Blog

Infrastruktura jako kód – méně práce, více efektivity

Obsah
Když už jsme se dostali do fáze, kdy fyzická infrastruktura a virtuální infrastruktura nejsou rovnocennými oponenty, je před námi další krok – zefektivnění virtuálního prostředí.

Už nestačí mít virtuální server, virtuální datové centrum nebo privátní cloud. Je také nutné přemýšlet o tom, jak je infrastruktura spravovaná, aby její změny nebyly přítěží. Proto se dnes podíváme na přístup ke správě IT infrastruktury – infrastruktura jako kód.

Vysvětlíme si, co to vlastně je, jaké má přínosy a proč by při správě vašeho dynamického IT prostředí mohl tento přístup být nedocenitelným pomocníkem. A jak do toho zapadá Terraform.

Co je infrastruktura jako kód?

Infrastruktura jako kód (Infrastructure as Code, zkráceně IaC) je jeden z moderních přístupů, jak nasazovat, řídit a pracovat s infrastrukturou v cloudu. Díky IaC mají technici možnost automatizovat práci s infrastrukturou díky jasně definovaným příkazům – ve formě konfiguračních souborů nebo scriptů. Tak je možné minimalizovat chyby, které se mohou vyskytnout při konfiguraci a také snížit nutnost manuálního nastavování – efektivní cesta díky automatizaci.

V praxi to znamená, že místo toho, abyste museli manuálně do dashboardu, kde se nastavují virtuální stroje, prostě vytvoříte document, který obsahuje kód. Ten popisuje stav, který má nastat – například kolik virtuálních strojů a jak velkých má být zapnuto a také například jestli má být nastavený Kubernetes cluster.

Vlastně využijete poštu, aby doručila zásilku, ale neřešíte, kudy ji pošta doručí, hlavně, že ji doručí.

Co je Terraform?

Jedním z nástrojů, které umožňují využívat přístup infrastruktury jako kódu, je Terraform. Je to openśource nástroj, který efektivně spravuje infrastrukturu pomocí kódu. Díky speciálnímu přístupu k vytváření scriptů dává technikům do ruky velmi účinnou platformu, která umožňuje vytvářet, upravovat nebo odstraňovat prvky infrastruktury.

V praxi pro Terraform připraví technici dokument, který jasně definuje typy prvků architektury, jejich velikosti a další vlastnosti. Pokud je ale potřeba nějaký prvek dodělat, tak se dokument updatuje. Jakmile se pak script spustí, Terraform vyhodnotí, co už v infrastruktuře existuje a co je potřeba doplnit.

Přínosy infrastruktury jako kódu a Terraformu

Díky IaC je možné opakovatelně a konzistentně vytvářet a spravovat infrastrukturu. Pokud například potřebujete vytvořit testovací a produkční prostředí, můžete použít stejný konfigurační soubor pro Terraform, přičemž se liší pouze některé parametry, jako například velikost virtuálního stroje. To vám umožní snadno nasazovat a spravovat různá prostředí.

Další výhodou IaC je možnost verzování infrastruktury a správa změn. S použitím verzovacího systému, jako je Git, můžete sledovat a spravovat změny v konfiguračních souborech. To vám umožňuje jednoduše zpětně zjistit, jaká změna byla provedena a kdo ji provedl. Můžete také snadno vrátit infrastrukturu do předchozího stavu, pokud je potřeba.

Výhody IaC jsou zřejmé. Automatizovaná správa infrastruktury snižuje chybovost a zajišťuje konzistenci. S možností verzování a správy změn je snadné udržovat přehled o provedených úpravách a jednoduše je vrátit zpět. Díky tomu můžete efektivněji využívat svůj čas a zdroje, a současně rychle reagovat na změny a požadavky vašeho projektu.

Nepopiratelné výhody infrastruktury jako kódu

Infrastruktura jako kód je výkonný nástroj, který umožňuje efektivněji spravovat a nasazovat infrastrukturu v OpenStacku a dalších cloudových prostředích. Bez ohledu na velikost vašeho projektu vám IaC pomůže automatizovat a zjednodušit správu infrastruktury, což přináší významné výhody a zlepšení v efektivitě a spolehlivosti vašeho projektu.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru