Blog

Proč se korporáty přiklánějí k OpenStacku?

Obsah
Poznáváte tyto společnosti?
 • Adobe Advertising Cloud – změna z AWS
 • Blizzard Entertainment – cloud služby od 2012
 • Rakuten – virtualizace mobilní sítě
 • CERN – Kubernetes klastry
 • American Airlines – poskytuje PaaS
 • GAP – aplikace pro zákazníky
 • Nike – online prodeje
 • Bloomberg – privátní cloud
 • Volkswagen – Big Data a webové stránky

Spojuje je jejich nadnárodní dosah a globální úspěch. Ale také ještě jedna věc – OpenStack. Aktivity, které jsme na seznamu vypsali, jsou z oficiálních stránek cloudové platformy OpenStack a ukazují univerzálnost a kvalitu, kterou využívají ti největší hráči na světě. Proč je tento software pro cloudová prostředí tak oblíbený?

Podíváme se společně na důvody, které firmy vedou k tomu, aby své IT přesunuli na OpenStack – ať už se jedná o formu privátního cloudu nebo IaaS. Těchto 7 oblastí jsme poskládali z uživatelských recenzí a také vlastních zkušeností.

Cena

Náklady jsou jedním z ohledů, které vždy byly a vždy budou jedním z nejzásadnějších hledisek pro výběr čehokoliv ve firmách. U IT je navíc ta nevýhoda, že se nám kloubí vysoké náklady a těžko vysvětlitelné přínosy. Hlavně v případech, kdy je řešení o něco dražší, ale má své výhody – v takových situacích je rozhodování skutečně náročné.

Je ale zajímavé, že tento princip dokáže porazit jeden prvek – velké jméno. Na poli cloudových služeb se globálně na špičce drží tři poskytovatelé – všichni se světoznámým jménem. Firmy často jejich brand berou jako záruku toho nejlepšího, co se dá najít.

Pak se ale dívají na vyúčtování. Ačkoliv bychom měli pozorovat úspory z rozsahu, uživatelé často platí nejen vyšší cenu, ale zároveň ztěží dohledají, proč – je zapotřebí internetového kolektivního umu, aby dokázali rozšifrovat, za co vlastně platí. Jinak řečeno, musí sednout s fakturou Googlu a hledat.

Ten čas je ale lépe věnovaný prostředí, ve kterém odpadají detektivní práce i vysoké náklady. OpenStack je open source řešení, takže je k dispozici pro kohokoli zdarma. Pokud ale nechcete spravovat vlastní privátní cloud, na trhu jsou řešení, která jsou postavená na OpenStacku, ale poskytují veškeré výhody služby. Přesvědčila se o tom i česká společnost DIKA servis, jejíž případovou studii najdete v článku České řešení obstojí proti globálním velikánům.

Nasazení

Implementace cloudové architektury není jednoduchá věc. Aby firmy úspěšně našly svou IT cestu, je nutné věnovat dostatek času podrobnému plánování – k čemu infrastrukturu potřebujeme, jak ji budeme využívat, kam naše firma směřuje, jaká je exit strategie (ano, už při přechodu na nějaké řešení je nutné mít připravenou strategii odchodu, je to běžný postup).

OpenStack umožňuje firmám nasadit celé prostředí, aniž by bylo nutné skládat komponenty dohromady. V případě privátního cloudu sice musí technici vše nastavit, ale u OpenStacku as a Service, to vše už za vás udělal poskytovatel služby. V tu chvíli je nasazení pouze získání přihlašovacích údajů. K dispozici pak máte ve firmě vše, co potřebujete.

To se liší od modelu poskytování například Azure nebo AWS, které se zaměřují na mikroslužby. Každý prvek prostředí je zabalený jako samostatná služba a pro nasazení infrastruktury je nutné poskládat ten správný mix.

A to nás opět dostává k prvotní úvaze o nutnosti detailní analýzy. Jsou mikroservisy pro vaši firmu? Není lepší si přesně nadefinovat prostředí a nenechat se omezovat? Na to si musíte odpovědět na základě potřeb vaší firmy.

Tato tabulka ukazuje, jaké jsou možnosti cloudových prostředí a jak vypadají prodejní modely Azure, AWS a Cloudpoint, který je OpenStackovým cloudem poskytovaným formou služby.

Zatímco AWS a Azure jde cestou spousty jednotlivých služeb, OpenStackový CLOUDPOINT zahrnuje vekšeré komponenty v rámci jedné služby.

Služba

 • Virtual Server
 • VS Disk
 • Object Storage
 • Load Balancing
 • Database
 • Auto Scaling
 • Container
 • Message Queue
 • File Storage
 • Certificates
 • vPrivate Cloud
 • API Gateway
 • vDesktop
 • Big Data Service
 • AI Solution

CLOUDPOINT

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AWS

 • EC2
 • EBS
 • S3
 • ELB
 • RDS
 • AWS AS
 • EKS
 • SQS
 • EFS
 • AWS CM
 • VPC
 • API Gateway
 • Workspaces
 • EMR
 • AWS AI

AZURE

 • VM
 • Disk Storage
 • Block Storage
 • Load Balancer
 • Azure Database
 • VM Scale
 • AKS
 • Service Bus
 • File Storage
 • App Service
 • VNet
 • API Management
 • WIN vDesktop
 • HDInsight
 • Azure AI

Jednoduchost

Princip jednoduchosti se prolíná mnoha aspekty práce s OpenStackovým prostředím, ale velmi dobře je to viditelné u práce s jednotlivými virtuálními stroji – virtuálními servery. OpenStackové instance – což jsou právě virtuální servery – se nastavují v jednoduchém wizardu. Technici vybírají pouze parametry, které skutečně potřebují řešit – kolik zdrojů, jaký operační systém a připojení IP adresy.

Při volbě mikroservis je potřeba se zorientovat v dlouhých seznamech již přednastavených serverů a vybrat ten, který se nejvíce blíží potřebám firmy, navíc také ve správném regionu. Výhodou je automatizované nastavení tohoto stroje během chvilky. Avšak i zde se dají najít alternativy, které běží na OpenStacku. Například Kubepoint ovládací panel, který do OpenStackového IaaS automatizovaně vystřelí virtuální server.

Díky vhodné kombinaci komponent IaaS platformy, umožňuje OpenStack CLOUDPOINT spustit a provozovat i komplikovanou infrastrukturu včetně složitých sítí a bezpečnostních pravidel. Nemusíte se tedy přizpůsobovat limitům či omezením a můžete se plně soustředit a efektivnost a bezpečnost vašeho řešení.

A pokud se jedná o přednastavené konfigurace, i ty se dají v OpenStacku najít. Výhodou ale je, že přednastavené flavory (konfigurace CPU a RAM) jsou pouze nejběžněji používanými konfiguracemi a pokud vám žádný zrovna nekápl do noty, můžete si vytvořil libovolně svůj vlastní.

Flavor – šablona serveru s definovanými výpočetními zdroji

Velký pool

Nebojte, při využití OpenStacku nemusíte nakupovat i opravdový bazén. Jde o to, že OpenStack umožňuje přehlednou a jednoduchou správu výpočetních zdrojů, které máte k dispozici (tedy poolu zdrojů).

Vzhledem k tomu, že ovládací panel Horizon přehledně zobrazuje množství jednotlivých prvků výpočetního prostředí a nekombinuje je automaticky do konfigurací, máte přehledně před sebou koláčové grafy s procenty využitých konkrétních zdrojů. Ty nepoužité pak můžete libovolně kombinovat tak, aby vám přinesly co největší užitek.

Navíc se ani manažeři nemusí probojovávat ajťáckým slangem – Horizon mluví i řečí manažerů.

Adaptabilita

Přizpůsobivost – customizace… ten pocit, když chcete iPhone, ale v nabídce je pouze Samsung a Motorola. Ne, že by některá značka byla horší než jiná, ale slouží jiné cílové skupině. A pokud preferujete určitý výrobek, je jasné, že budete chtít přesně to, co máte na mysli.

U spousty přednastavených služeb se ale musíte vejít právě do jejich nabídky, ne do vašich preferencí. Zvolit tu druhou nejlepší možnost, protože jiná není. Hledat jinde, kde by to mohli nabízet. Tak tomu ale není u OpenStackového prostředí. Díky své versatilitě nabízí prostředí, ve kterém skutečně může firma provozovat cokoli. A pokud změní názor, změní se i infrastruktura.

Není třeba trefovat se do formiček, protože je například pro poskytovatele moc náročné pokrýt všechny možnosti – často to ani není možné. Ale co možné je, je využít OpenStackový cloud, který neomezuje přednastavením. A tím pádem po vás ani nechce dodatačné poplatky za další služby, které chcete nad rámec. U OpenStacku nad rámec neexistuje.

Orientace

Čas jsou peníze, takže když ho vašim technikům dokážeme ušetřit, určitě budete rádi. A právě k úspoře času se vztahuje jednoduchost orientace v samotném prostředí. Každá technologie má svojí logiku, takže si nebudeme nalhávat, že OpenStack je výjimkou. Jeho křivka učení na tom ale není úplně špatně.

Prostředí Horizon, které je k jeho obsluze používané, je jednoduchá sada oblastí, které můžou technici spravovat. Je nutné si zvyknout na specifický slovník, ale co je pár slov v porovnání s dlouhými seznamy služeb a konfigurací.

Slovníček

Instance – počet vytvořených virtuálních serverů. Můžete vytvářet libovolný počet virtuálních serverů, a to v rámci přidělených výpočetních prostředků. Tím je zajištěna obrovská flexibilita celého prostředí, virtuální server lze libovolně nakonfigurovat přesně dle vašich potřeb. Graf ukazuje, že z 10 vytvořených virtuálních serverů jich je 6 aktivních.

vCPU – počet rezervovaných jednotek virtuálních procesorů. Graf ukazuje, že z 20 rezervovaných jednotek virtuálních procesorů je aktivně využíváno 18, tedy 95% využití. Graf tedy jasně ukazuje, že z pohledu vCPU jsou rezervované prostředky efektivně využity a případně lze ihned řešit zvýšení jejich počtu.

vRAM – množství rezervované virtuální paměti. Graf ukazuje, že z 50 GB rezervované virtuální paměti je využito 34 GB. Graf ukazuje, že z pohledu této položky je její rezervované množství efektivně využito. V případě potřeby lze ihned řešit zvýšení její zvýšení.

Svazky – počet vytvořených virtuálních disků. Tato položka je významná pro technické oddělení, nemá vliv na celkovou cenu za službu.

Snapshoty svazku – snímek disku. Tato položka je významná pro technické oddělení a nemá vliv na cenu za službu.

Úložiště svazků – množství celkově rezervované diskové kapacity. Z grafu je patrné, že z 1,5 TB celkové diskové kapacity je téměř veškerá kapacita využita. Je zřejmé, že celkové rezervované množství je téměř využito, neplatí se tedy zbytečné náklady na diskovou kapacitu, protože tato je efektivně využita. V případě potřeby lze okamžitě diskovou kapacitu navýšit.

Plovoucí IP adresy – přidělené veřejné IP adresy. Z grafu je patrné, že ze 4 přidělených veřejných IP adres jsou všechny využité.

Bezpečnostní skupiny – soubor bezpečnostních skupin. Tato položka je určena pro technické oddělení a nemá vliv na celkovou cenu za službu.

Pravidla bezpečnostních skupin – soubor pravidel bezpečnostních skupin. Tato položka je určena pro technické oddělení a nemá vliv na celkovou cenu za službu.

Sítě – Počet definovaných sítí v rámci Vašeho prostředí. Tato položka je určena pro technické oddělení a nemá vliv na celkovou cenu za službu.

Porty – Počet vytvořených portů v rámci Vámi definovaných sítí. Tato položka je určena pro technické oddělení a nemá vliv na celkovou cenu za službu.

Routery – šablona serveru s definovanými výpočetními zdroji

Škálovatelnost

Spoustu společností také zajímá, jak je to s rozšiřováním infrastruktury. U fyzických serverů byly zvyklé dokupovat hardware, u VPS zase další předkonfigurované servery v internetovém rozhraní. OpenStack nic z toho neřeší.

Je to díky principu, jakým se v něm pracuje s výpočetními zdroji. Server už je sestava nějakých procesorů, pamětí a disků, a ještě dalších komponent podle toho, k čemu server potřebujete použít. Ale OpenStack je vlastně hromádka procesorů, pamětí a disků, které si libovolně skládáte do vlastních serverů. Takže škálovatelnost je omezena pouze zdroji, které máte k dispozici – takže vlastně neomezená.

Závěr

Peníze a efektivita – to jsou dvě slova, ke kterým se vždy dostaneme, pokud se bavíme o interním fungování firmy. Řešení musí být finančně výhodná a zároveň musí přinášet efektivitu. Každá firma pak má navíc své specifické požadavky, které jsou individuální. A jak si myslíte, že se tyto individuální požadavky nejlépe pokrývají – předkonfigurovanou službou, nebo OpenStackem?

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru