Blog

Cloudový paradox - šetří i žere zároveň

Obsah

Spousty firem ale s hrůzou zjišťují, že ty slíbené benefity byly pouze to –  sliby.

Cloud je i po těch letech stále ožehavým tématem. Pominu to, že někteří v něm vidí stále jen úložiště. Spousty firem ale s hrůzou zjišťují, že ty slíbené benefity byly pouze to – sliby.

Jak už mnohé firmy zjistily, přechod na cloud může mít různé finanční dopady v závislosti na řadě faktorů. Je ale pravda, že ta negativa většinou plynou z nedostatečného plánování.

Jaké tedy jsou ty důvody pro tento cloudový paradox, že některé firmy na technologii šetří, kdežto jiné na té samé technologii tratí? A je vůbec možné se z negativní pasti cloudových nákladů dostat? Na to se podíváme v dnešním článku.

Proč firmám cloud šetří?

Začneme správnou sendvičovou metodou – nejprve to pozitivní, pak se koukneme na negativa a nakonec zjistíme, jak s těmi negativy zatočit. Možná kroutíte hlavou, protože zrovna vaše firma patří do kolonky „žere“, ale nevěšte hlavu, ty následující benefity se mohou stát realitou i pro vás – efektivita nákladů, optimalizace nákladů na údržbu, škálovatelnost nebo produktivita.

Efektivita vstupních nákladů

Tato efektivita je maximální, protože cloud ve většině případů odbourává investiční náklady (to ale neplatí například u privátního cloudu, který investici do vlastního hardwaru může vyžadovat).

Veškeré náklady, které by tak bylo nutné předem investovat do pořízení zařízení, může firma věnovat provozu cloudu.

Snížení nákladů na údržbu

Cloudové služby snižují potřebu interní údržby a aktualizací serverů, neboť tyto úkoly přebírá poskytovatel cloudových služeb. Jak péče o fyzický hardware, tak o virtualizované prostředí a veškerý podvozek spadá na bedra právě poskytovatele služby.

Některé typy cloudových prostředí sice vyžadují péči – jde například o IaaS, který je pouze virtualizovanou formou fyzických výpočetních zdrojů – ale stále se bavíme o značné úspoře času techniků díky přesunu veškerých úkonů údržby do jejich počítačů a mimo fyzické serverovny a sály, kde by naběhali desítky a stovky kilometrů při řešení běžné správy i řešení problémů.

Škálovatelnost

Firmy mohou snadno škálovat své IT zdroje nahoru nebo dolů podle aktuálních potřeb bez nutnosti velkých kapitálových výdajů. V reálu to tedy znamená, že místo investičních a přidružených nákladů je potřeba vynaložit pouze dodatečné náklady na provoz specifického rozšíření, které je navíc v cloudu ještě mnohem blíže reálným potřebám, než by fyzické servery kdy mohly být.

Velmi blízko se přibližují virtuální privátní servery, ale přesně kopíruje v každém okamžiku potřeby virtuální datové centrum.

Zvýšení produktivity

S příchodem pandemie covidu jsme zažili, jak nutné je mít vyřešený vzdálený přístup k datům. A nejen to, musí být hlavně dobře zabezpečený. Doba koronaviru sice z velké části opadla, ale nutnost mít přístup k datům zůstal.

I do aplikací běžících na fyzických serverech ve firmě je možné dostat se na dálku, ale cloud má prostě navrch, protože ten je online doma.

Proč firmy kvůli cloudu prodělávají?

To je možná trochu tvrdé vyjádření, ale i to je pro některé firmy krutou realitou. Cloud je obírá o finance vynaložené na náklady, které slíbil, že odstraní nebo sníží. A důvodů může být mraky, od neúčinnosti správy zdrojů, přetrvávajících kategorií nákladů, špatného plánování, až po bezpečnost, závislost na poskytovateli nebo nepromyšlenou migraci.

Neúčinný management zdrojů

Ačkoli je technická správa cloudových zdrojů pohodlnější než těch fyzických, i tak je nutné nastavit politiky, procesy a vybrat nástroje, díky kterým budou výpočetní prostředky v cloudu sledovány, řízeny a spravovány. 

Interní politiky a procesy jsou často zdrojem kyselých obličejů a negativních pocitů, ale tyto záporné projevy se ještě mnohem prohloubí, když je vnitřní fungování zanedbané a následně přijde účet za cloud.

Datové přenosy a síťové náklady

Možná jste se setkali s těmi desítkami řádků popisujících poplatek za přenos dat či podobné aktivity v cloudovém prostředí. To je přesně přístup, který vedl spoustu firem k odporu vůči cloudovým službám.

Fungování v rámci serverů nebylo nikdy zpoplatněné. Ano, člověk ho musí zaplatit, když ho kupuje, a pak je nutné platit elektřinu, ale aby bylo každé přenesené datum zpoplatněné, to je něco neslýchaného. Přesto je to u globálních poskytovatelů běžná praxe, která ale spoustu firem vyhání z cloud obecně.

Nedostatečné znalosti nebo špatné plánování

Toto je skutečně jádro pudla. Firmy bez jasné strategie nebo bez znalostí o cloudových technologiích mohou činit chyby, jako je nadměrné provozování zdrojů nebo volba nevhodných služeb.

Analýza potřeb a současného i zamýšleného fungování je základ, bez kterého by firmy neměly dělat rozhodnutí o typu své IT infrastruktury. A důvod? Ten je úplně jednoduchý – špatné plánování je hlavní příčinou toho, že cloud není pomocník, ale vysavač financí.

Bezpečnost a dodržování předpisů

Důležitou oblastí, kterou je potřeba zmínit, jsou náklady spojené s kyberdírami v bezpečnosti. Ty mohou mít různé příčiny, ale všechny pouze jeden následek – vyšší náklady ať už na vícepráce techniků nebo uklizení škod po úspěšném útoku. Už dříve jsme se tomuto tématu věnovali, můžete se k němu vrátit v článku Co ovlivňuje kvalitu bezpečnosti cloudu?

Závislost na poskytovateli

V IT je to jedno z nejhorších spojení – vendor lock-in. Toto proprietární uzamčení v praxi znamená, že není možné vaši IT infrastrukturu přesunout bezproblémově někam jinam.

Může se stát, že systémy, které se o chod IT starají, v přesné kombinaci funkcí nikdo jiný neposkytuje. Další možností je, že data jsou v takovém formátu, který je pro migraci a následný provoz jinde naprosto nepoužitelný.

Proto je vhodnější IT provozovat na co nejvíc otevřených technologiích, které dávají firmě prostor nakládat se svým IT podle libosti. A dalším aspektem je důležitost exit strategie již v počátku spolupráci s poskytovatelem.

Náklady na migraci

Přesun dat a aplikací do cloudu může být komplikovaný a drahý, zejména pokud existuje mnoho starších nebo komplexních systémů. Legacy systémy stále nejsou otázkou minulosti, a podle toho také mohou vypadat náklady, pokud se firma nerozhodne modernizovat i přístup k těmto zastaralým systémům.

Jak zvrátit negativní vliv cloudu?

Nikdy není pozdě, aby firma zjistila, jak IT architekturu poupravit, aby cloud nebyl strašákem. Základem je ale aktivita, kterou už jsem zmínil a která se nesetkává úplně s oblibou. Je to hloubková analýza. Pokud vás má cloud omotané kolem prstu, analýza provedená odborníky je tím jediným efektivním nástrojem, který tento stav dokáže zvrátit.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru