Blog

Věci v retailu jdou chytře s IoT!

Obsah
V dnešním rychle se vyvíjejícím světě neustále roste potřeba efektivity, zlepšení zákaznického servisu a snižování nákladů.

Retailové společnosti se snaží najít nové způsoby, jak dosáhnout těchto cílů. Jedním z takových způsobů je využití technologií Internetu věcí (IoT). V tomto článku se zaměříme na to, jak může IoT pomoci retailovým společnostem a zlepšit jejich obchodní procesy.

Měření energií

Udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí jsou klíčovými prvky dnešní doby. Retailové společnosti tak hledají způsoby, jak nejen snížit náklady, ale také spotřebu jako takovou.

IoT nabízí řešení pro sledování a řízení spotřeby energií pomocí různých zařízení. Tato zařízení mohou monitorovat spotřebu elektřiny, plynu a vody, což umožňuje společnostem sledovat náklady a optimalizovat spotřebu. Díky tomu mohou společnosti snížit svůj ekologický dopad a zároveň ušetřit peníze.

Sledování spotřeb je důležitým aspektem řízení retailových prostor. Může totiž přinést úspory energie, snížit náklady a zlepšit udržitelnost. IoT technologie nabízejí velký potenciál pro sledování a optimalizaci spotřeb energií právě v retailu.

DASHPOINT dodává řešení, která umožňují sledovat a analyzovat spotřebu energie v reálném čase, což pomáhá společnostem identifikovat oblasti, kde je možné dosáhnout úspor.

  • Chytré měřiče energie

Chytré měřiče umožňují automatické sledování spotřeby energie na jednotlivých zařízeních a v různých částech prodejny. Tyto měřiče poskytují detailní data o spotřebě, která lze následně analyzovat a využít k optimalizaci energetického managementu až na úrovni konkrétního spotřebiče.

  • Analýza dat

Sběr dat z chytrých měřičů umožňuje provádět pokročilou analýzu spotřeby energie. Retailové společnosti mohou identifikovat vzorce a trendy ve spotřebě, což jim pomůže rozpoznat neefektivní procesy nebo zařízení a určit příležitosti pro úspory energie.

  • Automatické řízení

IoT technologie umožňují automatické řízení zařízení v prodejnách, jako jsou osvětlení, klimatizace nebo chladicí systémy. Tato zařízení mohou být naprogramována tak, aby se zapínala a vypínala podle potřeby nebo na základě plánovaných časových intervalů. To pomáhá snížit spotřebu energie tím, že se minimalizuje provoz zařízení v době, kdy není potřeba.

  • Energetická účinnost

IoT může být využito k monitorování energetické účinnosti zařízení a systémů v prodejně. Retailové společnosti mohou takto zjistit, která zařízení jsou nejúčinnější a přizpůsobit své energetické strategie tak, aby maximalizovaly účinnost a minimalizovaly náklady.

  • Vzdálený přístup a ovládání

vzdálený přístup a ovládání energetických systémů prostřednictvím chytrých zařízení a webových aplikací je pomocí IoT dobře proveditelné. Manažeři prodejen tak mohou sledovat spotřebu energie a řídit zařízení na dálku, což umožňuje rychlou reakci na případné problémy nebo úpravu nastavení pro zvýšení energetické účinnosti.

  • Integrace s dalšími systémy

IoT řešení mohou být integrována s dalšími systémy v prodejnách, jako jsou systémy pro řízení zásob, řízení pracovních sil nebo zabezpečení. Tato integrace umožňuje vytvářet komplexní přehled o provozu prodejny a poskytuje cenné informace pro optimalizaci nákladů a zlepšení celkového fungování.

  • Udržitelnost a ekologický přínos

Snižování spotřeby energie přispívá k udržitelnosti retailových společností a snižuje jejich environmentální dopad. Technologie mohou pomoci identifikovat a implementovat opatření, která šetří energii a snižují emise skleníkových plynů, což vede ke zlepšení ekologického profilu firmy.

  • Přizpůsobení se změnám

Sledování spotřeb v reálném čase umožňuje retailovým společnostem rychle reagovat na změny v provozu nebo tržních podmínkách. Tato pružnost je důležitá pro udržení konkurenceschopnosti a úspěchu v dynamickém retailovém prostředí.

V současné době se IoT technologie stále více stávají nedílnou součástí řízení retailových prostor. Sledování spotřeb a implementace energetických úsporných opatření s pomocí IoT nejen snižuje náklady na energii, ale také přispívá k udržitelnosti a ekologické odpovědnosti retailových společností.

DASHPOINT poskytuje řešení, která umožňují detailní sledování a analýzu, což přináší významné přínosy pro zákazníky nejenom v oblasti retailu.

Sledování teplot a kvality ovzduší

Jedním z dalších důležitých aspektů v retailu je udržení optimálních podmínek pro zboží, zejména potraviny. DASHPOINT nabízí řešení pro sledování teploty a kvality ovzduší v prodejnách a skladovacích prostorách. Pomocí IoT čidel lze monitorovat teplotu, vlhkost, hladiny CO2 a VOC látek, což umožňuje udržet optimální podmínky pro zboží a zároveň snížit riziko zkažení či poškození zboží.

Toto řešení nejenže pomáhá udržet kvalitu zboží, ale také zlepšuje zákaznický zážitek, protože nákup v prostředí s příjemnou teplotou a kvalitou ovzduší je mnohem přívětivější.

Optimalizace skladování a sledování zásob

IoT nabízí řešení pro sledování zásob a optimalizaci skladování. Čidla a senzory umožňují monitorovat množství zboží na skladě a v prodejně, což pomáhá společnostem udržet přesnější evidenci zásob a zároveň snižuje riziko nedostatku nebo přebytku zboží. Tato data lze také využít k lepšímu plánování nákupu zboží, což může vést k úsporám a efektivnějšímu řízení dodavatelského řetězce.

Inteligentní osvětlení

Osvětlení hraje významnou roli v retailových prostorech, nejen pro zajištění bezpečnosti a pohodlí zákazníků, ale také pro prezentaci zboží. DASHPOINT poskytuje IoT řešení pro inteligentní osvětlení, které umožňuje prodejcům snadno ovládat osvětlení v různých částech prodejny a přizpůsobit ho podle potřeb. Tímto způsobem je možné snížit spotřebu energie, zlepšit zákaznický zážitek a zároveň prodloužit životnost osvětlovacích zařízení.

Závěr

Technologie internetu věcí nabízí mnoho příležitostí pro zlepšení obchodních procesů v retailových společnostech. DASHPOINT poskytuje širokou škálu IoT řešení, která pomáhají těmto společnostem sledovat a optimalizovat spotřebu energie, udržet optimální podmínky pro zboží, zlepšit skladování a sledování zásob anebo zavést například inteligentní osvětlení.

Všechna tato řešení společně přispívají k efektivitě, snížení nákladů a zlepšení zákaznické spokojenosti.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru