Blog

Vícero cloudů? Žádný problém

Obsah
Na rozdíl od podvržených výrobků počet cloudů ve firmě neznamená špatnou firmu.

Právě naopak. Firmy se dost často zaseknou na tom, že už mají cloudové služby vyřešené. Jak si ale ukážeme na příkladu společnosti Atos IT Solutions & Services (případová studie), to, že má firma vyřešenou IT infrastrukturu, ještě neznamená, že se o její možnosti nemusí zajímat.

Proč vlastně firmy přechází do cloudu?

Dost často se kolem této technologie objevují varování a problémy ohledně zabezpečení dat. To jsou ale jednotlivé incidenty v rámci velkého množství fungujících entit a přenesených dat. Firmy byly zvyklé provozovat vlastní servery, vše na fyzické úrovni. Cloud ale do byznysu přinesl možnost ušetřit investiční náklady a vše promítnout do provozních nákladů.

A pokud firma věnuje čas tomu, aby s poskytovatelem probrala všechny úrovně zabezpečení a splnila svou roli, pak je riziko minimalizované.

Jeden cloud nestačí?

Tak to vůbec nechceme pojmout. Pro spoustu malých firem se například SaaS služby staly záchranným lanem a je to jediný cloud, který kdy budou potřebovat. To jsou ale malé společnosti, které fungují stabilně a jejich potřeby se v čase ani dlouhodobě nemění.

Pak je tu ale část firem, jejichž fungování je dynamické až velmi dynamické, a v tu chvíli je potřeba nad cloudem a cloudy začít více přemýšlet. Stejně jako každý jiný odborník, i IT technici potřebují k ruce nástroje, které se jim budou hodit pro konkrétní situaci. A v dynamických společnostech patří mezi tyto nástroje i různé cloudové služby.

Atos IT Solutions & Services – proč více cloudů?

Tato globální společnost má svou vývojářskou divizi také v České republice. Vývoj je komplikovaný proces, který potřebuje různé druhy specialistů a správně nastavené interní postupy. Atos své různé aktivity zpracovává na cloudech od globálních poskytovatelů. Jeho interní serverovna pak byla před několika lety vystřídána naším IaaS řešením CLOUDPOINT.

Tento přechod nevystrnadil globální hráče z Atosu, právě naopak, k jejich fungování přidal další efektivní prvek, které napomáhá testování v rámci firemního vývoje.

Každé cloudové prostředí může mít pro danou firmu výhody, kvůli kterým ji nasadí do své infrastruktury. Pro Atos byl CLOUDPOINT efektivním nástrojem, který se funkčně i finančně přesně přizpůsobil potřebám testovaího prostředí.

Více cloudů ve firmě

To, že je vaše firma již zajetá v prostředí od určitého poskytovatele ještě neznamená, že efektivitu svého IT nemůžete pozvednout ještě dalším řešením. Je potřeba vyhýbat se extrémům – na jedné straně mít pouze jednoho poskytovatele, na druhé se stát sběratelem všech typů cloudových služeb.

Vše se odvíjí od vašich konkrétních potřeb a zda jste ochotni se svým IT pracovat dynamicky a tak, aby přinášelo skutečně co největší užitek.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru