Cloud computing - jaké jsou možnosti (přehledný průvodce)

Jan Hes

Jan Hes

Senior IT Specialist

S cloudovými službami jako by se v poslední dekádě roztrhl pytel. Jenže nadšení z nové technologie nyní vyústilo v mnoha firmách v naprosté zmatení, kde co vlastně běží a hlavně – kolik to stojí.

Navíc přichází další vlna dotačních výzev, které mají firmám pomoct digitalizovat. Jenže… jak si vybrat správně, když nabídka je tak široká? V tomto článku se pokusíme vysvětlit jednotlivé rozdíly cloudových služeb. Nebudeme se však zaměřovat na typy podle míry zapojení uživatele do správy (jako je to u IaaS, PaaS nebo SaaS – na ty se zaměříme v našich videích). Tento článek rozebere jednotlivé typy veřejného a privátního cloudu a taky odhalí rozdíl mezi hybridním cloudem a multicloudem.

Veřejný cloud

Snad všichni jsme se setkali se jmény jako je Azure, AWS nebo Google Cloud Services. Tyto služby jsou všechny veřejným cloudem, což znamená, že výpočetní zdroje, které jako jejich uživatel dostáváte k dispozici – virtuální procesy, operační paměti a diskový prostor – jsou sdílené napříč uživateli.

To v praxi znamená, že kdo dřív přijde, ten dřív bere, v tomto případě počítá. Vzhledem k tomu, že jsou fyzické zdroje poskytovatele sdílené, tak se v extrémním případě může stát, že místo toho, abyste do účetního systému uložili transakci, tak se dostanete do fronty a čekáte, až si svoje vyřídí ti, co byli před vámi.

Do takto vyhrocené situace se pravděpodobně nedostanete, ale dobře se na ní ukazuje hlavní princip fungování veřejného cloudu. Ten můžeme rozdělit na dvě cloudové služby – virtuální privátní server (VPS) a virtuální datové centrum.

Virtuální privátní server (VPS)

Virtuální privátní server, neboli VPS, je předkonfigurovaný server, který vám běží online. Technici vždy čekali na nové fyzické servery, které měly určitý daný výkon – počet procesorů, operační paměti a disky. Stejně tak je tomu u VPS. Koupíte si server, ten má určitý výkon, jen vám ho nedoručí pošta, ale online prostředí poskytovatele.

Rozdílem od fyzických serverů je však to, že u hardwaru je často možnost doplnit výpočetní zdroje do určitého maxima. Konfigurace VPS se změnit nedá a jakékoli úpravy či doplnění musíte řešit nákupem jiného virtuálního serveru. Aby nás ještě nepletlo to slovo privátní – stále se pohybujeme ve sféře sdíleného veřejného cloudu. Virtuální server je ale privátní, protože k němu máte přístup pouze vy.

Ještě jeden aspekt přichází na paměť, když se bavíme o VPS. Poskytovatelé těchto služeb často nabízí formu managed VPS – tedy spravované servery, o které se nemusíte starat. Je ale nutné si uvědomit, že v tu chvíli má poskytovatel prostředí plný přístup nejen ke konfiguraci vašich serverů, ale také k vašim datům – tak, jak ho mají technici, kteří se starají o fyzické servery ve vaší serverovně. Je vhodné zvážit, zda výhody správy vyváží vyšší bezpečnostní riziko.
Výhody Nevýhody
• Nízká cena • Komplikovaný výběr
• Bez nutnosti pokročilých znalostí nastavení • Minimální možnost správy prostředí
• Pevně daná konfigurace zdrojů
• Vyšší bezpečnostní riziko u managed služeb

Virtuální datové centrum

Druhou službou veřejného cloudu je virtuální datové centrum. Vrátíme se nejprve k základům, tedy k definici fyzického datového centra. Je to prostředí, ve kterém je možné efektivně provozovat servery a přidružená zařízení. Toto prostředí je tedy oproštěné o nutnost hardwaru a celé je přesunuté do cloudu.

K dispozici tedy máte prostředí – procesory, operační paměť a diskový prostor – ale kolik serverů a jak velké si z nich poskládáte, to je na vás. Navíc je možné vytvářet vlastní sítě, kterými sami řídíte jak komunikaci mezi vašimi servery, tak i jejich případné spojení do internetu.
Výhody Nevýhody
• Prostředí přesně podle vašich potřeb • Nutnost zakoupit kombinaci několika položek
• Cena oproti VPS
• Nutnost technických znalostí pro správu celého prostředí

Privátní cloud

Nyní se dostáváme do části, která se vyznačuje slovem dedikovaný. Privátní cloud totiž poskytuje vyhrazené zdroje pouze pro vás. To s sebou ale nese vyšší náklady, protože využíváte nejen veřejné zdroje, ale také dedikované fyzické zdroje – pokud máte čistě on-premise řešení. Privátní cloud ale také může mít podobu on-premise služby nebo čisté služby.

On-premise privátní cloud

Toto řešení odpovídá svému názvu – fyzická infrastruktura umístěná u vás a na ní spuštěné cloudové prostředí. Výhodou oproti běžným fyzickým serverům je to, že výpočetní zdroje hardwaru se dají využít mnohem efektivněji, pokud jsou zvirtualizované a navíc využívají cloudové metody automatizace a orchestrace, které přinášejí další výhody.
Virtualizace – pokud máme fyzický server, který má 2 10-jádrové procesory, pak fyzicky můžu využít pouze procesory jako celek. Virtualizace nám ale umožňuje využít jednotlivá vlákna procesorů, takže ve virtualizovaném prostředí mám k dispozici procesorů ne 2, ale 20. Díky tomu je virtualizace mnohem efektivnější, než běžné fyzické servery.
On-premise privátní cloud přináší vše do vašich rukou – máte pod kontrolou bezpečnost, přístupy, péči i provoz. To s sebou ale samozřejmě nese nemalé náklady.
Výhody Nevýhody
• Všechny aspekty plně pod kontrolou • Vysoká cena
• Nutnost investice do hardwaru a následná péče o něj
• Škálovatelnost pouze velkými skoky – řídí se fyzickým HW

On-premise privátní cloud jako služba

Pokud ale nechcete podstoupit první vysokou investici do hardwaru, je možné postavit privátní cloud u vás, ale dodat ho jako službu. V reálu to pak znamená, že kromě aut máte na operativní leasing také fyzickou IT infrastrukturu. Místo investice tak máte fixní měsíční poplatek za pronájem.

To se může vyplatit v případě, že potřebujete privátní cloud na serverech u vás, ale nemůžete si dovolit servery nakoupit. Nemusíte tak řešit ani sestavení a instalaci, protože to vše je odpovědností poskytovatele řešení.
Výhody Nevýhody
• Efektivnější rozložení nákladů při nutnosti pořízení tohoto typu řešení • Vysoká cena
• Celé řešení je v majetku poskytovatele
• Nutnost vstoupit do střednědobé smlouvy
• Nákladné přizpůsobení velikosti

Privátní cloud na sdílené infrastruktuře

Název této cloudové služby se možná zdá být zamotaný vzhledem k tomu, že mluvíme stále o privátním cloudu, ale zasahuje nám sem sdílená infrastruktura. Podívejme se tedy na jednotlivé aspekty služby.

 • Virtuální cloud – IT nemusí vyžadovat vlastní fyzickou infrastrukturu, takže 100 % CAPEX nese cloudový poskytovatel
 • Na sdílené infrastruktuře – použití výpočetních zdrojů přesně podle potřeby optimalizuje provozní náklady
 • Privátní varianta – veškerý obsah cloudu včetně všech dat je přístupný pouze jeho majiteli

Možná hledáte řešení, do kterého neuvidí žádný poskytovatel, ale zároveň nechcete vynakládat vysoké částky za pořízení a péči o hardware. tento typ cloudové služby přináší veškeré výhody privátního řešení a k tomu přidává výhody sdíleného řešení – tedy sdílené fyzické infrastruktury.

Tato cloudová služba je skoro identická s virtuálním datovým centrem, ale rozdíl je, že zde ještě máme výhodu privátního řešení. Je také plnohodnotnou alternativou vlastního fyzického zázemí v serverovně, jak se o tom například přesvědčila firma Atos.
Výhody Nevýhody
• Nízká cena • Nutnost technických znalostí
• Celé prostředí plně pod kontrolou
• Přizpůsobivost

Hybridní cloud

Nyní se dostáváme do mladšího teritoria technologií. V poslední době se totiž objevily dva pojmy – hybridní cloud a multicloud. Někdy dochází k jejich záměně, což se ale může hodně vymstít při výběru řešení.

Hybridní cloud je spojení dedikovaných a sdílených výpočetních prostředků, obvykle konkrétního fyzického HW a sdílených prostředků ať již veřejného nebo privátního cloudu. Jak jsme již zmínili, u fyzické infrastruktury je rozšiřování ne úplně jednoduchým úkolem, obzvlášť, když váš hardware je už na maximu svých možností. V tu chvíli přichází dvě možnosti – nakoupit další fyzické servery nebo využít externího cloudového řešení pro rozšíření kapacity.

Hybridní cloud tedy pomáhá využívat zdroje od poskytovatele cloudových služeb k rozšíření své kapacity, zatímco aplikace, které je nutné udržet na dedikovaných zdrojích, ty běží na vyhrazené fyzické infrastruktuře.
Výhody Nevýhody
• Přizpůsobivost • Vyšší cena
• Řešení individuálních a speciálních potřeb • Komplikovanější prostředí na správu

Multicloud

Multicloud je řešení, které umožňuje pracovat efektivněji s více cloudovými platformami. Můžeme například mít vývojářskou firmu, která využívá AWS a Google Cloud Platform. V tu chvíli hledáme nástroj, který by umožnil sjednocenou správu zdrojů, které si u jednotlivých poskytovatelů platíte.

Například Kubepoint, který poskytujeme jako nástroj pro automatizaci spouštění celých Kubernetes clusterů, umožňuje také automatizované spouštění virtuálních strojů u různých poskytovatelů cloudových zdrojů. S naším cloudem tak je možné používat i další typy cloudových služeb.
Výhody Nevýhody
• Zjednodušení stávajícího využívání různých poskytovatelů • Nutnost komplexní znalosti různých nabízených služeb a cenových politik
Roztříštěné prostředí při nedostatečném plánování celé architektury

Shrnutí

Výběr cloudových služeb je v dnešní době skutečně široký a zorientovat se v nabízených službách, jejich formách či obchodních a cenových modelech jednotlivých poskytovatelů je skoro nadlidský výkon. Obzvlášť, pokud se chystáte žádat o dotaci na digitalizaci vaší firmy, je dobré požádat o konzultaci, aby vaše firma nezdigitalizovala způsobem, který by přinesl jen větší problémy.

Veřejný i privátní cloud, hybridní cloud i multicloud mají každý své místo, jen musíte zjistit, pro který je to pravé místo u vás. Ale i s tím vám rádi pomůžeme.

Zaujali jsme vás?


Slovníček

Virtualizace – pokud máme fyzický server, který má 2 10-jádrové procesory, pak fyzicky můžu využít pouze procesory jako celek. Virtualizace nám ale umožňuje využít jednotlivá vlákna procesorů, takže ve virtualizovaném prostředí mám k dispozici ne 2, ale 20 procesorů, které můžete rozdělit do třeba do 4 virtuálních serverů. Díky tomu je virtualizace mnohem efektivnější, než běžné fyzické servery.
Cloud – služba, která umožňuje více uživatelům čerpat ze stejného sdíleného balíku zdrojů
On-premise / in-house – využití technologií, které jsou umístěné u zákazníka
Dedikovaný – vyhrazený pro využívání konkrétním uživatelem/službou

Obsah článku

Doporučené

Vyplňte následující formulář

  Jméno
  Příjmení
  Email
  Telefon
  Předmět
  Co pro vás můžeme udělat?