Blog

3+ přínosy monitoringu dat při boji s vysokou spotřebou elektřiny

Obsah
Drahá elektřina – pohled, který je naší realitou i budoucností.

Všechny provozovny se nyní snaží najít rovnováhu mezi tím, aby zákazníci byli spokojení, ale aby spokojenost byla vidět i na jejich zaměstnancích. A také aby to nakonec nedopadlo tak, že vyúčtování za elektřinu všechno stejně zkazí.

Náš první článek v rámci série Hodinový ajťák se logicky obrací tam, kde je pomoc nejvíc potřeba – jak využít technologie, aby se ušetřilo za elektřinu.

Podíváme se na tři problémy, které provozovny, kanceláře a další komerční prostory řeší – vyúčtování až po dané periodě, informace pouze o celém prostředí a poměrně vysoká noční spotřeba. Řekneme si, jak konkrétně internet věcí (IoT) tyto problémy řeší a zjistíme, proč je vizualizace dat tak důležitá.

Vyúčtování za elektřinu, až když je pozdě

Jakmile se mezi fakturami objeví vyúčtování za elektřinu, je už vlastně pozdě něco s tím dělat. Co tedy podniknout pro to, abyste vyúčtování mohli ovlivnit?

Jedna z možností je vypnout například všechna zařízení, jako je topení, vedlejší osvětlení, atd…. Jenže tu chvíli už opouštíme rovinu spokojeného zaměstnance – zima v práci je krutá a stejně to dojde do bodu, že bude využité náhradní řešení (často ještě dražší). Navíc vlastně nevíte, jestli šetříte na tom správném místě.

Pokud využijete monitoring dat pomocí IoT (internetu věcí), získáváte velkou moc nad svou spotřebou. Je to díky jednoduchému a prostému důvodu – začínáte sbírat data a to ještě navíc v reálném čase. Můžete tak s jistotou zjistit, která opatření mají vliv na vaši spotřebu a také do jaké míry.

Data jsou tedy vaším nejlepším spojencem, protože můžete na změny reagovat okamžitě. Stačí mít pouze malou krabičku na baterky připojenou na mobilní data.

Informace pouze o celku

Vaše vyúčtování vám také nenapoví, kde máte hledat toho největšího žrouta – neboli zařízení, které má největší dopad na výši vaší spotřeby.

  • Jak se promítne změna snížení teploty o jeden stupeň?
  • Co když topení pojede v jiných intervalech než nyní?
  • Je naše nové zařízení skutečně efektivnější než naše původní?
  • Jsou štítkové hodnoty přesné?

To jsou jen některé dotazy, které vám internet věcí zodpoví. Nejde tedy jen o pocit, že sbíráte data. Můžete si udělat reálný obrázek o tom, která zařízení se jakým dílem podílejí na vaší spotřebě. A podle toho s nimi také můžete naložit.

Práce s daty je tedy nutná, aby se vám dařilo držet balanc mezi spotřebou a spokojeností těch, kdo se ve vaší provozovně pohybují.

Noční žrouti

Jeden by řekl, že když je noc, bude spotřeba skoro nulová. Ale zkušenost ukazuje, že se může vyskytnout hned několik nočních žroutů. Tato zařízení mají relativně vysoký odběr i v době, kdy to není potřeba. A může se stát, že ani není nutné, aby běžela. Co s tím?

Díky sběru dat o jejich spotřebě můžete jednoduše najít záškodníky, kteří odebírají elektřinu, i když to není nutné. Vám tak nabíhají zbytečné kW, které se mohou v ročním zúčtování šplhat až k desítkám tisíc korun.

Data jsou děsivá

Je to pravda, když je jich hodně a jsou jen v obyčejné tabulce. Proto je důležitý nejen sběr dat, ale hlavně také jejich vizualizace. Například na obrázku pod tímto odstavcem vidíte stejný soubor dat. Ale která prezentace vám toho řekne víc?

Na grafu se objeví výkyvy, nestandardní stavy a také dlouhodobý trend. Všechny tyto informace pak můžete promítnout do opatření a hlavně do okamžitých reakcí. IoT vám tedy dodává přizpůsobivost, která je jednak velmi dobře podložená, ale také je velmi rychlá.

Sběr, vizualizace a mnohem dál…

Systém monitoringu má také velmi nespornou výhodu v tom, že si nemusíte úplně hlídat, kdy k výkyvu v nestandardní situaci dojde. Od toho je totiž systém vybavený alertingem. Nastíníme si jednu situaci ze dvou úhlů – výpadek elektřiny.

Situace bez monitoringu – v provozovně vypadne přes noc proud. Zaměstnanci to zjistí, až když přijedou na místo a v tu chvíli se v tu chvíli se problém začíná řešit.

Situace s monitoringem – v provozovně vypadne v noci proud a odpovědné osoby o tom ví okamžitě. Mohou tak dát vědět zaměstnancům, co se děje a začít zjišťovat, jak to vyřešit.

Jediným rozdílem je, že lidé ve druhém případě dostali včasnou smsku nebo e-mail. Ta je totiž vygenerovaná automaticky systémem, který detekuje mimořádnou situaci. Může se jednat o náhlé zvýšení nebo snížení teploty, příliš velký výkyv spotřeby nebo právě systém bez odezvy.

Monitoring a vizualizace dat vaší spotřeby dává do rukou cenná data, která ve srozumitelné formě ukazují, jak jste na tom a jaká změna nastane, pokud uděláte test nebo úpravu provozu. Tyto informace máte k ruce okamžitě, takže už vás nepřekvapí vyúčtování. Navíc můžete optimalizovat provoz, aby byla spokojená nejen firma, ale také zákazníci a zaměstnanci. A to i když jdou ceny elektřiny nahoru.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru