Blog

Proč jsou firmy z cloudu zklamané - a existuje pro ně východisko?

Obsah

Cloud computing přinesl mnoho výhod pro firmy, včetně zvýšení flexibility, snížení nákladů na infrastrukturu a zlepšení přístupu k datům a aplikacím.

Tyhle přínosy slyšíme pořád dokola. Přitom ale spousta firem nic z toho při přechodu do cloudu nezažila. Jak je to možné?

Firmy, které s příchodem cloudových technologií na vlak naskákaly, měly určitá očekávání. Ta ale možná nebyla realistická nebo možná nezahrnovala zrovna fungování jejich konkrétní firmy, i když jinde by to tak bylo.

Pro tyto negativní pocity spojené s cloudem existuje mnoho důvodů, my se ale podíváme na ty nejčastější. A co je důležitější, podíváme se i na to, co s tím – když už se pro nějakou firmu cloud stal pastí, jak z ní ven.

Důvody pro zklamání z cloudu

I když je každá firma jedinečná, tak jsou určité oblasti, ve kterých to rozčarování přišlo u více než jedné firmy. Podíváme se na tyto důvody: nedostatečné plánování a strategie, problémy s bezpečností, dodržování předpisů, škálovatelnost a výkon, vysoké náklady, složitost a nedostatek znalostí, problémy s integrací, závislost na poskytovateli a osobní údaje.

Ač se budeme bavit o cloudu, tak se spíše zaměříme na cloudovu infrastrukturu než aplikace – takže sbohem SaaS.

Nedostatečné plánování a strategie

Některé firmy se přesunuly do cloudu bez dostatečného plánování a porozumění tomu, co to znamená pro jejich fungování a bezpečnost. To vedlo k problémům s výkonem, bezpečností a náklady. Tenhle důvod jde tedy čistě za firmou samotnou.

Vlna nadšení z toho, že cloud vše spasí, se rychle stala noční můrou nejednoho podniku. Náklady rostly ještě víc, než za minulého řešení, a provoz se nestal tou očekávanou spásou. IT totiž nejde jen tak zakomponovat a vše poběží. Musí být přizpůsobené fungování firmy, její struktuře, směřování a interním procesům. Cloud není všespásný, a to byla právě ta past, do které se firmy chytly.

Problémy s bezpečností

Cloud není neproniknutelný a, jak už zjistilo mnoho zákazníků velké trojky, úniky dat a útoky na bezproblémový chod architektury mohou být na docela pravidelném pořádku. Cloudová bezpečnost je závislá na několika faktorech a jedním z nich je samozřejmě zabezpečení na straně provozovatele. To je nutné dopodrobna prozkoumat.

Jenže možná ještě větší břemeno spadá na zákazníka samotného – důležitou součástí zabezpečení cloudu jsou totiž interní politiky a procesy a osobní přístup jednotlivých zaměstnanců. Co si tedy ohlídat? To jsme připravili v článku „Co vlastně ovlivňuje bezpečnost cloudu?

Dodržování předpisů

Cloud také přinesl nemilé překvapení s ohledem na zabezpečení dat. Spousta společností má přísné interní i externí požadavky na umístění, zálohování a zajištění bezpečnosti právě obsahu jednotlivých aplikací a softwarů. Jenže cloud už není umístěn ve firmě a samotní poskytovatelé – ti globální – vám nedokážou říct, kde se v určitou chvíli data nacházejí. A ještě k tomu nemusí být všechna na jednom místě.

Škálovatelnost a výkon

Cloud nabízí teoreticky neomezené zdroje. Ale například při výběru virtuálního privátního serveru není ta konfigurace a následná škálovatelnost úplně jednoduchá a efektivní, pokud firma potřebuje často zdroje aktualizovat a měnit.

Vysoké náklady

Přestože cloud může nabízet úspory nákladů v porovnání s tradičními datovými centry nebo vlastními serverovnami, některé firmy mohou zjistit, že náklady na cloudové služby jsou vyšší, než očekávaly, zejména pokud neoptimalizují své využití zdrojů.

A tady narážíme na dvě důležitá slova – očekávaly a neoptimalizují. Cloud není fyzický server a migrace prostě neznamená jenom jedno přendat do druhého. Je potřeba zajistit optimalizaci skutečně potřebných zdrojů.

Složitost a nedostatek expertízy

Přechod do cloudu a správa cloudových služeb může být složitá a vyžadovat nové dovednosti a know-how. Firmy, které nemají znalosti in-house nebo nemohou najmout potřebné talenty, mohou mít potíže s využíváním všech výhod cloudu.

V tu chvíli je pak strategickou otázkou, zda například infrastrukturu a její správu neoutsourcovat. IT dnes dává mnoho možností, ale společnosti se je dost často bojí využít. Ne vždy oprávněně.

Problémy s integrací

Integrace cloudových služeb s již fungujícími systémy a aplikacemi může být výzvou. Tento problém se hlavně objevuje u firem, které ve svém IT stále používají legacy systémy.

Závislost na poskytovateli

Při využívání cloudových služeb se firmy stávají závislými na svých cloudových poskytovatelích, což může být riziko, pokud dojde k výpadku služby nebo pokud poskytovatel změní své cenové podmínky.

Tento problém se objevuje stále častěji, protože firmy už nejsou ochotné akceptovat podmínky globálních poskytovatelů. Kvůli tomu využívají společnosti možnosti cloudové repatriace, která umožňuje zachování provozu v cloudu, ale za lepších podmínek například u lokálního poskytovatele nebo pomocí hybridních či privátních řešení.

Dobrým krokem, které dokáže zabránit této závislosti, je vhodný výběr a následné nastavení exit sttrategie.

Otázky týkající se ochrany osobních údajů

V některých případech mohou být data uložena v cloudu podléhající zákonům jiné země, což může vyvolávat obavy týkající se ochrany osobních údajů a soukromí. V Evropě nás pronásleduje GDPR, které samozřejmě souvisí i s uchováváním dat našich zákazníků v cloudu. I zde se nabízí možnost výběru lokálního poskytovatele, který sám chápe dodržování GDPR a musí se ho držet.

Co s tím?

Teď jsme se věnovali hodně pesimistickému náhledu na to, co všechno firmy ruinuje vzhledem ke cloudu. Když se nad tím ale zamyslíme, tak vlastně skončíme u jedné jednoduché věci – řešením je správný přístup k výběru.

IT je obor, ve kterém je potřeba využívat hloubkové analýzy, aby fungovalo dobře. To platí i pro výběr IT infrastruktury. Pokud si firma dá záležet na dobrém průzkumu, pak může velmi rychle efektivně a předem najít to správné cloudové řešení, které odpovídá potřebám a strategii.

Závěr

Spousta důvodů, jedno jednoduché řešení. Pečlivost se při výběru cloudu vyplatí a výběr správného partnera ještě víc. Jinak vás čeká cesta do minimálně jednoho z těchto důvodů ke zklamání.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru