Blog

Výběr cloudového poskytovatele začíná exit strategií

Obsah
Možná to zní paradoxně.

Pokud vybíráte poskytovatele cloudových služeb, proč se zaměřovat na to, jak ho později opustit? Otázka exit strategie je ale otázkou jistoty. Exit strategie není jen tak nějaká doložka, že můžete utéct a hotovo. Exit strategie v cloudu znamená, že pokud bude někdy potřebovat svou infrastrukturu či data přenést, neskončíte s prázdnýma rukama.

Obzvláště při dnešní zásobě SaaS produktů se může stát, že vaše firma vesele používá tyto služby pro běžný provoz a poskytovatel se rozhodne změnit obchodní podmínky či technické parametry služby, nebo ji dokonce zruší. Budete moci přenést svá data někam jinam?

V tomhle článku se podíváme na 4 důležité důvody, proč je zájem o exit strategii už v počátku spolupráce klíčem k úspěchu.

Business Process Continuity (BPC)

Díky technologiím se dnes daří firmám zachovávat nepřetržitý chod a provoz. Ale také se může stát, že právě technologie se stanou příčinou výpadku.

Příkladem může být situace jedné výrobní firmy. Výpověď služeb znamenala krátký časový úsek pro přemigrování kritických systémů, na kterých závisel provoz několika výrobních podniků.

Taková situace mohla mít dvě varianty:

  • Pokud by byla exit strategie – v alokovaném čase by se přistoupilo k odmigrování a přesunu veškeré architektury a dat do nového prostředí, aby nedošlo k výpadkům.
  • Pokud by nebyla exit strategie – začal by pořádný chaos, protože by se začalo zjišťovat, jak by se dala data přeformátovat a přemigrovat, kam vlastně, co k tomu je potřeba. Pravděpodobně by se to nestihlo v rámci zachování BPC.

Je tedy vhodné zvážit, kolik času můžete věnovat přerušení provozu případně kolik dat můžete obětovat.

Efektivita fungování

Pokud už o exit strategii uvažujete, pak stojíte před rozhodnutím, jak ji vlastně naplánovat. Každá společnost je jedinečná, takže neexistuje univerzální plán, jak naplánovat odchod. Jsou ale určité postupy, které se obecně používají.

Například je dobré zvážit, zda vaše společnost vydrží kompletní migraci najednou nebo je možné provozovat starý i nový systém paralelně. Každé s sebou nese určité výhody i nevýhody a také náklady. Promyšlení komplexnosti exit strategie je klíčové k tomu, aby vše proběhlo v pořádku.

Finance

Vícenáklady, které vzniknou při nedostatečné exit strategie, mohou být nepředstavitelné. Nejde totiž jen o to, že ztratíte data. Můžete také ztratit celou architekturu a možnost ji obnovit. Proč?

Už jsme se zmínili o službách typu SaaS, ale mohli bychom toto tvrzení vztáhnout i managed služby a další systémy, které jsou proprietární. V takovém případě totiž používáte služby, které nejsou přenositelné.

V praxi to znamená, že přesné nastavení služby nemůžete replikovat v jakémkoli jiném prostředí. Vlastně tedy stojíte před situací, kdy všechna práce, která byla věnována úpravám jednoho systému, nemůže být přemigrována 1:1 do nového prostředí.

V lepším případě stojíte před nutností udělat změny v základech prostředí, v horším stojíte před nutností předělat vše od nuly. Ať už je nutnost jakákoli, čekají na vás náklady, které se mohou rovnat až kompletní investici do nové architektury IT.

Akceptovat, nebo odmítnout

U většiny věcí, které dnes nakupujeme, tak ani nepřemýšlíme, že je za každým produktem smlouva, kterou můžeme přijmout, nebo odmítnout. Asi by nikdo z nás nechtěl v supermarketu pročítat a podepisovat desítky smluv za každou položku, kterou nakoupí.

U cloudových služeb to tak ale není. V takovém případě je potřeba velmi detailně projít smlouvy a zaměřit se na exit strategii, která by v podmínkách měla být popsána.

Pokud tam popsána není nebo jsou podmínky nevhodné, je na vás, zda takovou službu přijmete a podepíšete smlouvu, nebo ne. Pokud se i přes nepříjemné podmínky smlouvu rozhodnete podepsat, musíte ale počítat s tím, že exit strategie se pro vás pak může stát noční můrou.

Ačkoli se exit strategie jeví spíše jako technická záležitost – a skutečně její náplň je technická svojí podstatou – jsou za ní schované také velmi netechnické oblasti – business process continuity, finance a efektivita za všech okolností. Proto je důležité nebrat ji jako vedlejší, ale jako jednu z hlavních součástí při tvorbě kompletní architektury firemního IT.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru