Blog

Kdy dává manažer přednost IaaS před PaaS a SaaS?

Obsah
Velmi zjednodušená odpověď zní: když to vede k optimalizaci nákladů a efektivnímu provozu IT oddělení.

Každá z jmenovaných variant XaaS má své výhody, každá má své uplatnění, ale je nutné rozeznat, pro jakou situaci se která hodí. Nejprve se ale pojďme podívat na to, co vlastně znamenají ty aaS zkratky.

… jako služba

Možná se vám bude zdát, že SaaS je takovou pohodlnou variantou, všechno je zajištěné a vy jen přijdete a hrajete. Jenže u spousty situací narazíte na to, že pohodlnost je opakem efektivity a náklady jen rostou.

A když si pronajmete již připravený kurt, tak se vám ale může stát, že kdybyste si náhodou třeba chtěli zahrát badminton místo tenisu, tak nemáte možnost upravit síť tak, aby odpovídala vašim požadavkům.

Takže zbývá varianta IaaS, která vám dává volnost připravit vše vždy tak, jak potřebujete. Pojďme se nyní podívat na to, kdy je IaaS tou správnou volbou.

Firemní fyzická infrastruktura

Pokud firma provozuje své vlastní servery, má k tomu důvod. Mezi ty nejčastější patří:

  • Obavy z cloudu
  • Nutnost plnění určitých vyhlášek či pravidel
  • Přesvědčení o efektivitě

Fyzické stroje a jejich vybavení a doplňující prvky jsou ale velmi nestabilní možností provozu IT a kromě vysokých pořizovacích nákladů se také bavíme o neustálých nákladech spojených s údržbou, opravami a řešením problémů. A navíc uběhne několik let a vše je potřeba obnovit, vyměnit, nakoupit a zmigrovat.

IaaS v případě, že firma vlastní své fyzické servery a provozuje, tak zajišťuje chod IT infrastruktury v takové podobě, na kterou IT oddělení bylo zvyklé, jen se všechno děje přes zabezpečené online rozhraní. Odpadá nutnost starat se o jakýkoliv fyzický prvek a vaši ajťáci se mohou plně věnovat provozu systémů.

Navíc IaaS běží v datovém centru, které se specializuje na provoz fyzické infrastruktury, takže je vše neustále plně pod dohledem a IT tým se stará o to, aby zákazník údržbu či výpadky nepocítil. Více informací o tom, jak IaaS, a konkrétně virtuální datové centrum, velmi dobře nahrazuje fyzickou infrastrukturu, najdete v našem článku, který se zabývá správným cloudem pro firmy.

Větší počet virtuálních serverů

Když se na trh dostaly virtuální servery, spousta firem okamžitě přešla z fyzického IT světa do toho virtuálního. Ale jak čas ukazuje, virtuální servery mají spoustu limitů a jeden z nich se týká situaci, kdy spravujete virtuálních serverů více.

Pokud bychom si chtěli zapojit názvosloví z tabulky, tak virtuální servery, které jsou většinově používané, se dají klasifikovat jako PaaS. Stále vám dávají určitou volnost, ale jen určitou. Virtuální server je nakonfigurován a nasazen v určité podobě s určitým systémem, ale když se vaše okolnosti změní, tak se vašim okolnostem nepřizpůsobí. Takže pokud jste si pronajali tenisový kurt a budete chtít hrát badminton, tak si musíte pronajmout další kurt, který bude připravený na badminton.

Velká výhoda IaaS v této situaci je to, že virtuální servery lze jednoduše nasazovat a mazat podle potřeby a to neustále se stejnými virtuálními zdroji. Pokud použijeme přirovnání s kurtem, tak IaaS vám dá k dispozici zdroje, ze kterých si prostředí stavíte. V našem přirovnání to byla plocha, kůly, lanka a síť. A vy si jednou postavíte tenisový kurt, pak si z něho postavíte ten badmintonový, ale nemusíte nic dokupovat.

IaaS vám dává k ruce zdroje v podobě procesorů, operační paměti a disků. Zvolíte si, kolik čeho potřebujete, a vaši ajťáci už pak disponují se zdroji podle potřeb vaší firmy. Vše tak mají pod palcem v jednom prostředí, kde i vy můžeme kontrolovat, kolik toho potřebují a jestli náhodou není potřeba upravit fungování tak, aby se zvýšila efektivita.

Pro IaaS není ani problémem, pokud byste chtěli dva kurty vedle sebe, mezi kterými by se mělo přebíhat, zvát tam další hráče nebo by bylo potřeba jeden využít pro veřejnost a druhý ne. Všechna tato nastavení máte plně v rukou a je jen na vás, jak celé prostředí uchopíte a budete používat.

Provoz dynamického e-shopu

Pokud máte e-shop, který zažívá výkyvy, když například přijde sezóna, tak jistě máte zkušenost s tím, že vše závisí na tom, jestli systémy udrží nápor, který se na e-shop v inkriminovaných obdobích valí. A také to není zadarmo.

Pravděpodobně jste narazili na to, že vaše náklady jdou značně nahoru, když se připravujete na výkyvové období. A ty náklady neodpovídají časově vašim potřebám, jsou vám účtovány mnohem déle, protože je potřeba objednat je dopředu a podle obchodních podmínek.

IaaS má velkou výhodou, která se projevuje jako přizpůsobivost a flexibilita. Jak už jsme si řekli, s výpočetními zdroji nakládáte podle svých potřeb a jestliže očekáváte výkyv, jednoduše stačí objednat si více zdrojů, které na vás budou čekat, dokud nebude potřeba je použít. Navýšíte výkonnost strojů, aby pokryly návštěvnost a jakmile se vše vrátí do normálu, vrátí se do normálu i provoz IT infrastruktury. Náklady tedy přesně kopírují vaši potřebu a vždy platíte jen za to, co skutečně spotřebujete.

Navíc je možné využívat i systém, který ty výkyvy pokrývá automaticky, takže je vaše infrastruktura vždy nastavena tak, aby nedocházelo k výpadkům nebo přetížení.

Vývoj software

Kdybychom chtěli postup vývoje software připodobnit k nějakému tvaru, tak bychom se dopracovali k čáře podobné sinusoidě. Začínáme na nule, pak potřebujeme zdroje na vývoj a když se chystáme testovat a nasazovat, tak se ty požadavky rapidně zvýší. Ale zase jen na chvíli, dokud není po testování. A takhle pořád dokola.

PaaS jde samozřejmě použít a často se setkáte s tím, že vývojářské firmy používají virtuální servery od velkých globálních poskytovatelů. IaaS je ale v pokrývání potřeb vývojářů ještě mnohem lepší.

IaaS umožňuje vývojářům pracovat s určitým poolem (množstvím) zdrojů, které zaktivují a deaktivují podle toho, v jaké fázi vývoje se nachází. A některé datové toky v rámci serverů se pouští do internetu a některé ne. Tím jsou zajištěny funkčnost a rozsah, které přesně odpovídají potřebám vývojářů. A s nimi úzce souvisí i další skupina, která má velký prospěch z IaaS.

Poskytovatelé SaaS

Někteří ze softwarových vývojářů se specializují na produkty, které později poskytují jako službu. V takových případech je IaaS skvělým pomocníkem, protože poskytovatelé SaaS nepotřebují nadimenzovat na základě odhadu infrastrukturu, na které budou software poskytovat.

IaaS dává volnost v tom, s kolika zákazníky se začíná, jak rychle rostou jejich požadavky, kolik jich v rámci určitého časového období přijde. IaaS v podobě virtuálního datového centra se v začátku nakonfiguruje podle potřeby v daném čase a jednoduše se pak rychle navyšují zdroje podle situací, které nastávají – zákazník přichází, rostou jeho potřeby, využívá software více a více – nic z toho není problém, protože celá platforma je postavena tak, aby se v minimálním čase dal ovlivnit počet zdrojů, které jsou k dispozici a které jsou použité.

Poskytování IT outsourcingu

Ze zkušeností s naším zákazníkem také víme, že poskytovatelé outsourcingových služeb, kteří se zákazníkům starají o virtuální infrastrukturu, těží z vlastností IaaS virtuálního datového centra hned v několika oblastech. Naši případovou studii si můžete přečíst zde.

Tech start-upy

Technologické startupy, které se věnují rozvoji v různých oblastech informačních technologií, chytrých technologií a pokročilých technologií stylu AI, potřebují k ruce spolehlivou infrastrukturu, která je nebude stát balík, ale přesně pokryje jejich potřeby a bude s nimi růst.

IaaS má velkou výhodu v tom, že vás nenutí do žádného investičního nákupu, vše máte obsaženo v rámci měsíční platby za službu. Startupy se tak mohou těšit z toho, že budou svůj už tak malý rozpočet šetřit, a mohou finanční prostředky investovat do aspektů, které v tu chvíli potřebují.

IaaS nebo PaaS nebo SaaS?

I vaše firma je v mnoha ohledech unikátní, nelze tedy univerzálně říct, jestli bude benefitovat spíše z IaaS, PaaS nebo SaaS. Ale přinesli jsme vám přehled oblastí, kde víme, že IaaS skutečně může být tím nejlepším řešením, ač se může zdát, že práce s ní je taková „zbytečná práce navíc“. Ale IaaS si plně přizpůsobíte sobě – velká přidaná hodnota.

Několikrát jsme společně v textu narazili na produkt, který se jmenuje virtuální datové centrum. V mnoha ohledech vám při provozu IT může vytrhnout trn z paty.

Zaujali jsme vás?

Naši technici si na vás rádi udělají čas.
Doporučené

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Vzdálená podpora pomocí TeamViewer

Abychom vám poskytli co nejefektivnější pomoc, využíváme program TeamViewer. Poté, co odsouhlasíte EULA a přístup technika, náš kolega má možnost navigovat se v prostředí vašeho přístroje, aby co nejrychleji odhalil, kde je problém. Tento přístup po vyřešení problému technik odpojuje, takže už do vašeho počítače nevidí, dokud mu příště přístup neodsouhlasíte.

Software TeamViewer stahujte až po konzultaci s našimi techniky. Nikdy nedávejte své přihlašovací ani jiné citlivé údaje ostatním, jediné údaje, které můžete při tomto řešení potřebovat, je ID a osobní kód v rámci softwaru TeamViewer.

TeamViewer Remote Assistance

To provide you with the most efficient help, we utilize the TeamViewer software. After you agree to the EULA and the technician access, our colleague has the abilitiy to navigate in the environment of your device to find as soon as possible where the problem us. This access is disconnected by the technician after the problem is resolved so he no longer can see the insides of your device until you aprove his access the next time. 

Download the TeamViewer sotware after you have consulted our technicians. Never give your login information or any other sensitive information to others. The only credentials you will need for the resolution of your problem is the ID and a personal code within the TeamViewer software.

Windows

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

Linux

Procesory

RAM

Storage

IP adresa

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

Rádi s vámi probereme možnosti řešení pro vaše požadavky

Zanechte nám prosím kontaktní údaje. Ozveme se vám v co nejkratší době.

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

We Tailor an Offer Specifically
to Your Needs

Please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

We will be happy to talk about a solution fitting your needs

Please leave your contact information below.

Rádi vám zpracujeme nabídku na míru