhledu a změnám, které očekáváte. Je nutné najít dobrý balanc mezi těmito dvěma skupinami, protože jinak se díváte na zbytečně vysoké náklady.

(Ne)možnosti trhu

Technologie jsou jedna z hlavních oblastí, které se neustále a hlavně rapidně mění. Někteří lidé by vám přísahali, že nejlepší IT infrastrukturou jsou fyzické servery. Není tomu ale nutně tak. Kromě fyzické infrastruktury se také můžete podívat na virtualizaci vašich serverů a pak dále na cloudové služby, které se pohybují od privátních řešení na vašich zařízeních, přes hybridní řešení, až k veřejnému cloudu a multicloudovým nástrojům. Jak vidíte, na obnovu IT si můžete vybrat ze široké škály řešení a jejich kombinací. Ale jak zjistit, která je ta správná volba? Díky analýze si nad vaším IT můžete sednout s odborníkem na infrastrukturu, který vám na základě vašich odpovědí pomůže vybrat. Rozhodnutí samozřejmě za vás neudělá, ale dá vám veškeré informace, které k informovanému rozhodnutí budete potřebovat.

Technické zázemí poskytovatele

Pokud se bavíme o tom, že si servery provozujete u sebe, spousta otázek se vám nevyhne. Budou to oblasti týkající se bezpečnosti, provozu, efektivity, správy a údržby a nákladovosti. Důležitým faktorem jsou informace o tom, kdo je vaším poskytovatelem. To se týká hlavně výběru housingu vašich serverů nebo cloudových služeb. Je vhodné si zjistit, jakým způsobem a kde jsou ukládána vaše data. Jak zabezpečené je datové centrum? V jakém datovém centru se vůbec data nacházejí? Jsou vaše data v cloudu přelévána a rozdělována mezi jednotlivá datová centra podle toho, jak poskytovatel potřebuje rozložit zátěž? To vše by se dalo shrnout do jedné otázky – dává vám poskytovatel možnost v každém okamžiku vědět, kde vaše data skutečně jsou? To byl ale jen první bod. Dále je nutné si ujasnit, kdo se o vás bude starat v případě, že budete cokoli řešit. Dostanete support 24/7 v češtině? Budou incidenty eskalovány technikům, kteří mluví česky? Z toho všeho vyplývá, že stojíte před volbou, jestli své IT svěřit do rukou lokálního, nebo globálního poskytovatele. Samozřejmě, že jména jako Google, Microsoft a Amazon v sobě nesou známý brand. Otázkou ale je, jestli se o vaše konkrétní potřeby nedokáže lépe postarat lokální poskytovatel, který bude vaším parťákem a bude naslouchat vašim potřebám. A ještě jeden aspekt, kterého si všímejte. Můžete narazit na provozovatele a přeprodejce. Některé firmy poskytují vlastní řešení, jiné jsou zástupci nadnárodních poskytovatelů. Dobré je si tedy hned v začátku ujasnit, kdo má jaké zodpovědnosti, abyste pak s velkým údivem nebyli zanecháni napospas.

Financování

Bez ohledu na to, jak starou infrastrukturu budete nahrazovat, je dobré si připomenout, že vývoj v posledních letech nám umožnil zbavit se při nákupu IT infrastruktury některých položek, jakou je například investice do vybavení. Cloud s sebou přinesl skvělé možnosti snížení nákladů a zefektivnění práce. To ale platí pouze v případě správného výběru. Správný výběr se vám také vyplatí u platebního modelu. Dle fungování vaší firmy se vám vyplatí buď paušální platba, nebo Pay-as-You-Go v případě dynamických změn v IT zdrojích. Nenechte se také zaskočit tím, že někdo vám dá dobrou cenu pouze v případě, že za několik let služby zaplatíte předem a najednou. Dejte si také pozor na poplatky za nejrůznější „ostatní“ služby a také nepřehledné faktury, které vám znemožní mít IT pod kontrolou.

Obnova IT ještě jednou a správně

Na první pohled tento úkol nevypadá tak časově náročný, jak ve skutečnosti je. Není radno nechávat si výběr nové IT infrastruktury na poslední chvíli, ale věnovat několik týdnů či měsíců přípravě na rozhodnutí, které ovlivní fungovaní vaší společnosti na několik příštích let. Pokud proběhne dobře, díváte se pak reálně na skutečně optimalizované náklady za celé IT, do kterých můžete započítat i efektivnější práci vašich techniků.

Základ fungování cloudu

Nyní se podíváme na velké odtajnění tajemství, kterým je pro mnohé cloud. Cloud není nějaká časoprostorová díra nebo další dimenze vesmíru, kterou jsme objevili. Je to způsob, jakým efektivně nakládat s výpočetními prostředky, které máme ve fyzických serverech. Nebudeme zabíhat do detailů, které se týkají principu vytváření cloudu, ale dostáváme se nyní úplně k jádru celé věci – cloud je technologie, která je provozovaná na fyzických serverech. Díky cloudu máme možnost vytvářet prostředí IT infrastruktury, které dokáže naplno využít celý potenciál serveru. U veřejných cloudů je to díky tomu, že se o něj dělí více zákazníků. U privátního cloudu to firmě umožňuje „vyždímat” fyzické železo tak, aby investice do něj byla skutečně dobře využitá. Vezměte si například, že si koupíte párty stan. Párty ale neděláte každý týden, tak ho můžete půjčit sousedovi, protože ten stan stejně budete potřebovat jen párkrát do roka. A skvělé na tom je, že když je pak potřeba udělat velké haló a přijde hodně lidí, tak bratranec půjčí druhý stan a párty se může rozjet ve velkém. Stejně to máme u cloudu a serverů. Když si koupím fyzický server a provozuji ho tak, jak je, nevyužívám ho vůbec naplno. Ale když poskytovatel na fyzickém serveru zřídí cloud, tak může jeho výpočetní prostředky efektivněji rozdělit a přerozdělovat tak, aby byly využity naplno.

Jak tedy putují vaše data cloudem?

Když jsme si tedy ujasnili, že ten oblak, na který se díváme, se skládá z vás, cloudu a fyzických serverů, můžeme se podívat na to, jak se cloudem data pohybují. Řekněme, že chci do účetního systému, který máme v cloudu, zadat novou položku. Sednu si ke svému počítači, otevřu si účetní systém a připojím se. Potřebuji své zařízení a připojení k internetu. Zadám svou položku a dám uložit. Jaká řetězová reakce se ale v tu chvíli spustí a jak to všechno dopadne? Tato nová položka putuje do systému, který ji zařadí podle toho, jak je naprogramovaný. Položka se uloží. Vy tedy sice komunikujete s programem, který běží v cloudu, ale tu položku, kterou jste do systému zadali, v konečném efektu najdete na jednom z fyzických serverů, na kterých je cloud rozprostřen. Když hrajete stolní piškvorky (varianta čtyři v řadě), tak při vhození jednoho žetonku na druhý si také nemyslíte, že ten horní jen tak visí ve vzduchu. Sice tak působí, ale ve skutečnosti je umístěn ve fyzické mřížce a položen na dalším fyzickém žetonku. Stejně tak cloud je ve skutečnosti uzavřen ve fyzickém serveru.

Na co si dát skutečně pozor?

Cloud sám o sobě nemusí znamenat nebezpečné zacházení s daty. Řekli jsme si, že cloud stejně běží na fyzické infrastruktuře, takže vlastně je to jen způsob poskytování fyzických serverů. Je ale dobré se v souvislosti s touto informací zaměřit na dvě důležité oblasti.
  • kde jsou fyzicky servery, na kterých vaše data leží
  • kdo tyto fyzické servery spravuje
Váš poskytovatel cloudových služeb může provoz řešit různými způsoby. Od zcela vlastního řešení, které si sám spravuje a má ho tedy plně pod kontrolou, až po pouhý přeprodej cloudu jiného poskytovatele pod vlastní značkou. Zjistěte si tedy, jestli je váš poskytovatel je také provozovatelem a zda vás může seznámit s tím, na jaké infrastruktuře a kde jeho cloud běží. Je poskytován z datového centra? Jaké má parametry? Jak je zabezpečené? Používá pouze jedno datové centrum? Narážíme totiž na potenciální problém, že pokud nezvolíte lokálního poskytovatele, tak se vám může stát, že vaše data jsou sice uložena v datovém centru, ale část je v Evropě, část je v Americe a část někde v Asii. A pořád se to mění a vy vlastně nevíte, kde data v současné chvíli jsou, protože globální poskytovatel se snaží vyvažovat a optimalizovat zátěž a tím pádem přelévá data z jednoho datového centra do druhého. Zeptejte se tedy na otázku, jestli v každé chvíli můžete od svého poskytovatele zjistit, v jakém datovém centru jsou vaše data uložena. Pokud nedostanete 100% odpověď, možná je na čase se zamyslet, co dál. Neméně důležitou oblastí je vaše vlastní zabezpečení internetové komunikace a celkově vaší IT infrastruktury. Hodně škody může napáchat to, že není věnovaná dostatečná pozornost vlastnímu chování v kyberprostoru. Kromě poskytovatele si tedy proklepněte i své vlastní procesy, aby bylo vaše nakládání s IT infrastrukturou v souladu s bezpečností práce na internetu. Mějte totiž vždy na paměti, že 98% všech kybernetických útoků, které vedly v loňském roce ke ztrátě či kompromitaci firemních dat, bylo způsobeno sociálním inženýrstvím, tedy prostřednictvím lidí a nikoliv bezpečnostní chybou v IT systémech.

Musíte se principiálně bát cloudu?

Ne. Cloud není ve své podstatě nebezpečnou technologií. Je ale nutné vědět, od koho je nejvhodnější si ho pořídit a jakým způsobem s ním ve firmě pracovat. A nezapomeňte, že vaše data v cloudu, jsou ve skutečnosti uložena na fyzickém serveru. Nepřišel čas na změnu?