3+ přínosy monitoringu dat při boji s vysokou spotřebou elektřiny

Drahá elektřina – pohled, který je naší realitou i budoucností. Všechny provozovny se nyní snaží najít rovnováhu mezi tím, aby zákazníci byli spokojení, ale aby ta spokojenost byla vidět i na jejich zaměstnancích. A také aby to nakonec nedopadlo tak, že vyúčtování za elektřinu všechno stejně zkazí.
Filip Rakovan

Filip Rakovan

IoT Business Developer

Náš první článek se logicky obrací tam, kde je ta pomoc nejvíc potřeba – jak využít technologie, aby se ušetřilo za elektřinu.

Podíváme se na tři problémy, které provozovny, kanceláře a další komerční prostory řeší – vyúčtování až po dané periodě, informace pouze o celém prostředí a poměrně vysoká noční spotřeba. Řekneme si, jak konkrétně internet věcí (IoT) tyto problémy řeší a zjistíme, proč je vizualizace dat tak důležitá.

Vyúčtování za elektřinu, až když je pozdě

Jakmile se mezi fakturami objeví vyúčtování za elektřinu, je už vlastně pozdě něco s tím dělat. Co tedy podniknout pro to, abyste to vyúčtování mohli ovlivnit?

Tak samozřejmě jedna z možností je vypnout například všechna zařízení, jako je topení, vedlejší osvětlení, atd…. Jenže tu chvíli už opouštíme tu rovinu spokojeného zaměstnance – zima v práci je krutá a stejně to dojde do bodu, že bude využité náhradní řešení (často ještě dražší). Navíc vlastně nevíte, jestli šetříte na tom správném místě.

Pokud využijete monitoring dat pomocí IoT (Internetu věcí), získáváte velkou moc nad svou spotřebou. Je to díky jednoduchému a prostému důvodu – začínáte sbírat data a to ještě navíc v reálném čase. Můžete tak díky tomu s jistotou zjistit, která opatření mají vliv na vaši spotřebu a také do jaké míry.

Data jsou tedy vaším nejlepším spojencem, protože můžete na změny reagovat okamžitě. Stačí mít pouze malou krabičku na baterky připojenou na mobilní data.

Informace pouze o celku

Vaše vyúčtování vám také nenapoví, kde máte hledat toho největšího žrouta – neboli zařízení, které má největší dopad na výši vaší spotřeby.

 • Jak se promítne změna snížení teploty o jeden stupeň?
 • Co když topení pojede v jiných intervalech, než nyní?
 • Co když topení pojede v jiných intervalech, než nyní?
 • Je naše nové zařízení skutečně efektivnější, než naše původní?
 • Jsou štítkové hodnoty přesné?

To jsou jen některé dotazy, které vám internet věcí zodpoví. Nejde tedy jen o to, mít pocit, že sbíráte data. Můžete si díky tomu udělat reálný obrázek o tom, která zařízení se jakým dílem podílejí na vaší spotřebě. A podle toho s nimi také můžete naložit.

Práce s daty je tedy nutná, aby se vám dařilo držet ten balanc mezi spotřebou a spokojeností těch, kdo se ve vaší provozovně pohybují.

Noční žrouti

Jeden by řekl, že když je noc, tak bude spotřeba skoro nulová. Ale zkušenost ukazuje, že se může vyskytnout hned několik nočních žroutů. Tato zařízení mají relativně vysoký odběr i v době, kdy to není potřeba. A může se stát, že ani není nutné, aby běžela. Co s tím?

Díky sběru dat o jejich spotřebě můžete jednoduše najít ty záškodníky, kteří odebírají elektřinu, i když to není nutné. Vám tak nabíhají zbytečné kW, které se mohou v ročním zúčtování šplhat až k desítkám tisíc korun.

Data jsou děsivá

Je to pravda, když je jich hodně a jsou jen v obyčejné tabulce. Proto je důležitý nejen sběr dat, ale hlavně také jejich vizualizace. Například na obrázku pod tímto odstavcem vidíte ten samý soubor dat. Ale která prezentace vám toho řekne víc?

Na grafu se objeví výkyvy, nestandardní stavy a také dlouhodobý trend. Všechny tyto informace pak můžete promítnout do opatření a hlavně do okamžitých reakcí. IoT vám tedy dodává přizpůsobivost, která je jednak velmi dobře podložená, ale také je velmi rychlá.

Sběr, vizualizace a mnohem dál…

Systém monitoringu má také velmi nespornou výhodu v tom, že vy si nemusíte úplně hlídat, když právě k nějakému výkyvu nebo nestandardní situaci dojde. Od toho je totiž systém vybavený alertingem. Nastíníme si jednu situaci ze dvou úhlů – výpadek elektřiny.

Situace bez monitoringu – v provozovně vypadne přes noc proud. Zaměstnanci to zjistí, až když přijedou na místo a v tu chvíli se to teprve začíná řešit.

Situace s monitoringem – v provozovně vypadne v noci proud a odpovědné osoby tom ví ve chvíli, kdy k tomu dojde. Mohou tak dát vědět zaměstnancům, co se děje a začít zjišťovat, jak to vyřešit.

Jediným rozdílem je, že lidé ve druhém případě dostali včasnou smsku nebo e-mail. Ta je totiž vygenerovaná automaticky systémem, když detekuje situaci, která je nastavená jako neběžná. Může se jednat o náhlé zvýšení nebo snížení teploty, příliš velký výkyv spotřeby nebo právě systém bez odezvy.

Monitoring a vizualizace dat vaší spotřeby vám dává do rukou cenná data, která ve srozumitelné formě ukazují, jak jste na tom a jaká je změna, když uděláte nějaký test nebo úpravu provozu. Tyto informace máte k ruce okamžitě, takže už vás nepřekvapí vyúčtování. Navíc můžete optimalizovat provoz, aby byla spokojená nejen firma, ale také zákazníci a zaměstnanci. A to i když jdou ceny elektřiny nahoru.

Doporučené

Vyplňte následující formulář

  Jméno
  Příjmení
  Email
  Telefon
  Předmět
  Co pro vás můžeme udělat?