Blog

3 nebezpečí, která nehrozí

Obsah
Velký bratr je vnímaný jako hrozba už desítky let.

S příchodem většího počtu kamer a zabezpečovacích systémů naplňuje ovzduší stále větší pocit nejistoty… pocit, jakoby lidem někdo dýchal na záda a neustále je pronásledoval.

Tyto negativní pocity se pak samozřejmě promítají i do firemní sféry a lidé se tak bojí svěřovat některé aktivity někomu z venku. Jedním z příkladů je monitoring. Spousta společností potřebuje něco monitorovat. Může to být výroba, můžou to být vstupy do budovy, můžou to být podmínky ve skladech nebo také IT systémy. Jenže jakmile by měly k těmto aktivitám získat pomoc externího subjektu, spousta z nich se stáhne do ulity.

Přinášíme dnes 3 oblasti, ve kterých se firmy bojí zapojit externí monitoring do svého fungování. Samozřejmě, že je nutné, aby si společnost partnera pro takto citlivou práci vybrala velmi pečlivě, ale některé názory jsou prostě mýty a brání firmám fungovat efektivně.

Mýtus č. 1 – vidí všude

Jakmile zazní slovo monitoring, některým naskakuje husí kůže, jiní raději uskakují z cesty. Dohled a podobná slova totiž evokují pocit, že člověk nemá kontrolu nad tím, kdy a co ten druhý pozoruje. V rámci firemního monitoringu to tak ale není.

Základem je totiž to, že vlastníkem monitorovaných aktivit a procesů je vždy firma samotná. Tedy zákazník, který si od poskytovatele monitoringu bere službu. A stejně jako u jiných služeb na míru, i zde si zákazník řekne, co má do monitoringu být zahrnuto, v jakém rozsahu a v jakém časovém rozpětí.

Principem tedy je, že kam externího poskytovatele monitoringu pustíte, tam se dostane, ale dál ne. V reálu nefungují principy monitoringu ve filmech, kdy má dohledová firma vše pod palcem. Zákazník definuje jasnou potřebu a ta je pokryta službou, nic víc, nic míň.

Dobrým příkladem pro nastínění tohoto principu je externí monitoring cloudových služeb. Dějme tomu, že firma provozuje svoje IT v cloudu. Potřebuje tak vědět o jakémkoli problému, který se při fungování infrastruktury vyskytne. A tuto zpětnou vazbu potřebuje okamžitě. Externí monitoringová firma tedy napojí potřebná data do systému a zajistí okamžitou informovanost v případě výpadku nebo jiných problémů.

Ale dál se nedostane. Nedokáže se podívat, co na infrastruktuře běží, nemůže si jen tak zobrazit a stáhnout uložená data. Čistě vidí zdraví infrastruktury. To je dobré mít na paměti i při výběru dodavatele takové služby, protože pokud vám tvrdí, že musíte dát přístup ke všemu, tak to není pravda a bude lepší porozhlédnout se někde jinde.

Mýtus č. 2 – není to efektivní

Všichni to známe. Zapojení nové technologie do fungování firmy je vždycky bolest. Je to ale bolest, která po čase přejde a člověk je rád, že ten proces podstoupil. Stejně tak je to i s monitoringem.

Na první dobrou totiž vyvolá tuto představu – všechno zastavit, detailně prozkoumat, najít správné řešení pro napojení, objednat a zapojit veškeré vybavení, odstranit potíže, které se vždycky naskytnou, a pak snad to všechno poběží.

Vidina je taková, že se bude muset všechno zastavit, aby se dal monitoring vyřešit, a ty problémy, které to způsobí, budou větší, než přínos, který monitoring může dát. Ale pravda je taková, že ne vždy je nutné omezit běžný provoz, aby se monitoring dal nastavit. Příkladem je náš zákazník Comrico – “Největším oříškem bylo při instalaci neomezit probíhající výrobu, celé řešení jsme instalovali za jeden den při plném provozu všech výrobních linek včetně plné konfigurace vizualizace dat a otestování systémů, “ (citace z případové studie).

Ne vždy je také nutné vše řešit sami. Například náš DASHPOINT tým se vždy zaměřuje na to, aby našel ta nejvhodnější zařízení, která padnou přesně do noty konkrétnímu zákazníkovi a jeho potřebám. Je totiž jasné, že pokud čidla a podobná zařízení nejsou pro firmu denní chleba, pak je samozřejmě výzkum a výběr dost náročný.

A navíc je tu prostě ta bezesporná výhoda včasného řešení problémů. V našem modelovém případě to může být výpadek firemního IT, na kterém běží vše potřebné pro fungování firmy. U našeho zákazníka Comrico to pak můžou být znehodnocené výrobky, jejichž nezpůsobilost povede k vysokým ztrátám.

Jako u všeho, i u monitoringu je potřeba se na celé řešení podívat z dlouhodobého hlediska. Ano, každá změna s sebou nese nějaké nepříjemnosti, ale pokud jsou pak vykoupeny vyšší efektivitou a sníženými náklady, pak to řešení asi dává smysl, co myslíte?

Mýtus č. 3 – na takové řešení nemáme peníze

Náklady je samozřejmě nutné si ohlídat a nemůžeme je podceňovat. Ale někdy není hned zřejmé, že nějaké řešení je vlastně levnější než takové, které bereme za samozřejmého vítěze.

Takovým příkladem může být to, když se firma snaží zajistit 24/7 monitoring svépomocí. Náklady na vlastní tým, místo, vybavení a další položky jsou v takovém případě mnohem vyšší, než když je monitoring poskytovaný formou služby. Jen se nám to hůře vnímá, protože přece vlastní silou je to vždy levnější. Dnes už tohle pořekadlo neplatí.

Také je vhodné dát si do kontextu negativní vlivy, které budou mít situace, kterým by monitoring mohl zabránit nebo je alespoň mitigovat. Stále je to vše o logice a výpočtech, které v konečném důsledku mohou ušetřit desítky tisíc korun. To se například stalo i společnosti Beavia.

Externí monitoring ≠ velký bratr

V dnešní době technologizace všech odvětví je potřeba mít také dobrý dohled nad tím, aby všechny technologie fungovaly ku prospěchu společnosti. V některých případech to znamená nasadit monitoring, v jiných zajistit si monitoring externě. Ani jeden případ není špatný a nebezpečný, pokud si pečlivě vyberete spolehlivého partnera a správně nastavíte procesy, které se na montioring vztahují. Pak vaší firmě přinese tolik užitku, že se možná nebudete stačit divit.

A nenechte se mýlit, monitoring není jen o internetu věcí, i když ten je jeho velkou součástí. Monitorovat se dají i další systému různými způsoby, nenechte si tedy ujít šanci zefektivnit fungování své firmy.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru