Blog

Transformace městského prostředí díky IoT a Smart City

Obsah
V posledních letech se městské prostředí potýká s řadou problémů souvisejících s rostoucím počtem obyvatel, dopravou, špatnou kvalitou ovzduší a nedostatkem zdrojů.

Naštěstí vstupujeme do éry tzv. Smart City, kde internet věcí (IoT) nabízí řešení těchto problémů, přičemž klíčovým aspektem je úspora zdrojů. V rámci našeho pravidelného 14tidenníku IoT: The Future Now se dnes podíváme na to, jak IoT a Smart City transformují městské prostředí s důrazem na úsporu zdrojů.

Energetická účinnost

IoT napomáhá snížení spotřeby energie ve městech prostřednictvím přístupu kontroly a šetření. V rámci kontroly dochází k využívání systémů, které napomáhají vidět, jak je s energiemi a dalšími zdroji zacházeno, zda je možné v konkrétních oblastech zvýšit efektivitu nebo zda nedochází k únikům či netěsnostem. Takový systém může být použitý na všechny budovy a zařízení, která jsou ve vlastnictví města, od technických služeb po školy a školky.

Šetření nás pak dovede k inteligentnímu měření energií (elektřina, voda, plyn) a díky tomu, že jsme schopni tyto data vidět, můžeme je i ovlivnit.

Inteligentní řízení vodních zdrojů

Tyto technologie mohou využívat senzory pro řízení spotřeby vody ve městech. Senzory mohou být instalovány na místech, kde dochází ke ztrátám vody, a umožnit tak rychlou identifikaci problému a minimalizaci ztrát. Dále mohou být senzory využity k monitorování kvality vody v řekách a jezerech a poskytování informací o předpovědích povodní.

Na základě osazení zdrojů vody, a to i těch v soukromém vlastnictví, mohou samosprávy velmi jednoduše zjistit, zda spotřeba nepřekračuje možnosti, které prameny v daném období poskytují. Díky této kontrole tak může město vydat nařízení například v obdobích sucha.

Inteligentní řízení odpadů

Internet věcí se také využívá pro efektivnější řízení odpadového hospodářství ve městech. Senzory mohou být instalovány v odpadkových koších a kontejnerech, aby se zjistilo, zda jsou plné nebo prázdné, a tak se minimalizují náklady na čištění a výměnu. Dále mohou být tyto senzory využity k optimalizaci trasy sběrných vozidel a ke snížení emisí oxidu uhličitého v důsledku menších vzdáleností a lepšího plánování tras.

Na sběrných místech se poté dá také hlídat emise plynů, takže uložení odpadu má co nejmenší vliv na atmosféru a kvalitu života v okolních obydlích.

Monitorování kvality ovzduší

Senzory mohou být umístěny ve městech pro monitorování kvality ovzduší a poskytování přesných údajů o úrovních znečištění. Tato data umožňují úřadům zavést účinná opatření, jako jsou regulace dopravy nebo podpora čistších zdrojů energie, která přispívají k úspoře energie a snižování emisí.

Díky těmto datům může být omezen pohyb vozidel například v historických centrech měst nebo v oblastech, kde dochází k velkému pohybu obyvatel.

Inteligentní správa parkovacích míst

IoT pomáhá významně zlepšit efektivitu parkování ve městech a přispět k úspoře času, energie a snížení emisí. Senzory umístěné na parkovacích místech mohou monitorovat obsazenost a poskytovat řidičům informace o volných místech v reálném čase. Tím se snižuje doba hledání parkovacího místa a zároveň se omezují zbytečné jízdy a emise. Navíc inteligentní parkovací systémy mohou být integrovány s platebními a rezervačními aplikacemi, což usnadňuje proces parkování a minimalizuje administrativní náklady.

Snížení emisí skleníkových plynů

IoT technologie přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů, například prostřednictvím inteligentních stavebních řešení. Senzory v budovách mohou monitorovat a řídit spotřebu energie, vytápění a chlazení, což může vést ke snížení energetických nákladů a emisí. Tato data mohou být také využita k identifikaci úniků tepla a nalezení řešení pro zvýšení energetické efektivity.

Závěr

Celkově tato chytrá řešení přinášejí mnoho možností pro úsporu zdrojů a zlepšení životního prostředí ve městech. Implementace těchto technologií může vést ke zlepšení kvality života, snížení nákladů a udržitelnějšímu rozvoji měst.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru