Blog

Jak IoT zajišťuje nejvyšší kvalitu potravin na vašem stole?

Obsah
Jídlo je nutnost, jídlo je požitek, jídlo se může stát nebezpečnou zbraní.

Potraviny mají velké možnosti a jejich dopad závisí na tom, jak je přistupováno ke zpracování, výrobě, skladování a přepravě. Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita a bezpečnost potravin, které se dostávají do obchodů a na náš rodinný stůl, čím dál více firem sahá po moderních technologiích. V dnešním článku se zaměříme na veličiny a situace, které jsou pomocí internetu věcí (IoT) sledovány a vyhodnocovány. Zaměříme se na tyto oblasti:

  • sledování teploty v celém výrobním řetězci
  • přepravu
  • predikci poruch
  • sledování kvality
  • predikce zásob a minimalizace plýtvání
  • inteligentní řízení výroby
  • vylepšení péče o zákazníky

Teplota v potravinářském výrobním řetězci

Jedním z nejvýznamnějších využití IoT v potravinářství je sledování teploty a vlhkosti během výroby, skladování a přepravy potravin. Díky použití teplotních čidel mohou být naměřené údaje přenášeny do cloudu, kde se analyzují a v reálném čase poskytují informace o stavu potravin. Toto řešení pomáhá minimalizovat riziko kontaminace a zajišťuje, že potraviny jsou skladovány a přepravovány v optimálních podmínkách.

Kromě sledování a poskytování informací cloudové systémy využívají možnosti nastavit hraniční hodnoty, které už jsou kritické a jejich dosažení se musí okamžitě řešit. Nejde tedy jen o proaktivní přístup zaměstnanců, kteří by kontrolovali a monitorovali stav na online dashboardu, ale systém je také může upozornit, pokud jsou hraniční hodnoty na dosah. Individuálně nastavené alerty jsou tak přizpůsobené potřebám výroby jednotlivých potravin a odpovědní zaměstnanci jsou tak včasně informování o nevhodném prostředí.

Přeprava

Technologie internetu věcí umožňuje sledování běžných dat během přepravy – například pozici vozidla nebo trasu. Kromě toho je ale možné do systému napojit i čidla, které jsou určená pro sledování konkrétních potravinářských dat.

V oblasti přepravy potravin může být IoT využito k monitorování teploty v autech a jejího dodržování během celé cesty. Například senzory mohou sledovat teplotu v autě, které převáží potraviny, a v případě, že se teplota zvedne nad povolenou úroveň, může být odeslán upozornění personálu, aby mohli okamžitě reagovat a zajistit, že potraviny zůstanou v dobrém stavu.

Nejde tedy jen o upozornění pro konkrétní zaměstnance v rámci firmy, ale pokud společnost využívá například externí přepravu, je možné tato upozornění přizpůsobit tak, aby se k důležitým informacím dostala vždy odpovědná osoba v konkrétním kroku výrobního a přepravního řetězce.

Predikce poruch

Další možností IoT v potravinářství je predikce poruchy zařízení, například chladničky nebo chladícího boxu. Díky datům z čidel mohou být v reálném čase sledovány parametry chladničky, jako je teplota, vlhkost a další faktory. Pokud jsou naměřené hodnoty mimo předem stanovené limity, opět je vygenerováno upozornění na blížící se poruchu, takže lze přijmout opatření, aby se zamezilo vzniku problému.

Díky těmto opatřením je možné nejen včas odhalit nefunkční zařízení a vyměnit ho, ale hlavně zajistit, aby porucha na zařízení nepoškodila kvalitu vyrobených potravin nebo dokonce nezničila vyrobené potraviny, které by bylo nutné vyhodit.

Sledování kvality

IoT může sledovat kvality potravin, například množství kyslíku v atmosféře nebo obsahu chemických látek v potravinách. Pokud senzory detekují nežádoucí podmínky, jako jsou zvýšené hladiny nebezpečných chemikálií nebo přítomnost patogenů, může být okamžitě vygenerováno upozornění, aby bylo možné přijmout rychlá opatření. Samozřejmostí jsou kontroly teploty, které brání například k vysoušení masa při pečení nebo nadměrných teplotách potravin.

Predikce zásob a minimalizace plýtvání

IoT v potravinářském průmyslu se neomezují pouze na sledování teploty a vlhkosti potravin během skladování a přepravy. IoT může být také využito při predikci množství potravin, které budou potřeba k nakoupení a jaký bude spotřebitelův zájem o dané produkty. Toto využití může být obzvláště užitečné pro velké obchodní řetězce a supermarketové řetězce, kteří by mohli být schopni lépe plánovat své zásoby a zamezit zbytečnému plýtvání.

Inteligentní řízení výroby

Dalším využitím může být v oblasti inteligentního řízení výroby. Díky IoT technologiím mohou být potravinářské výrobní linky připojeny k internetu a data o provozu a výrobě mohou být analyzována a optimalizována pro dosažení větší efektivity. IoT senzory mohou také pomoci s identifikací potenciálních problémů v průběhu výroby a umožnit rychlé a efektivní řešení těchto problémů.

Lepší péče o zákazníky

Kromě výroby a skladování potravin může IoT také pomoci s vylepšením zákaznické zkušenosti. Například IoT senzory v restauracích mohou být použity k monitorování teploty a vlhkosti v místnosti, což pomůže zajistit, že zákazníci mají příjemný zážitek. Dále mohou být senzory využity ke sledování zákaznických objednávek a preference, což může pomoci s personalizací zákaznické zkušenosti.

Díky internetu věcí je také možné minimalizovat riziko, že dojde k prodeji zkažených potravin. To by mohlo velmi narušit pověst mezi zákazníky a také by to mohlo vést k soudním žalobám.

IoT ve službách potravinářského průmyslu

Výhody využití IoT v potravinářském průmyslu jsou zřejmé. Pomocí těchto technologií lze zlepšit efektivitu výroby, snížit plýtvání a zlepšit zákaznickou zkušenost. Zároveň to umožňuje výrobcům a obchodním řetězcům být odpovědnějšími ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizovat negativní dopad na něj. IoT v potravinářském průmyslu se stává stále více běžným a tato technologie má potenciál změnit způsob, jakým produkujeme, skladujeme a nakupujeme potraviny.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru