Reference

DIKA servis

České řešení obstojí proti globálním velikánům

Tým DIKA servis je naším dlouho­dobým obchodním partnerem, a to hlavně v oblasti tiskových služeb. Kromě toho se ale zaměřuje i na externí správu IT. A právě v této oblasti po dvou letech narazil na rychle rostoucí problém.

Virtuální prostředí, které pro outsourcing ve firmě využívali, se stalo přítěží. Díky včasnému přechodu do našeho virtuálního datového centra se ale podařilo zabránit vážným ekonomickým problémům a zachránit spokojenost jejich zákazníků.

Profil společnosti

DIKA servis svůj IT outsourcing poskytovala prostřednictvím infrastruktury jednoho z globálních hráčů na trhu virtuálních serverů. Zadání pro dosažení spokojenosti zákazníků bylo jasné – přizpůsobit se potřebám klientů a zajistit, aby náklady zůstaly v mezích.

Výzva

Hlavním problémem byly pravidelně a neočekávaně navyšované měsíční platby za „dodatečné služby“, které byly jen těžko předvídatelné a zcela mimo kontrolu partnerů z DIKA servis. Přes důkladné zaznamenávání provozních deníků se na fakturaci objevovaly položky, které poskytovatel nedokázal vysvětlit.

Navíc bylo řešení jakéhokoliv problému s technickou podporou velmi složité a neuspokojující.

Jelikož nešlo ovlivnit chování poskytovatele, snažili se technici omezovat narůstající náklady různými způsoby, které ale byly na úkor jejich zákazníků. Ani opakovaná omezení pro udržení nákladů lavinu nezastavila.

Nejenže tento přístup nepomohl s ekonomickými indikátory, ale dopadl na zákazníky sníženou efektivitou při používání virtuálních serverů a omezenou možností přizpůsobit infrastrukturu tomu, co v danou chvíli potřebují. Tento trend šel přesně proti tomu, k čemu má virtuální infrastruktura přispívat.

„Přechod do privátního virtuálního datového centra vnímáme jako velmi pozitivní, protože prostředí sedlo našemu hlavnímu technikovi a zároveň se nám tím podařilo dosáhnout efektivnější správy infrastruktury. Začali jsme vyzkoušením celého prostředí zdarma. Stálo to za to.

Jsme nyní stále v procesu vyřazování starého systému a již nyní můžeme říct, že očekáváme ušetření nákladů blížících se 50 %.“

Bohuslav Pavlík
majitel, DIKA servis

Řešení

V tu chvíli se společnost obrátila na nás. Intenzivní komunikace a vzájemná podpora vedly k úspěšnému přechodu do CLOUDPOINT. Navzdory tomu, že pro své zákazníky vytvářeli celé virtuální prostředí znovu od nuly. Technici získali k ruce demo na 14 dní a během této doby jsme společně dořešili veškerou dokumentaci, takže ty dva týdny zdarma byly dobře využité.

Náš partner zvažoval několik nových dodavatelů, ale nakonec převážila kombinace:

  • výhod plné kontroly prostředí CLOUDPOINT oproti jednotlivým virtuálním serverům,
  • spolehlivosti provozu ověřené z demo verze prostředí,
  • flexibility použití a jeho jednoduchého přizpůsobení okamžitým potřebám,
  • jednoduchosti a rychlosti zřízení i reakce podpory.

Výsledek

Díky spolupráci se nám povedlo vyřešit nejen hlavní problém, a to ke spokojenosti jak vedení, tak i technického týmu.

Virtuální zázemí je nyní stabilní, s přehledným vyúčtováním a bez neidentifikovatelných nákladů. Klientské servery, které jsou v něm spuštěné, nyní mohou běžet 24 × 7 × 365, a jsou tak k dispozici kdykoliv, když je zákazníci potřebují.

Navíc jsou technici ušetření problémů s vypínáním a zapínáním serverů, které byly spojené se snižováním nákladů, což dříve bylo jednou z problematických oblastí způsobujících nižší efektivitu. Servery se často nespustily správně a bylo nutné jim věnovat okamžitou pozornost.

Zaujalo vás naše řešení?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru