Blog

Utility computing, on-demand self-service a self-provisioning

Obsah

Nejprve tu byly pouze servery, pak přišla virtualizace a cloud.

Jenže s rozvojem technologií se také rozvíjely pojmy, které je popisují – IaaS, PaaS, SaaS a XaaS (Cokoli jako služba). Ale to také nestačilo, protože najednou se začaly objevovat pojmy jako utility computing, on-demand, self-service nebo self-provisioning.

O co se vlastně jedná? A nejsou to jen různá jména pro jednu technologii nebo postup? Na to se podíváme v dnešním článku.

Utility Computing

Mohlo by se zdát, že cloud computing a utility computing jsou různé formy poskytování výpočetních zdrojů. Je to ale trochu jinak – utility computing je podmnožinou cloud computingu.

Cloud computing obecně umožňuje oprostit se od péče o fyzickou část IT infrastruktury (privátní cloud může být výjimkou, pokud se rozhodnete ji mít ve své správě). Výpočetní zdroje jsou poskytované bez CAPEX a většiny OPEX nákladů.

Tady ale musíme utility computing vyčlenit. Jde totiž o způsob poskytování cloudových služeb, které padnou na míru zákazníkovi a nejsou účtované jako jedna fixní položka. Vlastně se tedy díváme na IaaS formou Pay-as-You-Go.

V praxi tedy využijete utility computing tak, že si objednáte procesory, paměti a disky formou služby a ve formátu Pay-as-You-Go. Zdroje je tedy možné přizpůsobit a platit pouze za to, co je potřeba.

On-demand self-service computing

Možná si při spojení on-demand vybavíte vypůjčení filmu, když se na něj chcete podívat. Podobné je to s on-demand computingem. Když chcete spustit virtuální stroj nebo si už běžící upravit, v tu chvíli saháte po on-demand computingu. Možná už vám to začíná přicházet, že už podobná myšlenka nedávno zazněla. A tucha je správná. On-demand computing je totiž synonymum pro utility computing.

Self-provisioning

Například virtuální privátní server si těžko budete zajišťovat způsobem self-provisioning. Za prvé, konfigurace je předem daná. Za druhé, s konfigurací už nelze hýbat. Self-provisioning je postaveno na principu, že zákazník si objedná určitý pool výpočetních zdrojů a nakládá s nimi podle své libosti. Postupem času se pool zvětšuje s potřebami, ale důležité je také aktivně s použitými prostředky pracovat, aby někde nezůstaly nevyužité.

A uhodli jste, opět jsme skončili u úplně stejné technologie jako předtím.

Zpět ke kořenům

Cloud přinesl hlavně vlnu SaaS zapojení do fungování firem. Jak ale vidíme, utility computing, on-demand self-service nebo self-provisioning jsou všechno označení pro IaaS a jemu podobné technologie.

Zažíváme éru odklonu od předdefinovaných strojů a omezenými možnostmi správy a přechodu do IT infrastruktury, která dává firmám volnost a kontrolu.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru